IRI:
https://onto.kul.pl/ontohgis/
Current version :
3.2
Imported Ontologies :
http://ontologies.makolab.com/oc/oc.ttl (visualise it with LODE )
Other visualisation :
Ontology source - WebVowl

Abstract

Ontologia powstała w ramach projektu 'Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej' (2bH 15 0216 83) finansowanego przez Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki 2015 r., IV edycja, moduł "Rozwój" 2 b.

Table of Content

  1. Classes
  2. Object Properties
  3. Data Properties
  4. Named Individuals
  5. Annotation Properties
  6. Namespace Declarations

Classes

(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_3008

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Miejscowość jest (mereologicznie) niesamodzielna, gdy jest częścią pewnej miejscowości.
is equivalent to
miejscowośćc and (jednostka osadnicza jest częściąop some miejscowośćc)
has super-classes
miejscowośćc
has sub-classes
część koloniic, część miastac, część osadyc, część przysiółkac, część wsic, dzielnicac, kolonia koloniic, kolonia osadyc, kolonia wsic, osada koloniic, osada wsic, osiedlec, osiedle wsic, przedmieściec, przysiółekc

(mereologicznie) prosta miejscowośćc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_3003

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Miejscowość jest (mereologicznie) prosta, gdy żadna jej część nie jest miejscowością.
is equivalent to
miejscowośćc and (ma część (jednostkę osadniczą)op max 0 miejscowośćc)
has super-classes
miejscowośćc
feature codeop value s. h s p
has sub-classes
browarc, cegielniac, cukrowniac, gorzelniac, latarnia morskac, leśniczówkac, osada górniczac, osada klasztornac, plebaniac, przystanek kolejowyc, schronisko turystycznec, smolarniac, tartakc, torfiarniac, wójtostwoc, zaścianekc

(mereologicznie) samodzielna miejscowośćc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_3007

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Miejscowość jest (mereologicznie) samodzielna, gdy nie jest częścią żadnej miejscowości.
is equivalent to
miejscowośćc and (jednostka osadnicza jest częściąop max 0 miejscowośćc)
has super-classes
miejscowośćc
has sub-classes
miastoc, rumunekc

(mereologicznie) złożona miejscowośćc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_3004

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Miejscowość jest (mereologicznie) złożona, gdy niektóre jej części są miejscowościami.
is equivalent to
miejscowośćc and (ma część (jednostkę osadniczą)op min 1 miejscowośćc)
has super-classes
miejscowośćc
has sub-classes
miastoc

Adresc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E45_Address

This class comprises identifiers expressed in coding systems for places, such as postal addresses used for mailing. An E45 Address can be considered both as the name of an E53 Place and as an E51 Contact Point for an E39 Actor. This dual aspect is reflected in the multiple inheritance. However, some forms of mailing addresses, such as a postal box, are only instances of E51 Contact Point, since they do not identify any particular Place. These should not be documented as instances of E45 Address.
has super-classes
Opis miejscac
Kontaktc

agent classc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/dc/terms/AgentClass

has super-classes
classc
has members
agentni

Aktorc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E39_Actor

This class comprises people, either individually or in groups, who have the potential to perform intentional actions of kinds for which someone may be held responsible. The CRM does not attempt to model the inadvertent actions of such actors. Individual people should be documented as instances of E21 Person, whereas groups should be documented as instances of either E74 Group or its subclass E40 Legal Body.
has super-classes
Byt trwający w czasiec
has sub-classes
Grupac, Osobac
is in domain of
acquired title throughop, has contact pointop, has current or former residenceop, has right onop, is current keeper ofop, is current or former curator ofop, is current or former member ofop, is current owner ofop, is former or current keeper ofop, is former or current owner ofop, is identified byop, left byop, participated inop, performedop, possessesop, received custody throughop, surrendered custody throughop, surrendered title throughop, was joined byop
is in range of
carried out byop, custody received byop, custody surrendered byop, had participantop, has current keeperop, has current or former curatorop, has current or former memberop, has current ownerop, has former or current keeperop, has former or current ownerop, identifiesop, is current or former residence ofop, is possessed byop, joinedop, provides access toop, right held byop, separatedop, transferred title fromop, transferred title toop

archidiakonat (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_153

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_26
podział na archidiakonaty był wprowadzany od XII wieku; archdiakonaty zostały zlikwidowane w II połowie XVIII i początku XIX wieku (zabór austriacki - 1782, 1805, zabór rosyjski - 1818, zabór pruski - 1821)
has super-classes
archidiakonat-dziekania-prepozytura-terytorium (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c

archidiakonat-dziekania-prepozytura-terytorium (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_146

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_26
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some diecezja (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c
has sub-classes
archidiakonat (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c, dziekania (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c, prepozytura (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c, terytorium (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c

archiprezbiterat (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_151

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_26
dotyczy diecezji wrocławskiej oraz diecezji pruskich
has super-classes
dekanat-archiprezbiterat-wikariat okręgowy (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c

Artefaktc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E22_Man-Made_Object

This class comprises physical objects purposely created by human activity. No assumptions are made as to the extent of modification required to justify regarding an object as man-made. For example, an inscribed piece of rock or a preserved butterfly are both regarded as instances of E22 Man-Made Object.
has super-classes
Obiekt fizycznyc
Wytwór fizycznyc
has sub-classes
Nośnik informacjic, artefaktc, jednostka osadniczac

artefaktc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_10

has super-classes
Artefaktc
Cechac
ma charakterystykę przestrzennąop some thingc
ma funkcję właściwąop some thingc
has sub-classes
budowlac

b f o 0000034c back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.obolibrary.org/obo/BFO_0000034

has super-classes
Byt CRMc
is in domain of
jest funkcjąop
has members
funkcja administracyjnani, funkcja bycia miejscem wymiany handlowejni, funkcja bycia miejscem zamieszkaniani, funkcja bycia siedzibą urzęduni, funkcja gastronomicznani, funkcja gospodarczani, funkcja gospodarcza - gospodarka leśnani, funkcja hotelowani, funkcja komunikacyjnani, funkcja mieszkalnani, funkcja obronnani, funkcja obsługi kuracjuszyni, funkcja odgraniczenia przestrzeni wewnętrznej od przestrzeni zewnętrznejni, funkcja produkcyjnani, funkcja przemysłowani, funkcja rolniczani, funkcja sakralnani, funkcja transportowani, funkcja wypoczynkowani, funkcja zapewnienia odpoczynku i noclegu dla turystówni, funkcja zarządzania terytorium państwa i jego obywatelamini

b f o 0000140c back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.obolibrary.org/obo/BFO_0000140

has super-classes
Cecha artefaktualnac
has sub-classes
granica miejscowościc, granica podziału administracyjnegoc
is in domain of
jest granicąop
is in range of
ma granicęop

browarc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_10

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Browar może być odrębną miejscowością (rzadko, przed II wojną światową), zarówno samodzielną jak i częścią grupy miejscowości o tej samej nazwie, ale najczęściej znajduje się w obrębie miast i nie jest wyróżniony.
has super-classes
miejsce produkcjic
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
is composed ofop some browar - obiektc
feature codeop value s. m f g b
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza

browar - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_135

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Browary początkowo mieściły się wyłącznie w obrębie większych jednostek osadniczych i nie miały własnej nazwy, ew. nazwę wywiedzioną od nazwiska właściciela, często zmienianą. Z czasem browary zaczęły mieć własne nazwy, często w postaci znaków handlowych, jednakże dość szybko zaczął się proces łączenia się browarów pod wspólną nazwą. Źródłowo zdarza się brak rozróżnienia gorzelni i browaru.
has super-classes
budynekc

budowlac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_1

has super-classes
artefaktc
has sub-classes
budynekc

budynekc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_23

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
is equivalent to
budowlac and (ma funkcję właściwąop value funkcja odgraniczenia przestrzeni wewnętrznej od przestrzeni zewnętrznej)
has super-classes
budowlac
has sub-classes
browar - obiektc, budynek mieszkalnyc, cegielnia - obiektc, cukrownia - obiektc, gorzelnia - obiektc, huta - obiektc, kaplica - obiektc, karczma - obiektc, kopalnia - obiektc, kościół - obiektc, kuźnica - obiektc, port morski - obiektc, przystanek kolejowy - obiektc, smolarnia - obiektc, stacja kolejowa - obiektc, tartak - obiektc, torfiarnia - obiektc

budynek mieszkalnyc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_50

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
is equivalent to
budynekc and (ma funkcję właściwąop value funkcja mieszkalna)
has super-classes
budynekc
has sub-classes
dwór - obiektc, gajówka - obiektc, klasztor - obiektc, latarnia morska - obiektc, leśniczówka - obiektc, plebania - obiektc, schronisko turystyczne - obiektc, zamek - obiektc

Byt CRMc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E1_CRM_Entity

This class comprises all things in the universe of discourse of the CIDOC Conceptual Reference Model. It is an abstract concept providing for three general properties: 1. Identification by name or appellation, and in particular by a preferred identifier 2. Classification by type, allowing further refinement of the specific subclass an instance belongs to 3. Attachment of free text for the expression of anything not captured by formal properties With the exception of E59 Primitive Value, all other classes within the CRM are directly or indirectly specialisations of E1 CRM Entity.
has sub-classes
Byt czasowyc, Byt trwający w czasiec, Miejscec, Region czasoprzestrzenic, Trwaniec, Wymiarc, b f o 0000034c
is in domain of
exemplifiesop, has notedp, has preferred identifierop, has representationop, has typeop, influencedop, is depicted byop, is documented inop, is identified byop, is listed inop, is referred to byop, is subject ofop, motivatedop, supported type creationop, was assigned byop, was attributed byop, was classified byop, was measured byop
is in range of
assignedop, assigned attribute toop, classifiedop, depictsop, documentsop, identifiesop, is aboutop, is exemplified byop, is preferred identifier ofop, is type ofop, listsop, measuredop, refers toop, representsop, was based onop, was influenced byop, was motivated byop

Byt czasowyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E2_Temporal_Entity

This class comprises all phenomena, such as the instances of E4 Periods, E5 Events and states, which happen over a limited extent in time. In some contexts, these are also called perdurants. This class is disjoint from E77 Persistent Item. This is an abstract class and has no direct instances. E2 Temporal Entity is specialized into E4 Period, which applies to a particular geographic area (defined with a greater or lesser degree of precision), and E3 Condition State, which applies to instances of E18 Physical Thing.
has super-classes
Byt CRMc
has sub-classes
Okresc, Stanc
is in domain of
finishesop, has time-spanop, includesop, is equal in time toop, is finished byop, is met in time byop, is overlapped in time byop, is started byop, meets in time withop, occurs afterop, occurs beforeop, occurs duringop, overlaps in time withop, startsop
is in range of
finishesop, includesop, is equal in time toop, is finished byop, is met in time byop, is overlapped in time byop, is started byop, is time-span ofop, meets in time withop, occurs afterop, occurs beforeop, occurs duringop, overlaps in time withop, startsop

Byt trwający w czasiec back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E77_Persistent_Item

This class comprises items that have a persistent identity, sometimes known as “endurants” in philosophy. They can be repeatedly recognized within the duration of their existence by identity criteria rather than by continuity or observation. Persistent Items can be either physical entities, such as people, animals or things, or conceptual entities such as ideas, concepts, products of the imagination or common names. The criteria that determine the identity of an item are often difficult to establish -; the decision depends largely on the judgement of the observer. For example, a building is regarded as no longer existing if it is dismantled and the materials reused in a different configuration. On the other hand, human beings go through radical and profound changes during their life-span, affecting both material composition and form, yet preserve their identity by other criteria. Similarly, inanimate objects may be subject to exchange of parts and matter. The class E77 Persistent Item does not take any position about the nature of the applicable identity criteria and if actual knowledge about identity of an instance of this class exists. There may be cases, where the identity of an E77 Persistent Item is not decidable by a certain state of knowledge. The main classes of objects that fall outside the scope the E77 Persistent Item class are temporal objects such as periods, events and acts, and descriptive properties.
has super-classes
Byt CRMc
has sub-classes
Aktorc, Rzeczc
is in domain of
resulted fromop, was brought into existence byop, was present atop, was taken out of existence byop, was transformed byop
is in range of
brought into existenceop, occurred in the presence ofop, resulted inop, took out of existenceop, transformedop

była miejscowośćc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_100

is equivalent to
manifestacja jednostki osadniczejc and (not (miejscowośćc)) and (has predecessor entity manifestationop some miejscowośćc)
has super-classes
manifestacja jednostki osadniczejc
feature codeop value p. p p l q
has sub-classes
pustkowiec, uroczyskoc

Cechac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.opengis.net/ont/geosparql#Feature

has sub-classes
artefaktc, granica miejscowościc, granica podziału administracyjnegoc
is in domain of
feature contains featureop
is in range of
feature contains featureop

Cecha artefaktualnac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E25_Man-Made_Feature

This class comprises physical features that are purposely created by human activity, such as scratches, artificial caves, artificial water channels, etc. No assumptions are made as to the extent of modification required to justify regarding a feature as man-made. For example, rock art or even “cup and ring” carvings on bedrock a regarded as types of E25 Man-Made Feature.
is equivalent to
Cechac
has super-classes
Wytwór fizycznyc
Cecha fizycznac
has sub-classes
b f o 0000140c

Cecha fizycznac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E26_Physical_Feature

This class comprises identifiable features that are physically attached in an integral way to particular physical objects. Instances of E26 Physical Feature share many of the attributes of instances of E19 Physical Object. They may have a one-, two- or three-dimensional geometric extent, but there are no natural borders that separate them completely in an objective way from the carrier objects. For example, a doorway is a feature but the door itself, being attached by hinges, is not. Instances of E26 Physical Feature can be features in a narrower sense, such as scratches, holes, reliefs, surface colours, reflection zones in an opal crystal or a density change in a piece of wood. In the wider sense, they are portions of particular objects with partially imaginary borders, such as the core of the Earth, an area of property on the surface of the Earth, a landscape or the head of a contiguous marble statue. They can be measured and dated, and it is sometimes possible to state who or what is or was responsible for them. They cannot be separated from the carrier object, but a segment of the carrier object may be identified (or sometimes removed) carrying the complete feature. This definition coincides with the definition of "fiat objects" (Smith & Varzi, 2000, pp.401-420), with the exception of aggregates of “bona fide objects”.
has super-classes
Rzecz fizycznac
has sub-classes
Cecha artefaktualnac, Miejscec
is in domain of
is found onop
is in range of
bears featureop

cegielniac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_11

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Cegielnia może być odrębną miejscowością, zarówno samodzielną jak i częścią grupy miejscowości o tej samej nazwie, może też znajdować się w obrębie większej miejscowości.
has super-classes
miejsce produkcjic
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
is composed ofop some cegielnia - obiektc
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza

cegielnia - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_136

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
We wszystkich analizowanych przypadkach jeżeli cegielnia jest odrębną miejscowością, to znajduje się w pobliżu wsi, miasta lub osady o tej samej nazwie. Jeśli znajduje się w obrębie większej miejscowości to dość długo nie ma nazwy własnej. (Trudności w eksporcie towaru poza miejsce wyrobu.)
has super-classes
budynekc

cukrowniac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_12

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
W niezwykle rzadkich przypadkach cukrownia może być odrębną miejscowością, zazwyczaj jest częścią miejscowości.
has super-classes
miejsce produkcjic
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
osadac
is composed ofop some cukrownia - obiektc
feature codeop value s. m f g s g
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza

cukrownia - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_138

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Cukrownia może mieć własną nazwę, najczęściej powiązaną z nazwą firmy lub znakiem firmowym, ale nie musi. Rzadko zaznaczana na mapach.
has super-classes
budynekc

cyrkuł (Gubernium Morawsko-Śląskie (1783-1848))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_274

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_16
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

cyrkuł (Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_93

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_17
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

cyrkuł (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_285

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_41
has super-classes
cyrkuł-stolica obszaru dworskiego (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c

cyrkuł-stolica obszaru dworskiego (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_284

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_41
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some obszar administracyjny (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c
has sub-classes
cyrkuł (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c, stolica obszaru administracyjnego (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c

część koloniic back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_60

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Część kolonii jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Części kolonii występują najczęściej w woj. lubelskim, łódzkim i pomorskim. W sumie jest ich w Polsce 281.
is equivalent to
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc and (jednostka osadnicza jest częściąop some koloniac)
has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc
has sub-classes
kolonia koloniic, osada koloniic

część miastac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_61

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Część miasta jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. W sumie jest ich w Polsce 10425. Są to części miejscowości skupiające się często wokół większych miejscowości w całej Polsce, większe skupiska części miejscowości są m. in. w woj. śląskim, mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim, pomorskim.
is equivalent to
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc and (jednostka osadnicza jest częściąop some miastoc)
has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc
ma funkcję właściwąop value funkcja mieszkalna

część osadyc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_62

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Część osady jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Części osady występują w większości na Pomorzu. W sumie jest ich w Polsce 76.
is equivalent to
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc and (jednostka osadnicza jest częściąop some osadac)
has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc
ma funkcję właściwąop value funkcja mieszkalna
has sub-classes
osada osadyc

część przysiółkac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_112

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Część przysiółka jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Części przysiółków to 6 obiektów: 3 w woj. małopolskim, po 1 w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.
is equivalent to
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc and (jednostka osadnicza jest częściąop some przysiółekc)
has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc

część wsic back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_63

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Część wsi jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Części wsi występują w całej Polsce. W sumie jest ich w Polsce 41942.
is equivalent to
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc and (jednostka osadnicza jest częściąop some wieśc)
has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc
ma funkcję właściwąop value funkcja rolnicza
has sub-classes
kolonia wsic, osada wsic

Datac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E50_Date

This class comprises specific forms of E49 Time Appellation.
has super-classes
Opis czasuc

dedykowana miejscowośćc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_1001

Miejscowość jest dedykowana jeżeli jest przeznaczona do zamieszkiwania przez określoną grupę osób.
has super-classes
miejscowośćc
has sub-classes
koszaryc, latarnia morskac, leśniczówkac, osada klasztornac, plebaniac, więzieniec, wójtostwoc

dekanat (Kościół katolicki ob. greckiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_165

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_27
has super-classes
protopopia-namiestnictwo-dekanat (Kościół katolicki ob. greckiego)c

dekanat (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_150

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_26
podział na dekanaty był wprowadzany od XII wieku
has super-classes
dekanat-archiprezbiterat-wikariat okręgowy (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c

dekanat-archiprezbiterat-wikariat okręgowy (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_145

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_26
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some obszar administracji religijnejc
forms part ofop min 0 diecezja (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c
forms part ofop min 0 archidiakonat-dziekania-prepozytura-terytorium (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c
has sub-classes
archiprezbiterat (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c, dekanat (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c, wikariat okręgowy (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c

departament (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_231

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_42
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some księstwo (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c

departament kamery wojenno-skarbowej (Królestwo Prus (1713-1805))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_77

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_13
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some prowincja (Królestwo Prus (1713-1805))c

diecezja (Kościół ewangelicki w Królestwie Polskim 1828-1849)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_204

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_35
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some konsystorz generalny (Kościół ewangelicki w Królestwie Polskim 1828-1849)c

diecezja (Kościół katolicki ob. ormiańskiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_240

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_46
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some metropolia (Kościół katolicki ob. ormiańskiego)c

diecezja (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_147

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_26
szczególną kategorią diecezji, jest diecezja metropolitalna zwana inaczej archidiecezją, pozostałe diecezje w metropolii nazywane są sufraganiami
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some obszar administracji religijnejc
forms part ofop min 0 metropolia (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c

Dodanie częścic back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E79_Part_Addition

This class comprises activities that result in an instance of E24 Physical Man-Made Thing being increased, enlarged or augmented by the addition of a part. Typical scenarios include the attachment of an accessory, the integration of a component, the addition of an element to an aggregate object, or the accessioning of an object into a curated E78 Collection. Objects to which parts are added are, by definition, man-made, since the addition of a part implies a human activity. Following the addition of parts, the resulting man-made assemblages are treated objectively as single identifiable wholes, made up of constituent or component parts bound together either physically (for example the engine becoming a part of the car), or by sharing a common purpose (such as the 32 chess pieces that make up a chess set). This class of activities forms a basis for reasoning about the history and continuity of identity of objects that are integrated into other objects over time, such as precious gemstones being repeatedly incorporated into different items of jewellery, or cultural artifacts being added to different museum instances of E78 Collection over their lifespan.
has super-classes
Modyfikacjac
is in domain of
addedop, augmentedop
is in range of
was added byop, was augmented byop

Dokumentc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E31_Document

This class comprises identifiable immaterial items that make propositions about reality. These propositions may be expressed in text, graphics, images, audiograms, videograms or by other similar means. Documentation databases are regarded as a special case of E31 Document. This class should not be confused with the term “document” in Information Technology, which is compatible with E73 Information Object.
has super-classes
Obiekt informacyjnyc
has sub-classes
Dokument referencyjnyc, źródłoc
is in domain of
documentsop
is in range of
is documented inop
has members
A. Radzimiński, Biskupstwa państwa krzyżackiego...ni, A. Radzimiński, Die Kirche im Deutschordensstaat in Preussen...ni, Administracja gmin wiejskich w Królestwie Polskim w latach 1815–1864ni, Alabrudzińska, Kościoły ewangelickie na Kresach Wschodnichni, Arnold, Geografia historyczna Polskini, B. Wachowiak, A. Kamieński, Dzieje Brandenburgii-Prus.ni, Bardach J., Bartel W.M., Historia państwa i prawa Polski. T. 3ni, Bardach J., Studia z ustroju i dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiegoni, Bartel W.M., Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa...ni, Barwiński E., Pierwsze podziały administracyjne Galicjini, Bem, Ustroje kościołów ewangelicko‑reformowanych w Rzeczypospolitej Obojga Narodówni, Bieńkowski, Organizacja Kościoła wschodniegoni, Boudinhon, Fanning, Parishni, Brodesser S., Moravskoslezske gubernium v letech 1783-1849ni, Buczek K., Organizacja opolna w Polsce średniowiecznejni, Błaszczyk G., Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiegoni, Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polskani, Chojnicki, Czyż, Nowa organizacja terytorialna Polskini, D. Malec, J. Malec, Historia administracji nowożytnejni, Deutsche Rechtswörterbuchni, Deutsche Verfassungsgeschichteni, Deutsche Verwaltungsgeschichte...ni, Die kirchliche Organisation um 1785ni, Die österreichische Monarchie, geographisch, statistisch, topographisch und historisch dargestelltni, Druzhelyubov, Schism and Russia’s Old Believersni, Dworzaczkowa, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wiekuni, Dzieje ustroju i prawa księstwa siewierskiegoni, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnychni, Dziobek-Romański J., Proces ujednolicania ustroju samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitejni, Eberhardt P. Zmiany podziałów administracyjnych w Cesarstwie Rosyjskim...ni, Egorova et al., Evolution of Administrative and Territorial Transformationsni, Encyklopedia Katolickani, Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 rokuni, Felczak W., Historia Węgierni, Fortescue, Protopopeni, Gajsler J.F., Dzieje Węgier w zarysieni, Gastpary, Historia protestantyzmu w Polsceni, Gałędek M., Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennymni, Geneza i znaczenie hołdu pruskiego 1525 rokuni, Gil, Skoczylas, Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskimni, Gmiterek, Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitejni, Goclon J. A., Polska na królu pruskim zdobyta...ni, Granice i zmiany przynależności Śląska Cieszyńskiego do 1918 rokuni, Granice Śląska. Zmiany granic Śląska w czasie i przestrzeni. Śląsk na dawnej mapie. Obraz Sudetów w dawnej kartografii,ni, Gresch, Im Blickpunkt der Geschichte der Reformationni, Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848ni, Grzybowski K., Galicja 1848-1914ni, Grzybowski K., Historia państwa i prawa Polski. T. 4ni, Górak A., Latawiec K., Kancelaria organów władzy w Galicji...ni, Gąsiorowski A., Powiat w Wielkopolsce XIV-XVI wiekuni, Handbuch der Preußischen Geschichte...ni, Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussenni, Hedemann, Dzieje Puszczy Białowieskiejni, Heinrich G., Henning F.W., Jeserich K. G. A., Verwaltungsgeschichte Ostdeutschlands 1815-1945ni, Historia Polski 1572-1795ni, Historia Pomorza, t. I do roku 1466...ni, Historia państwa i prawa Polski do roku 1795, t. 1-2ni, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiegoni, Historisch-comparative Geographie von Preussenni, Historyczno-Geograficzne podstawy Śląskani, Hubatsch, Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussensni, Irsigler, Die Stadt im Mittelalterni, J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiegoni, J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskimni, Jabłonowski A., Podlasie (Województwo)ni, K. Orzechowski, Historia ustroju Śląska 1202-1740ni, Kaczmarek, Gminny podział administracyjnyni, Kallas M., Historia ustroju Polski X-XX w.ni, Kallas M., Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskimni, Kallas M., Województwo w Drugiej Rzeczypospolitejni, Kiec, Protestantyzm w Poznańskiemni, Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939ni, Kneifel, Geschichte der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polenni, Kosman, Litewska jednota ewangelicko-reformowanani, Kołbuk, Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitejni, Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitejni, Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI - XX w.)ni, Kriegseisen, Ewangelicy polscy i litewscyni, Królestwo Polskie 1295-1370ni, Księstwo Siewierskie. Prawo i ustrój a zakres suwerenności względem Korony Królestwa Polskiegoni, Kumor, Archidiakonatni, Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich 966-1939ni, Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodoweni, Kłaczkow, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1918-1939ni, Lewandowska-Malec I., Próba zreformowania podziału terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1928-1933ni, Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodówni, Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku: Struktury administracyjneni, M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach...ni, M. Biskup, i in., Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach...ni, M. Bär, Die Behördenverfassung in Westpreußen seit der Ordenszeitni, M. Grzegorz, Struktura administracyjna i własnościowa Pomorza Gdańskiego...ni, M. Wilska, Siewierz...ni, Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVI wieku.ni, Marciniak-Kajzer, Średniowieczny dwór rycerski w Polsceni, Mark R.A., Galizien unter österreichischer Herrschaftni, Matelski, Niemcy w Polsce w XX wiekuni, Matuszewski J., Vicinia id est: Poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opolani, Mencel T., Galicja Zachodnia 1795-1809...ni, Mielcarek A.J., Podziały terytorialno-administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonejni, Mikos S., Wolne Miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920-1939ni, Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wiekuni, Modzelewski K., Organizacja opolna w Polsce piastowskiejni, Nowa encyklopedia powszechna PWNni, Oblastnoye deleniye i mestnoye upravleniye Litovsko-russkogo gosudarstva ko vremeni izdaniya pervogo Litovskogo statutani, Organizacja władzy naczelnej Prus Książęcychni, Organy administracji terenowej w Księstwie Warszawskimni, Orgelbrand, Encyklopedja powszechnani, Pawluk, Dekanatni, Podlaszewski M., Ustrój polityczny Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1933ni, Powiat w Polsce późnośredniowiecznejni, Praktyczny słownik współczesnej polszczyznyni, Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollernani, Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701-1806)ni, Ptaszyński, Kancelarie i dokumenty Kościołów protestanckich w XVI-XVIII wiekuni, Rassolov G.A., Institut general-gubernatorstva v Rossijskoj imperiini, Redin D., Landratura Sankt-Peterburgskoj guberniini, Roger W., Frotscher W., „Überblick über die Verwaltungsorganisation in den Bundesstaatenni, Rozporządzenie BDOT10kni, Rozporządzenie EMUiA (2012)ni, Rybczyński, Diecezjani, Sitarz, Parafiani, Skawiński M., Osadnictwo polskie na Górnych Węgrzech...ni, Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej 1921. Województwo Pomorskieni, Skubiszewski K., Zachodnia granica Polskini, Slezsko - země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740ni, Slezsko v dějinách českého státu, I: od pravěku do roku 1490ni, Slezsko v dějinách českého státu. II. 1490-1763ni, Starostwa dziedziczne Prus Książęcych w XVII i XVIII wiekuni, Stegner, Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1914ni, Stępniak H., Polska i Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)ni, Svitak Z., Przemiany struktur aparatu biurokratycznego na przykładzie Morawni, Sytuacja polityczna i prawno-administracyjna miasta i okolicy w latach konstytucjonalizmuni, Szady, Geografia struktur religijnych i wyznaniowychni, Szady, Struktury religijneni, Słownik warszawskini, Słownik języka polskiego (Doroszewski)ni, Słownik języka polskiego (Linde)ni, Słownik języka polskiego (PWN)ni, Słownik języka polskiego (Trzaska)ni, Słownik języka polskiego PWN (Szymczak)ni, Słownik polszczyzny XVI wiekuni, Słownik staropolskini, Słownik starożytności słowiańskichni, Słownik współczesnego języka polskiego (Wilga)ni, Tarhov S.A., Izmenenie administrativno-territorialʹnogo deleniâ Rossii v XIII—XX vvni, Tarhov S.A., Izmeneniye administrativno-territorial'nogo deleniya Rossii za posledniye 300 let, „Geografiya“ni, Tarnowska A., Niedostatki unifikacji administracji ogólnejni, Tarnowska A., Z dziejów unifikacji administracji II Rzeczypospolitejni, Terra - Ducatus - Marchionatus - Regioni, Teterycz-Puzio A., Wczesnopiastowska organizacja administracyjna w X i XI wiekuni, The Long Formation of the Region (c. 1000-1526)ni, Tkocz, Organizacja przestrzenna wsini, Trajdos T., Górny Spisz...ni, Trzebiński W., Borkiewicz A., Podział administracyjny Królestwa Polskiego 1815-1918ni, Typ i forma państwa polskiego w okresie demokracji szlacheckiejni, Töppen, Historisch-comparative Geographie von Preussenni, U. Augustyniak, Historia Polski 1572-1795ni, Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z 1542 roku. Studium z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie pruskimni, Ustrój polityczno-prawny Śląska Austriackiego w latach 1742-1848. (Próba syntezy)ni, Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznejni, Vialiki histaryčny atlas Bielarusini, W. Bena, Polskie Górne Łużyceni, W. Uruszczak, Ustawy okołokonstytucyjne Sejmu Wielkiego...ni, Wielka Encyklopedia PWN (2001-2005)ni, Wielka encyklopedia powszechna PWNni, Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna (Wydawnictwa Gutenberga)ni, Witkowski, Organizacja kościoła ewangelicko-reformowanego w b. zaborze rosyjskimni, Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańskni, Wojtkowiak S., Państwowe, administracyjne, wojskowe i wyznaniowe podziały terytorialne na ziemiach polskichni, Władztwo Polski w Prusiech Zakonnych i Książęcychni, Yoder, Decentralisation and regionalisation after communismni, Zaborowski, Podział kraju na województwa: Próba obiektywizacjini, Zaborowski, Podział terytorialny Rzeczypospolitej - spojrzenie krytyczneni, Zaborowski, Zasady podziału terytorialnego państwani, Zajončkovskij P.A., Pravitelʹstvennyj apparat samoderžavnoj Rossiini, Zakon Krzyżacki w Prusach i Inflantach...ni, Ènciklopedičeskij slovarʹ Brokgauza i Efronani, Łowmiański H., Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiegoni, Śląsk w końcu XVIII wiekuni

Dokument referencyjnyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E32_Authority_Document

This class comprises encyclopaedia, thesauri, authority lists and other documents that define terminology or conceptual systems for consistent use.
has super-classes
Dokumentc
is in domain of
listsop
is in range of
is listed inop

dominium (Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_90

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_17
has super-classes
dominium-magistrat (Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848))c

dominium-magistrat (Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_89

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_17
Niekiedy jako najniższą jednostkę administracyjną o charakterze pomocniczym podaje się dominia (wiejskie) i magistraty (miejskie). Rozporządzenia z 1848 r. uznały urzędy dominialne za organa tymczasowe sprawujące władzę na koszt i w imieniu państwa a nie dziedzica. Zniesiono je w 1855 r. a ich terytoria podzielono na gminy wiejskie i obszary dworskie.
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some okręg (Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848))c
has sub-classes
dominium (Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848))c, magistrat (Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848))c

Dołączeniec back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E85_Joining

This class comprises the activities that result in an instance of E39 Actor becoming a member of an instance of E74 Group. This class does not imply initiative by either party. It may be the initiative of a third party. Typical scenarios include becoming a member of a social organisation, becoming employee of a company, marriage, the adoption of a child by a family and the inauguration of somebody into an official position.
has super-classes
Działaniec
is in domain of
joinedop, joined withop
is in range of
gained member byop, was joined byop

dwór - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_7

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Zazwyczaj dwór położony był poza głównym zbudową wsi, na jej obrzeżach lub w nieznacznym oddaleniu. Pojęcie często tożsame w literaturze z folwarkiem. Z czasem dwór pojawia się w kontekście pisania o życiu, kulturze, obyczajowości, a folwark dotyczy kwestii gospodarczych.
has super-classes
budynek mieszkalnyc

dystrykt (Jednota Braci Czeskich w Polsce)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_181

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_30
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some jednota (Jednota Braci Czeskich w Polsce)c

dystrykt (Kościół ewangelicko-augsburski w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_178

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_29
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some jednota (Kościół ewangelicko-augsburski w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c

dystrykt (Kościół kalwiński w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_184

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_31
podział na dystrykty w Jednocie Małopolskiej został zniesiony w 1692 r.
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some jednota (Kościół kalwiński w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c

Działaniec back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E7_Activity

This class comprises actions intentionally carried out by instances of E39 Actor that result in changes of state in the cultural, social, or physical systems documented. This notion includes complex, composite and long-lasting actions such as the building of a settlement or a war, as well as simple, short-lived actions such as the opening of a door.
has super-classes
Zdarzeniec
has sub-classes
Dołączeniec, Modyfikacjac, Nabyciec, Ochronac, Opuszczeniec, Przypisanie atrybutuc, Ruchc, Tworzeniec, Wytworzeniec, Zmiana właścicielac
is in domain of
carried out byop, continuedop, had general purposeop, had specific purposeop, used general techniqueop, used object of typeop, used specific objectop, used specific techniqueop, was continued byop, was influenced byop, was intended use ofop, was motivated byop
is in range of
continuedop, influencedop, motivatedop, performedop, was continued byop, was made forop, was purpose ofop, was purpose ofop, was technique ofop, was type of object used inop, was used byop, was used forop

dziekania (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_154

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_26
has super-classes
archidiakonat-dziekania-prepozytura-terytorium (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c

dzielnicac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_6

has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc
has sub-classes
osada leśna wsic

dzielnica (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_84

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_14
Korona Królestwa Polskiego / Wielkie Księstwo Litewskie. Wszystkie odrębności wynikające z aktu unii lubelskiej zostały zniesiona na mocy konstytucji 3 maja
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

dzielnica (System średniowieczny (do XIV w.))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_132

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_24
Kasztelania, opole, żupa, pagast; tutaj należy szukać genezy polskich powiatów; inne terytoria zależne nie posiadające statusu księstwa czy marchii (ziemie, miasta, część księstw, regiony)
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

eparchia (Kościół katolicki ob. greckiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_160

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_27
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some metropolia (Kościół katolicki ob. greckiego)c

eparchia (Kościół prawosławny)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_171

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_28
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some metropolia (Kościół prawosławny)c

fabrykac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_104

has super-classes
miejsce produkcjic
feature codeop value s. m f g

folwarkc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_8

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Folwark może być traktowany jako odrębna miejscowość, o ile posiadał własną nazwę. Zazwyczaj folwark położony był poza główną zabudową wsi, na jej obrzeżach lub w nieznacznym oddaleniu.
has super-classes
właściwa miejscowośćc
ma funkcję właściwąop value funkcja rolnicza

gajówkac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_17

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Gajówka jest rodzajem leśniczówki; kryteria odróżniania leśniczówki, leśnictwa i gajówki są nieznane (w świetle kartografii); termin bardzo rzadko stosowany w skorowidzu Bystrzyckiego z 1931 r. (gajówki na mapach WIG to często leśniczówki w skorowidzu Bystrzyckiego z 1931 r.; gajówki nie ujęte w skorowidzu Bystrzyckiego z 1931 r. występują na mapach WIG)
has super-classes
leśniczówkac
is composed ofop some gajówka - obiektc
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza - gospodarka leśna

gajówka - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_130

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Odrębność morfologiczna – przeważnie wyraźna (położenie w lesie), ale zdarzają się gajówki położone w bezpośrednim sąsiedztwie innych miejscowości.Odrębność nazewnicza – od drugiej połowy XIX wieku (wcześniej bez nazw; później nie zawsze). Odrębność funkcjonalna – gajówka pełni rolę związaną z gospodarką leśną.
has super-classes
budynek mieszkalnyc

generalne gubernatorstwo (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_56

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_8
Była to jednostka skupiająca kilka guberni. Poziom ten nie obejmował całego państwa, gdyż generalne gubernatorstwa były organizowane głównie na teranach przygranicznych; jednostką równoważną na tym poziomie było namiestnictwo kaukaskie
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

generał-gubernatorstwo (Królestwo Polskie (1867-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_255

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_47
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

Geometriac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.opengis.net/ont/sf#Geometry

has super-classes
jest charakterystyką przestrzennąop max 1 manifestacja jednostki podziału administracyjnegoc
jest charakterystyką przestrzennąop max 1 manifestacja jednostki osadniczejc
(indywiduum) ma obcy identyfikatordp some integer
has keys
(indywiduum) ma obcy identyfikatordp

gminac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_9

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_1
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some powiat (Rzeczpospolita Polska (1918-1939))c
has sub-classes
gmina miejskac, gmina wiejska c, obszar dworskic

gmina (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_49

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_8
Jednostka najniższego rzędu wprowadzona na skutek reformy włościańskiej w 1861 r.
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some powiat (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c

gmina (Kościół ewangelicki w Galicji 1781-1918)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_212

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_38
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some seniorat (Kościół ewangelicki w Galicji 1781-1918)c

gmina (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_279

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_41
Niekiedy jako najniższą jednostkę administracyjną o charakterze pomocniczym podaje się dominia (wiejskie) i magistraty (miejskie). Rozporządzenia z 1848 r. uznały urzędy dominialne za organa tymczasowe sprawujące władzę na koszt i w imieniu państwa a nie dziedzica. Zniesiono je w 1855 r. a ich terytoria podzielono na gminy wiejskie i obszary dworskie.
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some powiat (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c
has sub-classes
gmina miejska (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c, gmina wiejska (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c, obszar dworski (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c

gmina (Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_59

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_10
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some powiat (Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918))c
has sub-classes
gmina miejska (Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918))c, gmina wiejska (Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918))c, obszar dworski (Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918))c

gmina (Królestwo Polskie (1815-1836))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_242

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_43
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some powiat (Królestwo Polskie (1815-1836))c
has sub-classes
gmina miejska (Królestwo Polskie (1815-1836))c, gmina wiejska (Królestwo Polskie (1815-1836))c

gmina (Królestwo Polskie (1837-1866))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_65

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_11
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some okręg (Królestwo Polskie (1837-1866))c
has sub-classes
gmina miejska (Królestwo Polskie (1837-1866))c, gmina wiejska (Królestwo Polskie (1837-1866))c

gmina (Królestwo Polskie (1867-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_250

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_47
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some powiat (Królestwo Polskie (1867-1918))c
has sub-classes
gmina miejska (Królestwo Polskie (1867-1918))c, gmina wiejska (Królestwo Polskie (1867-1918))c

gmina (Królestwo Prus (1806-1919))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_37

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_7
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some wójtostwo (Królestwo Prus (1806-1919))c
has sub-classes
gmina miejska (Królestwo Prus (1806-1919))c, gmina wiejska (Królestwo Prus (1806-1919))c, obszar dworski (Królestwo Prus (1806-1919))c

gmina (Królestwo Saksonii (1815-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_228

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_12
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some okręg (Królestwo Saksonii (1815-1918))c

gmina (Księstwo Górnego i Dolnego Śląska (1849-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_275

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_9
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some powiat sądowy (Księstwo Górnego i Dolnego Śląska (1849-1918))c

gmina (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_229

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_42
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some powiat (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c
has sub-classes
gmina miejska (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c, gmina wiejska (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c, municypalność (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c, zgromadzenie gminne (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c

gmina (Rzeczpospolita Polska (1999-2016))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_45

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_3
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some powiat (Rzeczpospolita Polska (1999-2016))c

gmina (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_257

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_5
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some powiat (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c
has sub-classes
gmina miejska (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c, gmina wiejska (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c, obszar dworski (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c

gmina (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_24

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_4
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some wójtostwo (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c
has sub-classes
gmina miejskac, gmina wiejska (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c, obszar dworski (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c

gmina (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_217

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_39
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some kahał okręgowy (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c

gmina miejskac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_1

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_4
"1808: Städte-Ordnung. Gminy miejskie i gminy wiejskie były jednostkami organizacji samorządowej (komunalnej), ale równocześnie pełniły funkcje podstawowych jednostek administracji terytorialnej. M. Bär, s. 228: „Die Landgemeinde ist außer einem Kommunalverband auch ein Bezirk der allgemeinen Landesverwaltung für die mannigfachen Geschäfte des staatlichen Polizei- und Finanzwesens, insbesondere für die Handhabung der Ortspolizei, und der Gemeindevorsteher ist das Organ des Amtsvorstehers für die örtliche Polizeiverwaltung“. W. Roger W.Frotscher, „Überblick über die Verwaltungsorganisation in den Bundesstaaten, w: Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 3 hrsg. von K.G.A. Jeserich, H. Pohl und G. Ch. v. Unruh, Stuttgart 1984, S. 417: „Der preußische Staat endete beim Landrat. In diesem oft zitierten Satz kommt zum Ausdruck, dass Gemeindeorgane, auch soweit sie staatliche Angelegenheiten wahrnahmen, nicht als staatliche, sondern als kommunale Behörden tätig wurden. Sie handelten, etwa als Ortspolizei `für den Staat` in einem ihnen übertragenen Wirkungskreis."
has super-classes
gmina (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c

gmina miejskac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_2

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_1
Zgodnie z treścią konstytucji marcowej (1921) "Dla celów administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie w drodze ustawodawczej na województwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, które będą równocześnie jednostkami samorządu terytorjalnego". Faktycznie cały okres międzywojenny charakteryzuje proces unifikacji terytorialnej administracji ogólnej, której celem jest likwidacja różnic między byłymi zaborami. Ostatnim ważnym aktem była likwidacja obszarów dworskich na terenie woj. poznańskiego oraz pomorskiego na mocy tzw. ustawy scaleniowej z 1933 r.
has super-classes
gminac

gmina miejska (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_281

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_41
has super-classes
gmina (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c

gmina miejska (Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_61

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_10
has super-classes
gmina (Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918))c

gmina miejska (Królestwo Polskie (1815-1836))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_247

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_43
has super-classes
gmina (Królestwo Polskie (1815-1836))c

gmina miejska (Królestwo Polskie (1837-1866))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_66

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_11
has super-classes
gmina (Królestwo Polskie (1837-1866))c

gmina miejska (Królestwo Polskie (1867-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_251

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_47
has super-classes
gmina (Królestwo Polskie (1867-1918))c

gmina miejska (Królestwo Prus (1806-1919))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_34

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_7
has super-classes
gmina (Królestwo Prus (1806-1919))c

gmina miejska (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_237

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_42
od 23.02.1809 (M. Kallas, s. 212)
has super-classes
gmina (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c

gmina miejska (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_258

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_5
has super-classes
gmina (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c

gmina wiejska c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_3

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_1
Zgodnie z treścią konstytucji marcowej (1921) "Dla celów administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie w drodze ustawodawczej na województwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, które będą równocześnie jednostkami samorządu terytorjalnego". Faktycznie cały okres międzywojenny charakteryzuje proces unifikacji terytorialnej administracji ogólnej, której celem jest likwidacja różnic między byłymi zaborami. Ostatnim ważnym aktem była likwidacja obszarów dworskich na terenie woj. poznańskiego oraz pomorskiego na mocy tzw. ustawy scaleniowej z 1933 r.
has super-classes
gminac

gmina wiejska (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_280

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_41
has super-classes
gmina (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c

gmina wiejska (Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_60

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_10
has super-classes
gmina (Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918))c

gmina wiejska (Królestwo Polskie (1815-1836))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_248

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_43
has super-classes
gmina (Królestwo Polskie (1815-1836))c

gmina wiejska (Królestwo Polskie (1837-1866))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_67

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_11
has super-classes
gmina (Królestwo Polskie (1837-1866))c

gmina wiejska (Królestwo Polskie (1867-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_252

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_47
has super-classes
gmina (Królestwo Polskie (1867-1918))c

gmina wiejska (Królestwo Prus (1806-1919))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_35

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_7
1818: Edykt o urzędach sołtysów w gminach wiejskich i obszarach dworskich.
has super-classes
gmina (Królestwo Prus (1806-1919))c

gmina wiejska (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_236

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_42
od 23.02.1809 (M. Kallas, s. 212)
has super-classes
gmina (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c

gmina wiejska (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_259

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_5
has super-classes
gmina (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c

gmina wiejska (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_13

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_4
1818: Edykt o urzędach sołtysów w gminach wiejskich i obszarach dworskich.
has super-classes
gmina (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c

gorzelniac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_18

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Gorzelnia może być odrębną miejscowością, zarówno samodzielną jak i częścią grupy miejscowości o tej samej nazwie, ale najczęściej znajduje się w obrębie miasta i nie jest wyróżniona.
has super-classes
miejsce produkcjic
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
is composed ofop some gorzelnia - obiektc
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza

gorzelnia - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_139

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Gorzelnie znajdujące się w obrębie miast mogą, ale nie muszą mieć własnej nazwy, zazwyczaj nazwa ta powiązana jest z nazwą firmy, znakiem firmowym. Jeśli jest odrębną miejscowością to może ale nie musi znajdować się w pobliżu wsi, miasta lub osady o tej samej nazwie. Źródłowo zdarza się brak rozróżnienia gorzelni i browaru.
has super-classes
budynekc

granica gminyc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_3016

has super-classes
granica podziału administracyjnegoc

granica miejscowościc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_2001

has super-classes
b f o 0000140c
Cechac
ma charakterystykę przestrzennąop some thingc
jest granicąop some miejscowośćc

granica państwac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_3021

has super-classes
granica podziału administracyjnegoc

granica podziału administracyjnegoc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_2000

has super-classes
b f o 0000140c
Cechac
ma charakterystykę przestrzennąop some thingc
jest granicąop some jednostka podziału administracyjnegoc
has sub-classes
granica gminyc, granica państwac, granica województwac

granica województwac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_3018

has super-classes
granica podziału administracyjnegoc

Grupac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E74_Group

This class comprises any gatherings or organizations of E39 Actors that act collectively or in a similar way due to any form of unifying relationship. In the wider sense this class also comprises official positions which used to be regarded in certain contexts as one actor, independent of the current holder of the office, such as the president of a country. In such cases, it may happen that the Group never had more than one member. A joint pseudonym (i.e., a name that seems indicative of an individual but that is actually used as a persona by two or more people) is a particular case of E74 Group. A gathering of people becomes an E74 Group when it exhibits organizational characteristics usually typified by a set of ideas or beliefs held in common, or actions performed together. These might be communication, creating some common artifact, a common purpose such as study, worship, business, sports, etc. Nationality can be modeled as membership in an E74 Group (cf. HumanML markup). Married couples and other concepts of family are regarded as particular examples of E74 Group.
has super-classes
Aktorc
has sub-classes
Osoba prawnac, religiac, rytc, wyznaniec
is in domain of
gained member byop, has current or former memberop, lost member byop, participated inop, was dissolved byop, was formed byop
is in range of
dissolvedop, has formedop, is current or former member ofop, joined withop, separated fromop, was formed fromop

grupa zabudowańc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_102

has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
is composed ofop some budowlac

gródc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_113

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Grody są charakterystyczne przede wszystkim dla pełnego średniowiecza, gdy językiem źródeł była łacina - a w niej nie wykształcił się w ogóle termin odpowiadający tej jednostce osadniczej. Określano ją więc za pomocą pojęć o odmiennym, względnie podobnym znaczeniu, jak miasto (civitas), zamek (arx, castrum). Z kolei w późniejszych źródłach niemieckich odpowiadał mu termin Burg, oznaczający zarówno gród, jak również zamek. W literaturze przedmiotu gród jest traktowany jako zjawisko specyficznie słowiańskie.
has super-classes
właściwa miejscowośćc
ma funkcję właściwąop value funkcja mieszkalna

gubernia (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_52

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_8
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some generalne gubernatorstwo (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c
has sub-classes
gubernia (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c, namiestnictwo (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c, obwód (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c

gubernia (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_53

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_8
has super-classes
gubernia (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c

gubernia (Królestwo Polskie (1837-1866))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_70

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_11
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

gubernia (Królestwo Polskie (1867-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_254

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_47
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some generał-gubernatorstwo (Królestwo Polskie (1867-1918))c

holendryc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_80

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Charakterystycznego dla Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku
has super-classes
koloniac
ma funkcję właściwąop value funkcja rolnicza

hrabstwo (Elektorat Saksonii (1545-1805))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_86

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_15
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

huta - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_128

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Status prawny - własność podzielona między pana gruntowego a dzierżawcę dziedzicznego lub dzierżawcę rocznego.
has super-classes
budynekc

Identyfikatorc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E42_Identifier

This class comprises strings or codes assigned to instances of E1 CRM Entity in order to identify them uniquely and permanently within the context of one or more organisations. Such codes are often known as inventory numbers, registration codes, etc. and are typically composed of alphanumeric sequences. The class E42 Identifier is not normally used for machine-generated identifiers used for automated processing unless these are also used by human agents.
has super-classes
Opisc
is in domain of
is preferred identifier ofop, was assigned byop, was deassigned byop
is in range of
assignedop, deassignedop, has preferred identifierop

inspekcja (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_191

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_32
has super-classes
inspekcja-superintendentura-prepozytura (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c

inspekcja (Kościół ewangelicko-reformowany w Prusach 1713-1817)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_195

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_33
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some konsystorz generalny (Kościół ewangelicko-reformowany w Prusach 1713-1817)c

inspekcja-superintendentura-prepozytura (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_188

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_32
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some konsystorz prowincjonalny (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c
has sub-classes
inspekcja (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c, prepozytura (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c, superintendentura (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c

Jednostka miaryc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E58_Measurement_Unit

This class is a specialization of E55 Type and comprises the types of measurement units: feet, inches, centimetres, litres, lumens, etc. This type is used categorically in the model without reference to instances of it, i.e. the Model does not foresee the description of instances of instances of E58 Measurement Unit, e.g.: “instances of cm”. Syst?me International (SI) units or internationally recognized non-SI terms should be used whenever possible. (ISO 1000:1992). Archaic Measurement Units used in historical records should be preserved.
has super-classes
Typc
is in domain of
is unit ofop
is in range of
has unitop

jednostka osadniczac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_30

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
has super-classes
variable entity
Artefaktc
has manifestationop some miejscowośćc
ma funkcjęop value funkcja bycia miejscem zamieszkania
is disjoint with
jednostka podziału administracyjnegoc

jednostka podziału administracyjnegoc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_20

Typ jednostki administracyjnej pozostaje niezmienny w trakcie całego "życia" tej jednostki.
has super-classes
variable entity
Wytwórc
Obiekt prawnyc
ma charakterystykę przestrzennąop some thingc
has sub-classes
obszar administracji religijnejc, obszar administracji świeckiejc
has keys
(indywiduum) ma obcy identyfikatordp
is disjoint with
jednostka osadniczac

jednota (Jednota Braci Czeskich w Polsce)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_182

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_30
has super-classes
obszar administracji religijnejc

jednota (Kościół ewangelicko-augsburski w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_179

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_29
has super-classes
obszar administracji religijnejc

jednota (Kościół kalwiński w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_185

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_31
has super-classes
obszar administracji religijnejc

Językc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E56_Language

This class is a specialization of E55 Type and comprises the natural languages in the sense of concepts. This type is used categorically in the model without reference to instances of it, i.e. the Model does not foresee the description of instances of instances of E56 Language, e.g.: “instances of Mandarin Chinese”. It is recommended that internationally or nationally agreed codes and terminology are used to denote instances of E56 Language, such as those defined in ISO 639:1988.
has super-classes
Typc
is in domain of
is language ofop
is in range of
has languageop

kahał główny (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_220

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_39
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some prowincja (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c

kahał okręgowy (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_218

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_39
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some kahał okręgowy (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c

kahał okręgowy (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_219

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_39
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some kahał główny (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c

kaplicac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_100

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Kaplica jako odrębny budynek mogła być w przeszłości odrębną jednostką osadniczą (rzadko, spotyka się w okresie staropolskim), najczęściej jednak wchodzi w skład miejscowości jako budowla.
has super-classes
niewłaściwa miejscowośćc
is composed ofop some kaplica - obiektc
feature codeop value s. c h
ma funkcję właściwąop value funkcja sakralna

kaplica - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_122

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Kryterium wyróżniającym kościół od kaplicy jest wielkość oraz znaczenie instytucjonalne. Kościół ma charakter świątyni głównej dla wspólnoty wiernych, natomiast kaplica ma znaczenie pomocnicze. Niewielkie wspólnoty wiernych mogły funkcjonować przy kaplicy, kiedy z różnych powodów (brak środków, ograniczenia prawne) nie mogły wybudować lub utrzymać kościoła.
has super-classes
budynekc

karczma - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_124

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Karczmy wyróżniane są na dawnej kartografii, co wynika głównie z pełnionej przez nie funkcji. Warto jednak pamiętać o tym, że w historiografii rozróżnia się pojęcie karczmy oraz zajazdu lub gościńca. Pierwszy obiekt zazwyczaj miał na celu obsługę lokalnych klientów – mieszkańców wsi lub miasta, drugi zaś miał obsługiwać ruch ponadregionalny. Na mapach karczmy wyróżniają także specyficzne nazwy – np. Wygoda lub Ostatni Grosz.
has super-classes
budynekc

klasztor - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_132

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
W analizowanych przypadkach klasztor mógł stanowić całkowicie odrębną (od sąsiadujących) nazewniczo i morfologicznie miejscowość. Klasztor mógł stanowić zalążek większej miejscowości, która rozwinęła się wokół niego i przekształciła się w osadę klasztorną, wieś, miasto etc.
has super-classes
budynek mieszkalnyc

koloniac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_20

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Kolonia jest przeważnie częścią miejscowości, rzadziej, choć nie są to wyjątkowe przypadki, ma obecnie status odrębnej miejscowości, z reguły wsi. Zarówno w przypadku, gdy kolonia jest odrębną miejscowością jak i częścią miejscowości, zawsze znajduje się w pobliżu miejscowości (wsi a wyjątkowo małego miasta) od której pochodzi jej nazwa. W ujęciu kartograficznym wyodrębniona przede wszystkim przez skrót kategorii (kol.), nazwę własną, oraz morfologicznie.
has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
has sub-classes
holendryc, kolonia koloniic, kolonia osadyc, kolonia wsic

kolonia koloniic back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_64

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Kolonia kolonii jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Kolonia kolonii występują w większości w woj. lubelskim i woj. podlaskim. W sumie jest ich obecnie w Polsce 31.
is equivalent to
koloniac and (jednostka osadnicza jest częściąop some koloniac)
has super-classes
koloniac
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc
część koloniic

kolonia osadyc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_65

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Obszar zabudowany oddalony od wczesniejszej zabudowy, od której jest zależny. Kolonia osady jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Kolonie osady występują w większości w woj. zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i woj. podlaskim. W sumie jest ich w Polsce 17.
is equivalent to
koloniac and (jednostka osadnicza jest częściąop some osadac)
has super-classes
koloniac
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc
osada osadyc
ma funkcję właściwąop value funkcja mieszkalna

kolonia wsic back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_66

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Kolonia wsi jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Kolonie wsi występują w całej Polsce. W sumie jest ich obecnie w Polsce 4043.
is equivalent to
koloniac and (jednostka osadnicza jest częściąop some wieśc)
has super-classes
koloniac
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc
część wsic
ma funkcję właściwąop value funkcja rolnicza

komitat (Królestwo Węgier (1200-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_97

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_18
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

komornictwo (Prusy Książęce (1525-1701))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_269

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_45
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some starostwo (Prusy Książęce (1525-1701))c

komturstwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_139

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_25
Do 1309 roku właściwie jedyny podział terytorialny; w latach 20. i 30. XIV w. - w wyniku likwidacji komturstwa ziemi chełmińskiej - powstały wójtostwo lipienieckie i nowomiejskie (potem bratiańskie), zaś w wyniku likwidacji komturstw unisławskiego i rogozińskiego powstały prokuratorstwo unisławskie i wójtostwo rogozińskie; wójtostwa istniały też na innych obszarach państwa. J. Tandecki, Podziały administracyjne państwa zakonnego w Prusach, [w:] Zakon Krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały admiinistracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku, red. R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2013, s. 30: "Od początku istnienia państwa zakonnego w Prusach podstawowymi jednostkami ustroju terytorialnego były komturstwa (Komturei), będące jednocześnie siedzibami krzyżackich konwentów zakonnych".
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
has sub-classes
komturstwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c, władztwo biskupa i kapituły (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c

komturstwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_140

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_25
has super-classes
komturstwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c

konfederacja (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_202

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_34
has super-classes
obszar administracji religijnejc

Koniec istnieniac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E64_End_of_Existence

This class comprises events that end the existence of any E77 Persistent Item. It may be used for temporal reasoning about things (physical items, groups of people, living beings) ceasing to exist; it serves as a hook for determination of a terminus postquem and antequem. In cases where substance from a Persistent Item continues to exist in a new form, the process would be documented by E81 Transformation.
has super-classes
Zdarzeniec
has sub-classes
Przemianac, Rozwiązaniec, Zniszczeniec, Śmierćc
is in domain of
took out of existenceop
is in range of
was taken out of existence byop

konsystorz (Kościół ewangelicki w Galicji 1781-1918)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_215

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_38
has super-classes
obszar administracji religijnejc

konsystorz generalny (Kościół ewangelicki w Królestwie Polskim 1828-1849)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_205

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_35
s. 15: Warszawski Okręg Konsystorski nie został włączony do konsystorza generalnego w Petersburgu po 1832 roku, nie wykonano też żadnych ruchów w tym kiierunku po 1849 r. Wg. autora byłoby to korzystne i część duchownych to dostrzegała
has super-classes
obszar administracji religijnejc

konsystorz generalny (Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce 1849-1939)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_208

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_36
has super-classes
obszar administracji religijnejc

konsystorz generalny (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_190

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_32
has super-classes
obszar administracji religijnejc

konsystorz generalny (Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce 1849-1939)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_211

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_37
has super-classes
obszar administracji religijnejc

konsystorz generalny (Kościół ewangelicko-reformowany w Prusach 1713-1817)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_196

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_33
has super-classes
obszar administracji religijnejc

konsystorz prowincjonalny (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_189

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_32
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some konsystorz generalny (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c

Kontaktc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E51_Contact_Point

This class comprises identifiers employed, or understood, by communication services to direct communications to an instance of E39 Actor. These include E-mail addresses, telephone numbers, post office boxes, Fax numbers, URLs etc. Most postal addresses can be considered both as instances of E44 Place Appellation and E51 Contact Point. In such cases the subclass E45 Address should be used. URLs are addresses used by machines to access another machine through an http request. Since the accessed machine acts on behalf of the E39 Actor providing the machine, URLs are considered as instances of E51 Contact Point to that E39 Actor.
has super-classes
Opisc
has sub-classes
Adresc
is in domain of
provides access toop
is in range of
has contact pointop

kopalnia - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_137

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Na wszystkich badanych mapach kopalnie miały własny znak umowny.
has super-classes
budynekc

koszaryc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_22

has super-classes
dedykowana miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
feature codeop value s. b r k s

kościółc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_103

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Kościół mógł być w przeszłości odrębną jednostką osadniczą (rzadko, spotyka się w okresie staropolskim), najczęściej jednak wchodzi w skład miejscowości jako budowla.
has super-classes
niewłaściwa miejscowośćc
is composed ofop some kościół - obiektc
feature codeop value s. c h
ma funkcję właściwąop value funkcja sakralna

kościół - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_120

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
W analizowanych przypadkach kościół mógł stanowić odrębną (od sąsiadujących) nazewniczo i morfologicznie jednostkę osadniczą.
has super-classes
budynekc

kościół krajowy (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_201

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_34
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some konfederacja (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c

kraj (Republika Słowacka (1996-2020))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_291

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_48
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

kryłos (Kościół katolicki ob. greckiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_167

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_27
has super-classes
namiestnictwo generalne - kryłos - oficjalat (Kościół katolicki ob. greckiego)c

królestwo (Królestwo Polskie (1815-1836)) (Królestwo Polskie (1815-1836))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_246

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_43
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

księstwo (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_232

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_42
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

księstwo (Wielkie Księstwo Litewskie (1385-1569))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_224

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_40
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

księstwo lenne (Prusy Książęce (1525-1701))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_272

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_45
lenno do 1657 - traktaty welawsko-bydgoskie zrywały stosunki lenne między Koroną i Prusami Książęcymi
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

kuźnica - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_126

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
has super-classes
budynekc

landwójtostwo (Księstwo Pomorskie (1230-1648))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_118

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_20
"Powstały przeważnie z dawnych kasztelanii, zarządzane przez landwójtów (advocatus maior, Grosswogt, Landwogt). Zakres władzy: sądy nad rycerstwem, sądy odwoławcze w sprawach miejskich i chłopów z domen panujących; zarząd domen książęcych i egzekucja powinności; nadzór nad zamkami książęcymi i miastami. Od poł. XVI wieku równolegle powstają okręgi zarządów domen. Okręgi zarządów domen powstawały w wyniku sekularyzacji i przejmowania przez książąt pomorskich dóbr kościelnych, jednak nie objęły terytorium całego kraju i „nie były jeszcze w pełnym tego słowa znaczeniu okręgami administracji państwowej” (Historia Pomorza, II, 1, s. 842)."
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

landwójtostwo (Marchia Brandenburska (1323-1540))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_128

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_23
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some prowincja (Marchia Brandenburska (1323-1540))c

landwójtostwo (Marchia Brandenburska (1540-1713))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_122

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_21
Landvogtei (landwójtostwo) (zwane również okręgiem, w którym władzę sprawuje Landeshauptmann). Powstało w XIV w. w wyniku zmian politycznych (zmiana dynastii) oraz osłabienia dawnego systemu wójtostw, spowodowanego obficie udzielanymi przez margrafów przywilejami ekonomicznymi i sądowniczymi dla miast, klasztorów i dóbr rycerskich. Ponadto kolonizacja pustek, zmuszała do tworzenia znacznie większych obszarów administracji lokalnej niż poprzednie wójtostwa.
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some prowincja (Marchia Brandenburska (1540-1713))c

latarnia morskac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_23

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Występuje jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego w spisie ("lat. mor."); na mapach osobna sygnatura. W BDOT10k jako budynek łączności, dworców i terminali. Odrębność funkcjonalna – wyróżniana jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego, a na mapach topograficznych odrębnym znakiem, niekiedy z nazwą własną. Odrębność morfologiczna/przestrzenna – przeważnie jest obiektem na obszarze miejscowości lub w niewielkim od niej oddaleniu. Jeżeli posiada nazwę własną może być traktowana jako osobna miejscowość (konieczna interpretacja map; patrz: Rozewie). W przeciwnym razie jest albo częścią innej, większej miejscowości lub obiektem terenowym (budowlą) w niej (patrz: Hel, Jastarnia).
has super-classes
dedykowana miejscowośćc
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
feature codeop value s. l t h s e
ma funkcję właściwąop value funkcja komunikacyjna

latarnia morska - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_131

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Odrębność funkcjonalna – wyróżniana jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego, a na mapach topograficznych odrębnym znakiem, niekiedy z nazwą własną. Odrębność morfologiczna/przestrzenna – przeważnie jest obiektem na obszarze miejscowości lub w niewielkim od niej oddaleniu. Jeżeli posiada nazwę własną może być traktowana jako osobna miejscowość (konieczna interpretacja map; patrz: Rozewie). W przeciwnym razie jest albo częścią innej, większej miejscowości lub obiektem terenowym (budowlą) w niej (patrz: Hel, Jastarnia).
has super-classes
budynek mieszkalnyc

letniskoc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_25

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Może być albo osobną miejscowością (Celestynów) albo częścią miejscowości. Morfologicznie jest to najczęściej zabudowa złożona z domków letniskowych (Chylice, Skolimów), ale również typowa (na podstawie interpretacji rysunku mapy) zabudowa zwarta niemiejska (Choszczówka). Występuje jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego w spisie ("letn."). Wszystkie letniska u Bystrzyckiego znajdują się w okolicach Warszawy. Wyjątek: Wisła, Zełmianka (pow. Stryj). Występuje na mapach w nazwach miejscowości (letn.), ale nie w kluczach znaków. W legendach map WIG jest to jeden z rodzajów osiedli. W BDOT10k („dom letniskowy”) w klasie budynki mieszkalne jednorodzinne (BUBD01).
has super-classes
właściwa miejscowośćc
ma funkcję właściwąop value funkcja wypoczynkowa

leśniczówkac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_27

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Dziś leśniczówka jest miejscowością lub budynkiem (BDOT10k), ale nie wszystkie leśniczówki-budynki (BUBD01) to leśniczówki-miejscowości (ADMS11). Przed wojną leśniczówka prawie zawsze była wyróżniana jako odrębna miejscowość.
has super-classes
dedykowana miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
is composed ofop some leśniczówka - obiektc
feature codeop value s. s t n f
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza - gospodarka leśna
has sub-classes
gajówkac

leśniczówka - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_129

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Odrębność morfologiczna – przeważnie wyraźna (położenie w lesie), ale zdarzają się leśniczówki położone w bezpośrednim sąsiedztwie innych miejscowości. Odrębność nazewnicza – od drugiej połowy XIX wieku (wcześniej bez nazw; później nie zawsze). Odrębność funkcjonalna – leśniczówka pełni rolę związaną z gospodarką i administracją leśną.
has super-classes
budynek mieszkalnyc

magistrat (Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_91

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_17
Najniższa jednostka administracji państwowej na terenie miast
has super-classes
dominium-magistrat (Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848))c

manifestacja jednostki osadniczejc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_40

We assume that each settlement manifests itself as of a certain type, e.g., as a village.
is equivalent to
is manifestation ofop exactly 1 jednostka osadniczac
has super-classes
variable entity manifestation
Obiekt prawnyc
jest zdefiniowana przezop some nazwa jednostki osadniczejc
ma funkcjęop value funkcja mieszkalna
ma charakterystykę przestrzennąop max 1
ma początekdp some date
has sub-classes
była miejscowośćc, miejscowośćc
is in domain of
jest (dodatkowo) opisana przezop, jest zdefiniowana przezop, ma część (jednostkę osadniczą)op
is in range of
administersop, ma część (jednostkę osadniczą)op
is disjoint with
manifestacja jednostki podziału administracyjnegoc

manifestacja jednostki podziału administracyjnegoc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_200

is equivalent to
is manifestation ofop some jednostka podziału administracyjnegoc
has super-classes
variable entity manifestation
Obiekt prawnyc
ma granicęop some granica podziału administracyjnegoc
ma granicęop only granica podziału administracyjnegoc
ma charakterystykę przestrzennąop exactly 1
ma początekdp some date
has sub-classes
manifestacja obszaru administracyjnegoc, manifestacja organu administracjic
is in domain of
administersop, supervisesop
is in range of
supervisesop
is disjoint with
manifestacja jednostki osadniczejc

manifestacja obszaru administracji religijnejc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_205

has super-classes
manifestacja obszaru administracyjnegoc

manifestacja obszaru administracji świeckiejc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_206

has super-classes
manifestacja obszaru administracyjnegoc

manifestacja obszaru administracyjnegoc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_204

is equivalent to
manifestacja obszaru administracji religijnejc or manifestacja obszaru administracji świeckiejc
has super-classes
manifestacja jednostki podziału administracyjnegoc
has sub-classes
manifestacja obszaru administracji religijnejc, manifestacja obszaru administracji świeckiejc
is in range of
jest w użyciu (na), ma właściwość w obszarzeop
is disjoint with
manifestacja organu administracjic

manifestacja organu administracjic back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_203

is equivalent to
manifestacja organu administracji religijnejc or manifestacja organu administracji świeckiejc
has super-classes
manifestacja jednostki podziału administracyjnegoc
ma właściwość w obszarzeop some thingc
has sub-classes
manifestacja organu administracji religijnejc, manifestacja organu administracji świeckiejc
is in domain of
ma właściwość w obszarzeop
is disjoint with
manifestacja obszaru administracyjnegoc

manifestacja organu administracji religijnejc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_201

has super-classes
manifestacja organu administracjic
ma właściwość w obszarzeop some manifestacja obszaru administracji religijnejc

manifestacja organu administracji świeckiejc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_202

has super-classes
manifestacja organu administracjic
ma właściwość w obszarzeop some manifestacja obszaru administracji świeckiejc

Materiałc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E57_Material

This class is a specialization of E55 Type and comprises the concepts of materials. Instances of E57 Material may denote properties of matter before its use, during its use, and as incorporated in an object, such as ultramarine powder, tempera paste, reinforced concrete. Discrete pieces of raw-materials kept in museums, such as bricks, sheets of fabric, pieces of metal, should be modelled individually in the same way as other objects. Discrete used or processed pieces, such as the stones from Nefer Titi's temple, should be modelled as parts (cf. P46 is composed of). This type is used categorically in the model without reference to instances of it, i.e. the Model does not foresee the description of instances of instances of E57 Material, e.g.: “instances of gold”. It is recommended that internationally or nationally agreed codes and terminology are used.
has super-classes
Typc
is in domain of
is incorporated inop, use foreseen byop, was employed inop
is in range of
consists ofop, employedop, foresees use ofop

metropolia (Kościół katolicki ob. greckiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_161

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_27
has super-classes
obszar administracji religijnejc

metropolia (Kościół katolicki ob. ormiańskiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_239

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_46
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

metropolia (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_148

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_26
has super-classes
obszar administracji religijnejc

metropolia (Kościół prawosławny)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_172

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_28
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some patriarchat (Kościół prawosławny)c

miasteczkoc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_28

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Miasteczko z zasady jest odrębną miejscowością. Na ziemiach polskich nie istniało rozróżnienie formalne między miastem i miasteczkiem, funkcjonowało ono natomiast na niektórych obszarach Rzeszy Niemieckiej (Flecken, Marktsiedlung - Stadt).
has super-classes
miastoc
feature codeop value p. p p l

miastoc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_3

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
W okresach, w których status prawny miejscowości był ukształtowany miasta posiadały szczególne prawa miejskie (lokacyjne), które stanowią postawowe kryterium pomocnicze odróżniania miast. W skład miasta mogą wchodzić inne jednostki osadnicze, jak miasto właściwe (lokacyjne), dzielnica, przedmieście, zamek, gród. Przynamniej w okresie od XIII do XVIII w. funkcjonowały równolegle dwa pojęcia miasta: ogólne, obejmujące cały zespół osadniczy o odrębności społecznej, gospodarczej i urbanistycznej, postrzegane przede wszystkim intuicyjnie oraz miasto w sensie polityczno-prawnym, obdarzona względnie szeroką autonomią gmina. W konsekwencji mogły istnieć miasta w mieście i obiekty leżące jednocześnie w mieście i poza nim. Dla takich złożonych struktur w niniejszym projekcie należy się posługiwać pierwszym znaczeniem miasta.
has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
(mereologicznie) złożona miejscowośćc
(mereologicznie) samodzielna miejscowośćc
feature codeop value p. p p l
ma funkcję właściwąop value funkcja mieszkalna
has sub-classes
miasteczkoc

miasto na prawach powiatuc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_6

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_1
has super-classes
powiat (Rzeczpospolita Polska (1918-1939))c

miasto polokacyjne (Księstwo Pomorskie (1230-1648))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_116

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_20
Miasta pokolokacyjne zastąpiły wcześniejszy, rodzimy (słowiański) system grodów kasztelańskich. Władzę sprawowali w nich w imieniu księcia mianowani spośród mieszczan sołtysi (sculteti) zwani również wójtami lub podwójtami (advocati minores, subadvocati).
has super-classes
miasto-ziemia (Księstwo Pomorskie (1230-1648))c

miasto Warszawac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_7

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_1
has super-classes
województwo (Rzeczpospolita Polska (1918-1939))c

miasto-ziemia (Księstwo Pomorskie (1230-1648))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_115

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_20
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some landwójtostwo (Księstwo Pomorskie (1230-1648))c
has sub-classes
miasto polokacyjne (Księstwo Pomorskie (1230-1648))c, ziemia (Księstwo Pomorskie (1230-1648))c

Miejscec back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E27_Site

This class comprises pieces of land or sea floor. In contrast to the purely geometric notion of E53 Place, this class describes constellations of matter on the surface of the Earth or other celestial body, which can be represented by photographs, paintings and maps. Instances of E27 Site are composed of relatively immobile material items and features in a particular configuration at a particular location
has super-classes
Cecha fizycznac

Miejscec back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E53_Place

This class comprises extents in space, in particular on the surface of the earth, in the pure sense of physics: independent from temporal phenomena and matter. The instances of E53 Place are usually determined by reference to the position of “immobile” objects such as buildings, cities, mountains, rivers, or dedicated geodetic marks. A Place can be determined by combining a frame of reference and a location with respect to this frame. It may be identified by one or more instances of E44 Place Appellation. It is sometimes argued that instances of E53 Place are best identified by global coordinates or absolute reference systems. However, relative references are often more relevant in the context of cultural documentation and tend to be more precise. In particular, we are often interested in position in relation to large, mobile objects, such as ships. For example, the Place at which Nelson died is known with reference to a large mobile object – H.M.S Victory. A resolution of this Place in terms of absolute coordinates would require knowledge of the movements of the vessel and the precise time of death, either of which may be revised, and the result would lack historical and cultural relevance. Any object can serve as a frame of reference for E53 Place determination. The model foresees the notion of a "section" of an E19 Physical Object as a valid E53 Place determination.
has super-classes
Byt CRMc
is in domain of
borders withop, containsop, currently holdsop, falls withinop, is at rest relative toop, is current or former residence ofop, is current permanent location ofop, is former or current location ofop, is identified byop, is located on or withinop, is occupied byop, is spatial projection ofop, overlaps withop, place is defined by dp, was destination ofop, was origin ofop, was place ofop, witnessedop
is in range of
atop, borders withop, containsop, falls withinop, has current locationop, has current or former residenceop, has current permanent locationop, has former or current locationop, has sectionop, has spatial projectionop, identifiesop, moved fromop, moved toop, occupiesop, overlaps withop, provides reference space forop, took place atop

miejsce produkcjic back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_500

is equivalent to
niewłaściwa miejscowośćc and (ma funkcję właściwąop value funkcja produkcyjna)
has super-classes
niewłaściwa miejscowośćc
has sub-classes
browarc, cegielniac, cukrowniac, fabrykac, gorzelniac, osada górniczac, osada hutniczac, osada kuźniczac, smolarniac, tartakc, torfiarniac

miejsce transportuc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_502

is equivalent to
niewłaściwa miejscowośćc and (ma funkcję właściwąop value funkcja transportowa)
has super-classes
niewłaściwa miejscowośćc
has sub-classes
port morskic, przystanek kolejowyc, stacja kolejowac

miejsce wymiany handlowejc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_501

is equivalent to
niewłaściwa miejscowośćc and (ma funkcję właściwąop value funkcja bycia miejscem wymiany handlowej)
has super-classes
niewłaściwa miejscowośćc
has sub-classes
targc

miejscowośćc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_32

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Zakładamy, że każda podklasa miejscowości zawiera tylko zamieszkane jednostki osadnicze, np. klasa settlement_type_10 (rdfs:label='browar'@pl) obejmuje tylko zamieszkane browary.
is equivalent to
artefaktc and manifestacja jednostki osadniczejc and (is composed ofop some budynekc) and (ma granicęop some granica miejscowościc) and (jest zdefiniowana przezop some nazwa jednostki osadniczejc)
has super-classes
manifestacja jednostki osadniczejc
ma granicęop only granica miejscowościc
jednostka osadnicza jest częściąop max 1 miejscowośćc
has sub-classes
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc, (mereologicznie) prosta miejscowośćc, (mereologicznie) samodzielna miejscowośćc, (mereologicznie) złożona miejscowośćc, dedykowana miejscowośćc, niewłaściwa miejscowośćc, ogólnie dostępna miejscowośćc, osadac, właściwa miejscowośćc

miejski okręg inspekcji podatkowej (Królestwo Prus (1713-1805))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_76

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_13
Dla miast utworzono okręgi inspekcji podatkowych, które nie pokrywały się z wiejskimi powiatami. Okręgi dominalne w Prusach Książęcych.
has super-classes
powiat (Królestwo Prus (1713-1805))c

Modyfikacjac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E11_Modification

This class comprises all instances of E7 Activity that create, alter or change E24 Physical Man-Made Thing. This class includes the production of an item from raw materials, and other so far undocumented objects, and the preventive treatment or restoration of an object for conservation. Since the distinction between modification and production is not always clear, modification is regarded as the more generally applicable concept. This implies that some items may be consumed or destroyed in a Modification, and that others may be produced as a result of it. An event should also be documented using E81 Transformation if it results in the destruction of one or more objects and the simultaneous production of others using parts or material from the originals. In this case, the new items have separate identities. If the instance of the E29 Design or Procedure utilized for the modification prescribes the use of specific materials, they should be documented using property P68 foresees use of (use foreseen by): E57 Material of E29 Design or Procedure, rather than via P126 employed (was employed in): E57 Material.
has super-classes
Działaniec
has sub-classes
Dodanie częścic, Produkcjac, Usunięcie częścic
is in domain of
employedop, has modifiedop
is in range of
was employed inop, was modified byop

municypalność (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_234

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_42
najniższa jednostka administracyjna, bez rozróżnienia na miejską i wiejską (niewprowadzone w życie) (M. Kallas, s. 212)
has super-classes
gmina (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c

Nabyciec back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E8_Acquisition

This class comprises transfers of legal ownership from one or more instances of E39 Actor to one or more other instances of E39 Actor. The class also applies to the establishment or loss of ownership of instances of E18 Physical Thing. It does not, however, imply changes of any other kinds of right. The recording of the donor and/or recipient is optional. It is possible that in an instance of E8 Acquisition there is either no donor or no recipient. Depending on the circumstances, it may describe: 1. the beginning of ownership 2. the end of ownership 3. the transfer of ownership 4. the acquisition from an unknown source 5. the loss of title due to destruction of the item It may also describe events where a collector appropriates legal title, for example by annexation or field collection. The interpretation of the museum notion of "accession" differs between institutions. The CRM therefore models legal ownership (E8 Acquisition) and physical custody (E10 Transfer of Custody) separately. Institutions will then model their specific notions of accession and deaccession as combinations of these.
has super-classes
Działaniec
is in domain of
transferred title fromop, transferred title ofop, transferred title toop
is in range of
acquired title throughop, changed ownership throughop, surrendered title throughop

namiestnictwo (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_55

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_8
Nazwa jednostki administracyjnej odpowiadającej guberni, która funkcjonowała głównie w latach 1775-1796
has super-classes
gubernia (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c

namiestnictwo (Kościół katolicki ob. greckiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_164

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_27
has super-classes
protopopia-namiestnictwo-dekanat (Kościół katolicki ob. greckiego)c

namiestnictwo (Kościół prawosławny)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_175

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_28
has super-classes
protopopia-namiestnictwo-okręg (Kościół prawosławny)c

namiestnictwo generalne (Kościół katolicki ob. greckiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_166

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_27
has super-classes
namiestnictwo generalne - kryłos - oficjalat (Kościół katolicki ob. greckiego)c

namiestnictwo generalne - kryłos - oficjalat (Kościół katolicki ob. greckiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_159

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_27
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some eparchia (Kościół katolicki ob. greckiego)c
has sub-classes
kryłos (Kościół katolicki ob. greckiego)c, namiestnictwo generalne (Kościół katolicki ob. greckiego)c, oficjalat (Kościół katolicki ob. greckiego)c

Napisc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E34_Inscription

This class comprises recognisable, short texts attached to instances of E24 Physical Man-Made Thing. The transcription of the text can be documented in a note by P3 has note: E62 String. The alphabet used can be documented by P2 has type: E55 Type. This class does not intend to describe the idiosyncratic characteristics of an individual physical embodiment of an inscription, but the underlying prototype. The physical embodiment is modelled in the CRM as E24 Physical Man-Made Thing. The relationship of a physical copy of a book to the text it contains is modelled using E84 Information Carrier. P128 carries (is carried by): E33 Linguistic Object.
has super-classes
Obiekt lingwistycznyc
Znakc

Narodzinyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E67_Birth

This class comprises the births of human beings. E67 Birth is a biological event focussing on the context of people coming into life. (E63 Beginning of Existence comprises the coming into life of any living beings). Twins, triplets etc. are brought into life by the same E67 Birth event. The introduction of the E67 Birth event as a documentation element allows the description of a range of family relationships in a simple model. Suitable extensions may describe more details and the complexity of motherhood with the intervention of modern medicine. In this model, the biological father is not seen as a necessary participant in the E67 Birth event.
has super-classes
Początek istnieniac
is in domain of
brought into lifeop, by motherop, from fatherop
is in range of
gave birthop, was bornop, was father forop

nazwa jednostki osadniczejc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_31

has super-classes
Nazwa miejscac
is in range of
jest (dodatkowo) opisana przezop, jest zdefiniowana przezop

Nazwa miejscac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E48_Place_Name

This class comprises particular and common forms of E44 Place Appellation. Place Names may change their application over time: the name of an E53 Place may change, and a name may be reused for a different E53 Place. Instances of E48 Place Name are typically subject to place name gazetteers.
has super-classes
Opis miejscac
has sub-classes
nazwa jednostki osadniczejc

niewłaściwa miejscowośćc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_12

Miejscowość właściwa jest taką miejscowością, której funkcja podstawowa nie polega na byciu miejscem zamieszkania.
is equivalent to
miejscowośćc and (ma funkcję niewłaściwąop value funkcja mieszkalna)
has super-classes
miejscowośćc
has sub-classes
kaplicac, kościółc, miejsce produkcjic, miejsce transportuc, miejsce wymiany handlowejc, osada karczemnac

Nośnik informacjic back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E84_Information_Carrier

This class comprises all instances of E22 Man-Made Object that are explicitly designed to act as persistent physical carriers for instances of E73 Information Object. An E84 Information Carrier may or may not contain information, e.g., a diskette. Note that any E18 Physical Thing may carry information, such as an E34 Inscription. However, unless it was specifically designed for this purpose, it is not an Information Carrier. Therefore the property P128 carries (is carried by) applies to E18 Physical Thing in general.
has super-classes
Artefaktc

obec (Republika Słowacka (1996-2020))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_293

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_48
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some okres (Republika Słowacka (1996-2020))c

Obecnośćc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E93_Presence

This class comprises instances of E92 Spacetime Volume that result from intersection of instances of E92 Spacetime Volume with an instance of E52 Time-Span. The identity of an instance of this class is determined by the identities of the constituing spacetime volume and the time-span. This class can be used to define temporal snapshots at a particular time-span, such as the extent of the Roman Empire at 33 B.C., or the extent occupied by a museum object at rest in an exhibit. In particular, it can be used to define the spatial projection of a spacetime volume during a particular time-span, such as the maximal spatial extent of a flood at some particular hour, or all areas covered by the Poland within the 20th century AD.
has super-classes
Region czasoprzestrzenic
is in domain of
atop, duringop, was a presence ofop
is in range of
had presenceop, was place ofop, was time-span ofop

Obiekt biologicznyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E20_Biological_Object

This class comprises individual items of a material nature, which live, have lived or are natural products of or from living organisms. Artificial objects that incorporate biological elements, such as Victorian butterfly frames, can be documented as both instances of E20 Biological Object and E22 Man-Made Object.
has super-classes
Obiekt fizycznyc
has sub-classes
Osobac

Obiekt fizycznyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E19_Physical_Object

This class comprises items of a material nature that are units for documentation and have physical boundaries that separate them completely in an objective way from other objects. The class also includes all aggregates of objects made for functional purposes of whatever kind, independent of physical coherence, such as a set of chessmen. Typically, instances of E19 Physical Object can be moved (if not too heavy). In some contexts, such objects, except for aggregates, are also called “bona fide objects” (Smith & Varzi, 2000, pp.401-420), i.e. naturally defined objects. The decision as to what is documented as a complete item, rather than by its parts or components, may be a purely administrative decision or may be a result of the order in which the item was acquired.
has super-classes
Rzecz fizycznac
has sub-classes
Artefaktc, Obiekt biologicznyc
is in domain of
bears featureop, has current locationop, has current permanent locationop, has number of partsdp, moved byop
is in range of
currently holdsop, is current permanent location ofop, is found onop, movedop

Obiekt informacyjnyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E73_Information_Object

This class comprises identifiable immaterial items, such as a poems, jokes, data sets, images, texts, multimedia objects, procedural prescriptions, computer program code, algorithm or mathematical formulae, that have an objectively recognizable structure and are documented as single units. The encoding structure known as a "named graph" also falls under this class, so that each "named graph" is an instance of an E73 Information Object. An E73 Information Object does not depend on a specific physical carrier, which can include human memory, and it can exist on one or more carriers simultaneously. Instances of E73 Information Object of a linguistic nature should be declared as instances of the E33 Linguistic Object subclass. Instances of E73 Information Object of a documentary nature should be declared as instances of the E31 Document subclass. Conceptual items such as types and classes are not instances of E73 Information Object, nor are ideas without a reproducible expression.
has super-classes
Sąd (w sensie logicznym)c
Obiekt symbolicznyc
has sub-classes
Dokumentc, Obiekt lingwistycznyc, Obiekt wizualnyc, Projekt lub Procedurac
is in domain of
incorporatesop
is in range of
is incorporated inop

Obiekt lingwistycznyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E33_Linguistic_Object

This class comprises identifiable expressions in natural language or languages. Instances of E33 Linguistic Object can be expressed in many ways: e.g. as written texts, recorded speech or sign language. However, the CRM treats instances of E33 Linguistic Object independently from the medium or method by which they are expressed. Expressions in formal languages, such as computer code or mathematical formulae, are not treated as instances of E33 Linguistic Object by the CRM. These should be modelled as instances of E73 Information Object. The text of an instance of E33 Linguistic Object can be documented in a note by P3 has note: E62 String
has super-classes
Obiekt informacyjnyc
has sub-classes
Napisc, Tytułc
is in domain of
has languageop, has translationop, is translation ofop
is in range of
has translationop, is language ofop, is translation ofop

Obiekt pojęciowyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E28_Conceptual_Object

This class comprises non-material products of our minds and other human produced data that have become objects of a discourse about their identity, circumstances of creation or historical implication. The production of such information may have been supported by the use of technical devices such as cameras or computers. Characteristically, instances of this class are created, invented or thought by someone, and then may be documented or communicated between persons. Instances of E28 Conceptual Object have the ability to exist on more than one particular carrier at the same time, such as paper, electronic signals, marks, audio media, paintings, photos, human memories, etc. They cannot be destroyed. They exist as long as they can be found on at least one carrier or in at least one human memory. Their existence ends when the last carrier and the last memory are lost.
has super-classes
Wytwórc
has sub-classes
Obiekt symbolicznyc, Sąd (w sensie logicznym)c, Typc
is in domain of
is identified byop, was created byop
is in range of
has createdop, identifiesop

Obiekt prawnyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E72_Legal_Object

This class comprises those material or immaterial items to which instances of E30 Right, such as the right of ownership or use, can be applied. This is true for all E18 Physical Thing. In the case of instances of E28 Conceptual Object, however, the identity of the E28 Conceptual Object or the method of its use may be too ambiguous to reliably establish instances of E30 Right, as in the case of taxa and inspirations. Ownership of corporations is currently regarded as out of scope of the CRM.
has super-classes
Rzeczc
has sub-classes
Obiekt symbolicznyc, Rzecz fizycznac, jednostka podziału administracyjnegoc, manifestacja jednostki osadniczejc, manifestacja jednostki podziału administracyjnegoc, system administracjic
is in domain of
is subject toop, right held byop
is in range of
applies toop, has right onop

Obiekt przestrzennyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.opengis.net/ont/geosparql#SpatialObject

has super-classes
Region czasoprzestrzenic

Obiekt symbolicznyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E90_Symbolic_Object

This class comprises identifiable symbols and any aggregation of symbols, such as characters, identifiers, traffic signs, emblems, texts, data sets, images, musical scores, multimedia objects, computer program code or mathematical formulae that have an objectively recognizable structure and that are documented as single units. It includes sets of signs of any nature, which may serve to designate something, or to communicate some propositional content. An instance of E90 Symbolic Object does not depend on a specific physical carrier, which can include human memory, and it can exist on one or more carriers simultaneously. An instance of E90 Symbolic Object may or may not have a specific meaning, for example an arbitrary character string. In some cases, the content of an instance of E90 Symbolic Object may completely be represented by a serialized content model, such.. as the property P3 has note allows for describing this content model…P3.1 has type: E55 Type to specify the encoding..
has super-classes
Obiekt pojęciowyc
Obiekt prawnyc
has sub-classes
Obiekt informacyjnyc, Opisc
is in domain of
forms part ofop, is carried byop, is composed ofop, is incorporated inop, was used inop
is in range of
carriesop, forms part ofop, incorporatesop, is composed ofop, used constituentop

Obiekt wizualnyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E36_Visual_Item

This class comprises the intellectual or conceptual aspects of recognisable marks and images. This class does not intend to describe the idiosyncratic characteristics of an individual physical embodiment of a visual item, but the underlying prototype. For example, a mark such as the ICOM logo is generally considered to be the same logo when used on any number of publications. The size, orientation and colour may change, but the logo remains uniquely identifiable. The same is true of images that are reproduced many times. This means that visual items are independent of their physical support. The class E36 Visual Item provides a means of identifying and linking together instances of E24 Physical Man-Made Thing that carry the same visual symbols, marks or images etc. The property P62 depicts (is depicted by) between E24 Physical Man-Made Thing and depicted subjects (E1 CRM Entity) can be regarded as a short-cut of the more fully developed path from E24 Physical Man-Made Thing through P65 shows visual item (is shown by), E36 Visual Item, P138 represents (has representation) to E1CRM Entity, which in addition captures the optical features of the depiction.
has super-classes
Obiekt informacyjnyc
has sub-classes
Obrazc, Znakc
is in domain of
is shown byop, representsop
is in range of
has representationop, shows visual itemop

Obrazc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E38_Image

This class comprises distributions of form, tone and colour that may be found on surfaces such as photos, paintings, prints and sculptures or directly on electronic media. The degree to which variations in the distribution of form and colour affect the identity of an instance of E38 Image depends on a given purpose. The original painting of the Mona Lisa in the Louvre may be said to bear the same instance of E38 Image as reproductions in the form of transparencies, postcards, posters or T-shirts, even though they may differ in size and carrier and may vary in tone and colour. The images in a “spot the difference” competition are not the same with respect to their context, however similar they may at first appear.
has super-classes
Obiekt wizualnyc

obszar administracji religijnejc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_3012

has super-classes
jednostka podziału administracyjnegoc
has sub-classes
archidiakonat-dziekania-prepozytura-terytorium (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c, dekanat-archiprezbiterat-wikariat okręgowy (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c, diecezja (Kościół ewangelicki w Królestwie Polskim 1828-1849)c, diecezja (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c, dystrykt (Jednota Braci Czeskich w Polsce)c, dystrykt (Kościół ewangelicko-augsburski w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c, dystrykt (Kościół kalwiński w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c, eparchia (Kościół katolicki ob. greckiego)c, eparchia (Kościół prawosławny)c, gmina (Kościół ewangelicki w Galicji 1781-1918)c, gmina (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c, inspekcja (Kościół ewangelicko-reformowany w Prusach 1713-1817)c, inspekcja-superintendentura-prepozytura (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c, jednota (Jednota Braci Czeskich w Polsce)c, jednota (Kościół ewangelicko-augsburski w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c, jednota (Kościół kalwiński w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c, kahał okręgowy (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c, kahał okręgowy (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c, konfederacja (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c, konsystorz (Kościół ewangelicki w Galicji 1781-1918)c, konsystorz generalny (Kościół ewangelicki w Królestwie Polskim 1828-1849)c, konsystorz generalny (Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce 1849-1939)c, konsystorz generalny (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c, konsystorz generalny (Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce 1849-1939)c, konsystorz generalny (Kościół ewangelicko-reformowany w Prusach 1713-1817)c, konsystorz prowincjonalny (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c, kościół krajowy (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c, metropolia (Kościół katolicki ob. greckiego)c, metropolia (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c, metropolia (Kościół prawosławny)c, namiestnictwo generalne - kryłos - oficjalat (Kościół katolicki ob. greckiego)c, okręg kościelny (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c, parafia (Jednota Braci Czeskich w Polsce)c, parafia (Kościół ewangelicki w Królestwie Polskim 1828-1849)c, parafia (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c, parafia (Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce 1849-1939)c, parafia (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c, parafia (Kościół ewangelicko-augsburski w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c, parafia (Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce 1849-1939)c, parafia (Kościół ewangelicko-reformowany w Prusach 1713-1817)c, parafia (Kościół kalwiński w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c, parafia (Kościół katolicki ob. greckiego)c, parafia (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c, parafia (Kościół prawosławny)c, patriarchat (Kościół prawosławny)c, protopopia-namiestnictwo-dekanat (Kościół katolicki ob. greckiego)c, protopopia-namiestnictwo-okręg (Kościół prawosławny)c, prowincja (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c, prowincja kościelna (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c, przykahałek (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c, seniorat (Kościół ewangelicki w Galicji 1781-1918)c, seniorat (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c, superintendentura (Kościół ewangelicki w Galicji 1781-1918)c, superintendentura (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c, superintendentura (Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce 1849-1939)c, superintendentura (Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce 1849-1939)c

obszar administracji świeckiejc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_3014

has super-classes
jednostka podziału administracyjnegoc
ma funkcjęop value funkcja zarządzania terytorium państwa i jego obywatelami
has sub-classes
cyrkuł (Gubernium Morawsko-Śląskie (1783-1848))c, cyrkuł (Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848))c, cyrkuł-stolica obszaru dworskiego (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c, departament (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c, departament kamery wojenno-skarbowej (Królestwo Prus (1713-1805))c, diecezja (Kościół katolicki ob. ormiańskiego)c, dominium-magistrat (Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848))c, dzielnica (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))c, dzielnica (System średniowieczny (do XIV w.))c, generalne gubernatorstwo (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c, generał-gubernatorstwo (Królestwo Polskie (1867-1918))c, gminac, gmina (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c, gmina (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c, gmina (Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918))c, gmina (Królestwo Polskie (1815-1836))c, gmina (Królestwo Polskie (1837-1866))c, gmina (Królestwo Polskie (1867-1918))c, gmina (Królestwo Prus (1806-1919))c, gmina (Królestwo Saksonii (1815-1918))c, gmina (Księstwo Górnego i Dolnego Śląska (1849-1918))c, gmina (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c, gmina (Rzeczpospolita Polska (1999-2016))c, gmina (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c, gmina (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c, gubernia (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c, gubernia (Królestwo Polskie (1837-1866))c, gubernia (Królestwo Polskie (1867-1918))c, hrabstwo (Elektorat Saksonii (1545-1805))c, kahał główny (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c, komitat (Królestwo Węgier (1200-1918))c, komornictwo (Prusy Książęce (1525-1701))c, komturstwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c, kraj (Republika Słowacka (1996-2020))c, królestwo (Królestwo Polskie (1815-1836)) (Królestwo Polskie (1815-1836))c, księstwo (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c, księstwo (Wielkie Księstwo Litewskie (1385-1569))c, księstwo lenne (Prusy Książęce (1525-1701))c, landwójtostwo (Księstwo Pomorskie (1230-1648))c, landwójtostwo (Marchia Brandenburska (1323-1540))c, landwójtostwo (Marchia Brandenburska (1540-1713))c, metropolia (Kościół katolicki ob. ormiańskiego)c, miasto-ziemia (Księstwo Pomorskie (1230-1648))c, obec (Republika Słowacka (1996-2020))c, obszar administracyjny (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c, obwód (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c, obwód (Królestwo Polskie (1815-1836))c, okres (Republika Słowacka (1996-2020))c, okręg (Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848))c, okręg (Królestwo Polskie (1837-1866))c, okręg (Królestwo Saksonii (1815-1918))c, okręg (Prusy Książęce (1525-1701))c, parafia (Kościół katolicki ob. ormiańskiego)c, powiat (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c, powiat (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c, powiat (Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918))c, powiat (Królestwo Polskie (1370-1568))c, powiat (Królestwo Polskie (1815-1836))c, powiat (Królestwo Polskie (1837-1866))c, powiat (Królestwo Polskie (1867-1918))c, powiat (Królestwo Prus (1713-1805))c, powiat (Królestwo Prus (1806-1919))c, powiat (Królestwo Saksonii (1815-1918))c, powiat (Królestwo Węgier (1200-1918))c, powiat (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c, powiat (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))c, powiat (Rzeczpospolita Polska (1918-1939))c, powiat (Rzeczpospolita Polska (1999-2016))c, powiat (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c, powiat (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c, powiat (Śląsk (1372-1782))c, powiat polityczny (Księstwo Górnego i Dolnego Śląska (1849-1918))c, powiat sądowy (Księstwo Górnego i Dolnego Śląska (1849-1918))c, prowincja (Królestwo Polskie (1370-1568))c, prowincja (Królestwo Prus (1713-1805))c, prowincja (Królestwo Prus (1806-1919))c, prowincja (Marchia Brandenburska (1323-1540))c, prowincja (Marchia Brandenburska (1540-1713))c, prowincja (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))c, prowincja (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c, rejencja (Królestwo Prus (1806-1919))c, rejencja (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c, starostwo (Księstwo Siewierskie (1443-1790))c, starostwo (Prusy Książęce (1525-1701))c, urząd dominialny (Marchia Brandenburska (1540-1713))c, województwo (Królestwo Polskie (1370-1568))c, województwo (Królestwo Polskie (1815-1836))c, województwo (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))c, województwo (Rzeczpospolita Polska (1918-1939))c, województwo (Rzeczpospolita Polska (1999-2016))c, wołość (Wielkie Księstwo Litewskie (1385-1569))c, wójtostwo (Królestwo Prus (1806-1919))c, wójtostwo (Marchia Brandenburska (1323-1540))c, wójtostwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c, wójtostwo (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c, ziemia (Królestwo Polskie (1370-1568))c, ziemia (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))c

obszar administracyjny (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_287

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_41
Galicja była początkowo, w latach 1850-1854 podzielona na 3 okręgi (Regierungsbezirke): Lwów, Kraków, Stanisławów. Następnie po 1854 r. na dwa: Lwów (Statthalterei) oraz Kraków (Landesregierung). Rząd krajowy w Krakowie został zniesiony w 1867 r.
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

obszar dworskic back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_4

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_1
Obszary dworskie utrzymały się najdłużej na Śląsku oraz w województwach zachodnich, pomorskim i poznańskim, gdzie zostały zniesione na podstawie tzw. ustawy scaleniowej z 1933 r. oraz rozporządzeń wykonawczych z 1934 r.
has super-classes
gminac

obszar dworski (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_282

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_41
has super-classes
gmina (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c

obszar dworski (Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_62

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_10
has super-classes
gmina (Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918))c

obszar dworski (Królestwo Prus (1806-1919))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_36

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_7
1818: Edykt o urzędach sołtysów w gminach wiejskich i obszarach dworskich. 31.12.1842: Terytorialne rozgraniczenie gmin wiejskich i obszarów dworskich w prowincjach wschodnich
has super-classes
gmina (Królestwo Prus (1806-1919))c

obszar dworski (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_260

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_5
has super-classes
gmina (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c

obszar dworski (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_14

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_4
1818: Edykt o urzędach sołtysów w gminach wiejskich i obszarach dworskich. 31.12.1842: Terytorialne rozgraniczenie gmin wiejskich i obszarów dworskich w prowincjach wschodnich
has super-classes
gmina (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c

obwód (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_51

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_8
Obwody występowały jako jednostka pośrednia między namiestnictwem lub gubernią a powiatem w przypadku rozległych jednostek terytorialnych
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some gubernia (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c

obwód (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_54

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_8
Obwody na prawach guberni
has super-classes
gubernia (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c

obwód (Królestwo Polskie (1815-1836))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_244

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_43
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some województwo (Królestwo Polskie (1815-1836))c

Ocena stanuc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E14_Condition_Assessment

This class describes the act of assessing the state of preservation of an object during a particular period. The condition assessment may be carried out by inspection, measurement or through historical research. This class is used to document circumstances of the respective assessment that may be relevant to interpret its quality at a later stage, or to continue research on related documents.
has super-classes
Przypisanie atrybutuc
is in domain of
concernedop, has identifiedop
is in range of
was assessed byop, was identified byop

Ochronac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E87_Curation_Activity

This class comprises the activities that result in the continuity of management and the preservation and evolution of instances of E78 Collection, following an implicit or explicit curation plan. It specializes the notion of activity into the curation of a collection and allows the history of curation to be recorded. Items are accumulated and organized following criteria like subject, chronological period, material type, style of art etc. and can be added or removed from an E78 Collection for a specific purpose and/or audience. The initial aggregation of items of a collection is regarded as an instance of E12 Production Event while the activity of evolving, preserving and promoting a collection is regarded as an instance of E87 Curation Activity.
has super-classes
Działaniec
is in domain of
curatedop
is in range of
was curated byop

oficjalat (Kościół katolicki ob. greckiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_168

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_27
has super-classes
namiestnictwo generalne - kryłos - oficjalat (Kościół katolicki ob. greckiego)c

ogólnie dostępna miejscowośćc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_1000

Miejscowość jest ogólnie dostępna jeżeli nie jest przeznaczona do zamieszkiwania przez określoną grupę osób.
has super-classes
miejscowośćc
has sub-classes
część koloniic, część miastac, część osadyc, część przysiółkac, część wsic, dzielnicac, grupa zabudowańc, koloniac, miastoc, osiedlec, przedmieściec, przysiółekc, przystanek kolejowyc, stacja kolejowac, wieśc, zaścianekc

Okresc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E4_Period

This class comprises sets of coherent phenomena or cultural manifestations occurring in time and space. It is the social or physical coherence of these phenomena that identify an E4 Period and not the associated spatiotemporal extent. This extent is only the "ground" or space in an abstract physical sense that the actual process of growth, spread and retreat has covered. Consequently, different periods can overlap and coexist in time and space, such as when a nomadic culture exists in the same area and time as a sedentary culture. This also means that overlapping land use rights, common among first nations, amounts to overlapping periods. Often, this class is used to describe prehistoric or historic periods such as the "Neolithic Period", the "Ming Dynasty" or the "McCarthy Era", but also geopolitical units and activities of settlements are regarded as special cases of E4 Period. However, there are no assumptions about the scale of the associated phenomena. In particular all events are seen as synthetic processes consisting of coherent phenomena. Therefore E4 Period is a superclass of E5 Event. For example, a modern clinical E67 Birth can be seen as both an atomic E5 Event and as an E4 Period that consists of multiple activities performed by multiple instances of E39 Actor. As the actual extent of an E4 Period in spacetime we regard the trajectories of the participating physical things during their participation in an instance of E4 Period. This includes the open spaces via which these things have interacted and the spaces by which they had the potential to interact during that period or event in the way defined by the type of the respective period or event. Examples include the air in a meeting room transferring the voices of the participants. Since these phenomena are fuzzy, we assume the spatiotemporal extent to be contiguous, except for cases of phenomena spreading out over islands or other separated areas, including geopolitical units distributed over disconnected areas such as islands or colonies. Whether the trajectories necessary for participants to travel between these areas are regarded as part of the spatiotemporal extent or not has to be decided in each case based on a concrete analysis, taking use of the sea for other purposes than travel, such as fishing, into consideration. One may also argue that the activities to govern disconnected areas imply travelling through spaces connecting them and that these areas hence are spatially connected in a way, but it appears counterintuitive to consider for instance travel routes in international waters as extensions of geopolitical units. Consequently, an instance of E4 Period may occupy a number of disjoint spacetime volumes, however there must not be a discontinuity in the timespan covered by these spacetime volumes. This means that an instance of E4 Period must be contiguous in time. If it has ended in all areas, it has ended as a whole. However it may end in one area before another, such as in the Polynesian migration, and it continues as long as it is ongoing in at least one area. We model E4 Period as a subclass of E2 Temporal Entity and of E92 Spacetime volume. The latter is intended as a phenomenal spacetime volume as defined in CRMgeo (Doerr and Hiebel 2013). By virtue of this multiple inheritance we can discuss the physical extent of an E4 Period without representing each instance of it together with an instance of its associated spacetime volume. This model combines two quite different kinds of substance: an instance of E4 Period is a phenomena while a space-time volume is an aggregation of points in spacetime. However, the real spatiotemporal extent of an instance of E4 Period is regarded to be unique to it due to all its details and fuzziness; its identity and existence depends uniquely on the identity of the instance of E4 Period. Therefore this multiple inheritance is unambiguous and effective and furthermore corresponds to the intuitions of natural language. There are two different conceptualisations of 'artistic style', defined either by physical features or by historical context. For example, “Impressionism” can be viewed as a period lasting from approximately 1870 to 1905 during which paintings with particular characteristics were produced by a group of artists that included (among others) Monet, Renoir, Pissarro, Sisley and Degas. Alternatively, it can be regarded as a style applicable to all paintings sharing the characteristics of the works produced by the Impressionist painters, regardless of historical context. The first interpretation is an instance of E4 Period, and the second defines morphological object types that fall under E55 Type. Another specific case of an E4 Period is the set of activities and phenomena associated with a settlement, such as the populated period of Nineveh.
has super-classes
Byt czasowyc
Region czasoprzestrzenic
has sub-classes
Zdarzeniec
is in domain of
consists ofop, forms part ofop, took place atop, took place on or withinop
is in range of
consists ofop, forms part ofop, witnessedop, witnessedop

okres (Republika Słowacka (1996-2020))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_292

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_48
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some kraj (Republika Słowacka (1996-2020))c

okręg (Kościół prawosławny)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_176

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_28
has super-classes
protopopia-namiestnictwo-okręg (Kościół prawosławny)c

okręg (Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_92

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_17
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

okręg (Królestwo Polskie (1837-1866))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_68

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_11
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some powiat (Królestwo Polskie (1837-1866))c

okręg (Królestwo Saksonii (1815-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_227

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_12
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some powiat (Królestwo Saksonii (1815-1918))c

okręg (Prusy Książęce (1525-1701))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_271

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_45
Sambia, Natangia, Górne Prusy; podział ten miał charakter głównie polityczny, związany z organizacją zjazdów okręgu i wysyłaniem poselstw
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some księstwo lenne (Prusy Książęce (1525-1701))c

okręg kościelny (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_199

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_34
s. 369: Die ältere Theilung des Herzgothums, dann Königsreichs Preussen in geistlichen Inspectionen erlitt schon vor der neuen Kreiseintheilung -- eingerichtet werden
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some prowincja kościelna (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c

Opisc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E41_Appellation

This class comprises signs, either meaningful or not, or arrangements of signs following a specific syntax, that are used or can be used to refer to and identify a specific instance of some class or category within a certain context. Instances of E41 Appellation do not identify things by their meaning, even if they happen to have one, but instead by convention, tradition, or agreement. Instances of E41 Appellation are cultural constructs; as such, they have a context, a history, and a use in time and space by some group of users. A given instance of E41 Appellation can have alternative forms, i.e., other instances of E41 Appellation that are always regarded as equivalent independent from the thing it denotes. Specific subclasses of E41 Appellation should be used when instances of E41 Appellation of a characteristic form are used for particular objects. Instances of E49 Time Appellation, for example, which take the form of instances of E50 Date, can be easily recognised. E41 Appellation should not be confused with the act of naming something. Cf. E15 Identifier Assignment
has super-classes
Obiekt symbolicznyc
has sub-classes
Identyfikatorc, Kontaktc, Opis aktorac, Opis czasuc, Opis miejscac, Opis obiektu pojęciowegoc, Tytułc
is in domain of
has alternative formop, identifiesop
is in range of
has alternative formop, is identified byop

Opis aktorac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E82_Actor_Appellation

This class comprises any sort of name, number, code or symbol characteristically used to identify an E39 Actor. An E39 Actor will typically have more than one E82 Actor Appellation, and instances of E82 Actor Appellation in turn may have alternative representations. The distinction between corporate and personal names, which is particularly important in library applications, should be made by explicitly linking the E82 Actor Appellation to an instance of either E21 Person or E74 Group/E40 Legal Body. If this is not possible, the distinction can be made through the use of the P2 has type mechanism.
has super-classes
Opisc
is in domain of
identifiesop
is in range of
is identified byop

Opis czasuc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E49_Time_Appellation

This class comprises all forms of names or codes, such as historical periods, and dates, which are characteristically used to refer to a specific E52 Time-Span. The instances of E49 Time Appellation may vary in their degree of precision, and they may be relative to other time frames, “Before Christ” for example. Instances of E52 Time-Span are often defined by reference to a cultural period or an event e.g. ‘the duration of the Ming Dynasty’.
has super-classes
Opisc
has sub-classes
Datac
is in domain of
identifiesop
is in range of
is identified byop

Opis granicyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E46_Section_Definition

This class comprises areas of objects referred to in terms specific to the general geometry or structure of its kind. The 'prow' of the boat, the 'frame' of the picture, the 'front' of the building are all instances of E46 Section Definition. The class highlights the fact that parts of objects can be treated as locations. This holds in particular for features without natural boundaries, such as the “head” of a marble statue made out of one block (cf. E53 Place). In answer to the question 'where is the signature?' one might reply 'on the lower left corner'. (Section Definition is closely related to the term “segment” in Gerstl, P.& Pribbenow, S, 1996 “ A conceptual theory of part – whole relations and its applications”, Data & Knowledge Engineering 20 305-322, North Holland- Elsevier ).
has super-classes
Opis miejscac
is in domain of
defines sectionop
is in range of
has section definitionop

Opis miejscac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E44_Place_Appellation

This class comprises any sort of identifier characteristically used to refer to an E53 Place. Instances of E44 Place Appellation may vary in their degree of precision and their meaning may vary over time - the same instance of E44 Place Appellation may be used to refer to several places, either because of cultural shifts, or because objects used as reference points have moved around. Instances of E44 Place Appellation can be extremely varied in form: postal addresses, instances of E47 Spatial Coordinate, and parts of buildings can all be considered as instances of E44 Place Appellation.
has super-classes
Opisc
has sub-classes
Adresc, Nazwa miejscac, Opis granicyc, Symbol na mapiec, Współrzędne przestrzennec
is in domain of
identifiesop
is in range of
is identified byop

Opis obiektu pojęciowegoc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E75_Conceptual_Object_Appellation

This class comprises appellations that are by their form or syntax specific to identifying instances of E28 Conceptual Object, such as intellectual products, standardized patterns etc.
has super-classes
Opisc
is in domain of
identifiesop
is in range of
is identified byop

Opuszczeniec back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E86_Leaving

This class comprises the activities that result in an instance of E39 Actor to be disassociated from an instance of E74 Group. This class does not imply initiative by either party. It may be the initiative of a third party. Typical scenarios include the termination of membership in a social organisation, ending the employment at a company, divorce, and the end of tenure of somebody in an official position.
has super-classes
Działaniec
is in domain of
separatedop, separated fromop
is in range of
left byop, lost member byop

osadac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_33

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Niewielka miejscowość zorganizowana w związku z miejscem lub rodzajem pracy mieszkańców. Osada powstawała z reguły jako odrębna miejscowość, później, dość często, szczególnie w przypadku osad przemysłowych, rozwijała się do rangi miasta, łączyła się z inną osadą jako odrębna miejscowość, lub była włączana do innej miejscowości. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy wyróżnia lub wyróżniało się osady targowe, rzemieślnicze, przemysłowe, rybackie, leśne, kolejowe.
has super-classes
miejscowośćc
ma funkcjęop value funkcja mieszkalna
has sub-classes
cukrowniac, osada fabrycznac, osada górniczac, osada hutniczac, osada karczemnac, osada klasztornac, osada koloniic, osada kuźniczac, osada leśnac, osada miejskac, osada młyńskac, osada osadyc, osada wsic, rumunekc, smolarniac

osada fabrycznac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_35

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Osada fabryczna powstawała z reguły jako odrębna miejscowość, później, dość często rozwijała się do rangi miasta, łączyła się z inną osadą jako odrębna miejscowość, lub była włączana do innej miejscowości.
has super-classes
osadac
ma funkcję właściwąop value funkcja przemysłowa

osada górniczac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_21

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Kopalnia może być odrębną miejscowością, zarówno samodzielną jak i częścią grupy miejscowości o tej samej nazwie, ale najczęściej, nawet jeśli znajduje się w obrębie większej miejscowości, ma własną nazwę.
has super-classes
miejsce produkcjic
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
osadac
is composed ofop some kopalnia - obiektc
feature codeop value s. m n
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza

osada hutniczac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_127

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Odrębność osadnicza osady hutniczej (od ger Hütte) wynika przede wszystkim z procesu onimizacji, czyli przekształcania nazwy pospolitej (huta) w nazwę własną. Osady hutnicze były często osadami czasowymi, tzn. cechowały się dużą mobilnością. Po wyczerpaniu się pobliskich surowców (drewno, piasek, wapień) przenoszone były w inne miejsca. W związku z tym były to osady zanikające z krajobrazu osadniczego.
has super-classes
miejsce produkcjic
osadac
is composed ofop some huta - obiektc
ma funkcję właściwąop value funkcja przemysłowa

osada karczemnac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_99

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
has super-classes
niewłaściwa miejscowośćc
osadac
is composed ofop some karczma - obiektc
ma funkcję właściwąop value funkcja gastronomiczna

osada klasztornac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_19

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Klasztor może być odrębną miejscowością (rzadko, przed II wojną światową) lub częścią miejscowości.
has super-classes
dedykowana miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
osadac
is composed ofop some klasztor - obiektc
feature codeop value s. m s t y
ma funkcję właściwąop value funkcja mieszkalna

osada koloniic back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_68

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Brak oficjalnej definicji w "Ustawie o nazwach urzędowych miejscowości i jednostek fizjograficznych".
is equivalent to
osadac and (jednostka osadnicza jest częściąop some koloniac)
has super-classes
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc
osadac
część koloniic
ma funkcję właściwąop value funkcja mieszkalna

osada kuźniczac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_125

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
has super-classes
miejsce produkcjic
osadac
is composed ofop some kuźnica - obiektc
ma funkcję właściwąop value funkcja przemysłowa

osada leśnac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_36

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Osada leśna powstawała z reguły jako odrębna, niewielka miejscowość, położona w obrębie lub na skraju obszaru leśnego.
has super-classes
osadac
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza - gospodarka leśna
has sub-classes
osada leśna wsic

osada leśna wsic back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_69

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Brak oficjalnej definicji w "Ustawie o nazwach urzędowych miejscowości i jednostek fizjograficznych".
is equivalent to
osada leśnac and (jednostka osadnicza jest częściąop some wieśc)
has super-classes
osada leśnac
dzielnicac
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza - gospodarka leśna

osada miejskac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_37

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Osada miejska to miejscowość.
has super-classes
osadac
has predecessor entity manifestationop some miastoc
ma funkcję właściwąop value funkcja mieszkalna

osada młyńskac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_38

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Osada młyńska powstawała często jako odrębna miejscowość, później łączyła się niekiedy z inną osadą lub była włączana do innej miejscowości.
has super-classes
osadac
ma funkcję właściwąop value funkcja przemysłowa

osada osadyc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_70

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Jest 17 takich obiektów w Polsce, zachodniopomorskie, północne wielkopolskie.
is equivalent to
osadac and (jednostka osadnicza jest częściąop some osadac)
has super-classes
osadac
część osadyc
ma funkcję właściwąop value funkcja mieszkalna
has sub-classes
kolonia osadyc

osada wsic back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_71

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Jest 778 takich obiektów w Polsce, są one równomiernie rozmieszczone w całej Polsce.
is equivalent to
osadac and (jednostka osadnicza jest częściąop some wieśc)
has super-classes
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc
osadac
część wsic
ma funkcję właściwąop value funkcja mieszkalna

osiedlec back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_34

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
W znaczeniu ogólnym, rzadko obecnie stosowanym, określenie każdej jednostki osadniczej (osiedle miejskie, osiedle wiejskie). W tym znaczeniu jest to osobna miejscowość. W urbanistyce (planowaniu przestrzennym) pojęcie osiedla wywodzi się z koncepcji „jednostki sąsiedzkiej”, na którą składa się zespół budynków mieszkalnych wraz z zapleczem obiektów usługowych oraz terenów zielonych. Jako część miejscowości osiedle wyróżnia się poprzez nazwę, swoją fizjonomię (np. osiedle bloków mieszkalnych, domków jednorodzinnych), topografię (jest wyodrębnione przestrzennie), a także przez okres powstania. W ujęciu kartograficznym wyodrębnione przez nazwę własną, poprzedzoną skrótem kategorii (np. Os. Zdobycz Robotnicza) oraz morfologicznie.
has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc
forms part ofop some wieśc or miastoc
ma funkcję właściwąop value funkcja mieszkalna
has sub-classes
osiedle wsic

osiedle wsic back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_72

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Jest 11 takich obiektów w Polsce, są one rozmieszczone w północno-zachodniej Polsce.
is equivalent to
osiedlec and (jednostka osadnicza jest częściąop some wieśc)
has super-classes
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc
osiedlec
ma funkcję właściwąop value funkcja mieszkalna

Osobac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E21_Person

This class comprises real persons who live or are assumed to have lived. Legendary figures that may have existed, such as Ulysses and King Arthur, fall into this class if the documentation refers to them as historical figures. In cases where doubt exists as to whether several persons are in fact identical, multiple instances can be created and linked to indicate their relationship. The CRM does not propose a specific form to support reasoning about possible identity.
has super-classes
Obiekt biologicznyc
Aktorc
is in domain of
died inop, gave birthop, has parentop, is parent ofop, was bornop, was father forop
is in range of
brought into lifeop, by motherop, from fatherop, has parentop, is parent ofop, was death ofop
has members
Anna Orłowskani, Bogumił Szadyni, Doroszewski, Witoldni, Izabela Karszniani, Linde, Samuel Bogumiłni, Marek Słońni, Paulina Wacławikni, Piotr Kulickini, Tomasz Paneckini, Tomasz Związekni, Wiesław Ostrowskini, Wiesława Dużyni, Witold Matwiejczykni

Osoba prawnac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E40_Legal_Body

This class comprises institutions or groups of people that have obtained a legal recognition as a group and can act collectively as agents. This means that they can perform actions, own property, create or destroy things and can be held collectively responsible for their actions like individual people. The term 'personne morale' is often used for this in French.
has super-classes
Grupac

parafia (Jednota Braci Czeskich w Polsce)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_180

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_30
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some dystrykt (Jednota Braci Czeskich w Polsce)c

parafia (Kościół ewangelicki w Królestwie Polskim 1828-1849)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_203

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_35
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some diecezja (Kościół ewangelicki w Królestwie Polskim 1828-1849)c

parafia (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_197

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_34
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some superintendentura (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c

parafia (Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce 1849-1939)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_206

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_36
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some superintendentura (Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce 1849-1939)c

parafia (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_186

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_32
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some seniorat (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c

parafia (Kościół ewangelicko-augsburski w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_177

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_29
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some dystrykt (Kościół ewangelicko-augsburski w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c

parafia (Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce 1849-1939)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_209

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_37
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some superintendentura (Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce 1849-1939)c

parafia (Kościół ewangelicko-reformowany w Prusach 1713-1817)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_194

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_33
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some inspekcja (Kościół ewangelicko-reformowany w Prusach 1713-1817)c

parafia (Kościół kalwiński w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_183

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_31
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some dystrykt (Kościół kalwiński w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c

parafia (Kościół katolicki ob. greckiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_157

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_27
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some protopopia-namiestnictwo-dekanat (Kościół katolicki ob. greckiego)c

parafia (Kościół katolicki ob. ormiańskiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_241

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_46
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some diecezja (Kościół katolicki ob. ormiańskiego)c

parafia (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_144

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_26
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some obszar administracji religijnejc
forms part ofop min 0 archidiakonat-dziekania-prepozytura-terytorium (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c
forms part ofop min 0 dekanat-archiprezbiterat-wikariat okręgowy (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c
forms part ofop min 0 diecezja (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c

parafia (Kościół prawosławny)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_169

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_28
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some protopopia-namiestnictwo-okręg (Kościół prawosławny)c

patriarchat (Kościół prawosławny)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_173

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_28
has super-classes
obszar administracji religijnejc

plebaniac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_41

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
We wszystkich analizowanych przypadkach jeżeli plebania jest odrębną miejscowością, to znajduje się w pobliżu wsi, miasta lub osady o tej samej nazwie. W ujęciu kartograficznym wyodrębniona przez nazwę własną, skrót kategorii (np. pleb.) oraz morfologicznie. Plebania różni się nieco od probostwa, gdyż pleban nie jest tożsamy z proboszczem, ale różnicę tę pomijamy.
has super-classes
dedykowana miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
is composed ofop some plebania - obiektc
ma funkcję właściwąop value funkcja mieszkalna

plebania - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_121

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
We wszystkich analizowanych przypadkach jeżeli plebania jest odrębną miejscowością, to znajduje się w pobliżu wsi, miasta lub osady o tej samej nazwie. W ujęciu kartograficznym wyodrębniona przez nazwę własną, skrót kategorii (np. pleb.) oraz morfologicznie. Plebania różni się nieco od probostwa, gdyż pleban nie jest tożsamy z proboszczem, ale różnicę tę pomijamy.
has super-classes
budynek mieszkalnyc

Początek istnieniac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E63_Beginning_of_Existence

This class comprises events that bring into existence any E77 Persistent Item. It may be used for temporal reasoning about things (intellectual products, physical items, groups of people, living beings) beginning to exist; it serves as a hook for determination of a terminus post quem and ante quem.
has super-classes
Zdarzeniec
has sub-classes
Narodzinyc, Produkcjac, Przemianac, Tworzeniec, Wytworzeniec
is in domain of
brought into existenceop
is in range of
was brought into existence byop

podział jednostek osadniczychc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_800

has super-classes
concept schemec
has members
podział manifestacji jednostek osadniczych ze względu na funkcjeni, podział manifestacji jednostek osadniczych ze względu na mereologiczną samodzielnośćni, podział manifestacji jednostek osadniczych ze względu na mereologiczną złożonośćni, podział manifestacji jednostek osadniczych ze względu na przeznaczenieni

Pomiarc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E16_Measurement

This class comprises actions measuring physical properties and other values that can be determined by a systematic procedure. Examples include measuring the monetary value of a collection of coins or the running time of a specific video cassette. The E16 Measurement may use simple counting or tools, such as yardsticks or radiation detection devices. The interest is in the method and care applied, so that the reliability of the result may be judged at a later stage, or research continued on the associated documents. The date of the event is important for dimensions, which may change value over time, such as the length of an object subject to shrinkage. Details of methods and devices are best handled as free text, whereas basic techniques such as "carbon 14 dating" should be encoded using P2 has type (is type of:) E55 Type.
has super-classes
Przypisanie atrybutuc
is in domain of
measuredop, observed dimensionop
is in range of
was measured byop, was observed inop

port morskic back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_82

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Port morski na austriackiej mapie 1:75 000 wyróżniony explicite i opisany krojem pisma takim jak miasta większe niż 100 000 mieszkańców i twierdze.W BDOT10k „port wodny lub przystań” w klasie kompleks komunikacyjny.Jest u Bystrzyckiego (nie w skrótach) – port, miasto portowe.
has super-classes
miejsce transportuc
is composed ofop some port morski - obiektc
feature codeop value l. p r t
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza

port morski - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_115

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Port morski określa funkcję, jako pełni miejscowość, np. Gdynia jest miastem portowym (określenie z Bystrzyckiego), ale „port” (niekoniecznie morski) również może być miejscowością (patrz: Koeniglicher Hafen k. Torunia). Niektóre portowe miasta niemieckie zawierają „port” (niem. „-hafen”) w nazwie własnej (np. Osternothafen dziś: Chorzelin, id prng: 178058).
has super-classes
budynekc

powiatc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_5

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_1
has super-classes
powiat (Rzeczpospolita Polska (1918-1939))c

powiat (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_50

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_8
Niekiedy zamiasto określenia powiat używano określenia okręg
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some obwód (Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917))c

powiat (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_283

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_41
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some cyrkuł-stolica obszaru dworskiego (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c

powiat (Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_63

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_10
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

powiat (Królestwo Polskie (1370-1568))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_264

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_44
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some ziemia (Królestwo Polskie (1370-1568))c

powiat (Królestwo Polskie (1815-1836))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_243

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_43
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

powiat (Królestwo Polskie (1837-1866))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_69

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_11
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some gubernia (Królestwo Polskie (1837-1866))c

powiat (Królestwo Polskie (1867-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_253

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_47
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some gubernia (Królestwo Polskie (1867-1918))c

powiat (Królestwo Prus (1713-1805))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_74

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_13
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some departament kamery wojenno-skarbowej (Królestwo Prus (1713-1805))c
has sub-classes
miejski okręg inspekcji podatkowej (Królestwo Prus (1713-1805))c, powiat ziemski (Królestwo Prus (1713-1805))c

powiat (Królestwo Prus (1806-1919))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_39

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_7
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some rejencja (Królestwo Prus (1806-1919))c
has sub-classes
powiat miejski (Królestwo Prus (1806-1919))c, powiat ziemski (Królestwo Prus (1806-1919))c

powiat (Królestwo Saksonii (1815-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_226

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_12
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

powiat (Królestwo Węgier (1200-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_96

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_18
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

powiat (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_230

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_42
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some departament (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c

powiat (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_80

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_14
Korona: w celach skarbowych używano jeszcze niższego podziału - sieci parafialnej. Był on jednak czysto użytkowy i nieoficjalny
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some ziemia (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))c

powiat (Rzeczpospolita Polska (1918-1939))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_10

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_1
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some województwo (Rzeczpospolita Polska (1918-1939))c
has sub-classes
miasto na prawach powiatuc, powiatc

powiat (Rzeczpospolita Polska (1999-2016))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_46

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_3
Do kategorii powiatów należą też miasta na prawach powiatu (66)
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some województwo (Rzeczpospolita Polska (1999-2016))c

powiat (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_261

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_5
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
has sub-classes
powiat miejski (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c, powiat wiejski (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c

powiat (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_26

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_4
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some rejencja (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c
has sub-classes
powiat miejski (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c, powiat ziemski (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c

powiat (Śląsk (1372-1782))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_111

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_19
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

powiat miejski (Królestwo Prus (1806-1919))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_41

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_7
Równorzędny z powiatem ziemskim ale nie dzielił się już na mniejsze wójtostwa
has super-classes
powiat (Królestwo Prus (1806-1919))c

powiat miejski (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_262

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_5
has super-classes
powiat (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c

powiat miejski (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_28

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_4
Równorzędny z powiatem ziemskim ale nie dzielił się już na mniejsze wójtostwa
has super-classes
powiat (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c

powiat polityczny (Księstwo Górnego i Dolnego Śląska (1849-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_277

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_9
chodzi o miasta, które wcześniej, jeszcze w XIX wieku, miały samorząd miejski; na interesującym nas obszarze było to Bielsko
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

powiat sądowy (Księstwo Górnego i Dolnego Śląska (1849-1918))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_276

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_9
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some powiat polityczny (Księstwo Górnego i Dolnego Śląska (1849-1918))c

powiat wiejski (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_263

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_5
has super-classes
powiat (Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939))c

powiat ziemski (Królestwo Prus (1713-1805))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_75

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_13
Od 1701 Landkreis jako jednostka administracyjna początkowo w Brandenburgii; od 1716 na Pomorzu, 1740 na Śląsku, 1752 w Prusach Wschodnich, 1772 Prusach Zachodnich, 1793 w Prusach Południowych i 1795 w Prusach Nowo Wschodnich
has super-classes
powiat (Królestwo Prus (1713-1805))c

powiat ziemski (Królestwo Prus (1806-1919))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_40

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_7
has super-classes
powiat (Królestwo Prus (1806-1919))c

powiat ziemski (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_27

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_4
has super-classes
powiat (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c

prepozytura (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_193

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_32
has super-classes
inspekcja-superintendentura-prepozytura (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c

prepozytura (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_155

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_26
has super-classes
archidiakonat-dziekania-prepozytura-terytorium (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c

Produkcjac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E12_Production

This class comprises activities that are designed to, and succeed in, creating one or more new items. It specializes the notion of modification into production. The decision as to whether or not an object is regarded as new is context sensitive. Normally, items are considered “new” if there is no obvious overall similarity between them and the consumed items and material used in their production. In other cases, an item is considered “new” because it becomes relevant to documentation by a modification. For example, the scribbling of a name on a potsherd may make it a voting token. The original potsherd may not be worth documenting, in contrast to the inscribed one. This entity can be collective: the printing of a thousand books, for example, would normally be considered a single event. An event should also be documented using E81 Transformation if it results in the destruction of one or more objects and the simultaneous production of others using parts or material from the originals. In this case, the new items have separate identities and matter is preserved, but identity is not.
has super-classes
Modyfikacjac
Początek istnieniac
is in domain of
has producedop
is in range of
was produced byop

Projekt lub Procedurac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E29_Design_or_Procedure

This class comprises documented plans for the execution of actions in order to achieve a result of a specific quality, form or contents. In particular it comprises plans for deliberate human activities that may result in the modification or production of instances of E24 Physical Thing. Instances of E29 Design or Procedure can be structured in parts and sequences or depend on others. This is modelled using P69 has association with (is associated with). Designs or procedures can be seen as one of the following: 1. A schema for the activities it describes 2. A schema of the products that result from their application. 3. An independent intellectual product that may have never been applied, such as Leonardo da Vinci’s famous plans for flying machines. Because designs or procedures may never be applied or only partially executed, the CRM models a loose relationship between the plan and the respective product.
has super-classes
Obiekt informacyjnyc
is in domain of
foresees use ofop, is associated withop, was used byop
is in range of
is associated withop, use foreseen byop, used specific techniqueop

prokuratorstwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_138

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_25
has super-classes
wójtostwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c

protopopia (Kościół katolicki ob. greckiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_163

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_27
has super-classes
protopopia-namiestnictwo-dekanat (Kościół katolicki ob. greckiego)c

protopopia (Kościół prawosławny)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_174

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_28
has super-classes
protopopia-namiestnictwo-okręg (Kościół prawosławny)c

protopopia-namiestnictwo-dekanat (Kościół katolicki ob. greckiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_158

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_27
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some namiestnictwo generalne - kryłos - oficjalat (Kościół katolicki ob. greckiego)c
has sub-classes
dekanat (Kościół katolicki ob. greckiego)c, namiestnictwo (Kościół katolicki ob. greckiego)c, protopopia (Kościół katolicki ob. greckiego)c

protopopia-namiestnictwo-okręg (Kościół prawosławny)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_170

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_28
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some eparchia (Kościół prawosławny)c
has sub-classes
namiestnictwo (Kościół prawosławny)c, okręg (Kościół prawosławny)c, protopopia (Kościół prawosławny)c

prowincja (Królestwo Polskie (1370-1568))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_267

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_44
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

prowincja (Królestwo Prus (1713-1805))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_78

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_13
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

prowincja (Królestwo Prus (1806-1919))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_43

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_7
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

prowincja (Marchia Brandenburska (1323-1540))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_129

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_23
W Nowej Marchii był także starosta generalny dla całej prowincji, stojący ponad landwójtami (Walachowicz, Advocatia, s. 195).
is equivalent to
prowincja (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

prowincja (Marchia Brandenburska (1540-1713))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_123

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_21
is equivalent to
prowincja (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

prowincja (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_83

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_14
Korona: prowincja wielkopolska i małopolska
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some dzielnica (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))c

prowincja (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_30

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_4
is equivalent to
prowincja (Królestwo Prus (1806-1919))c
prowincja (Królestwo Prus (1713-1805))c
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

prowincja (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_221

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_39
has super-classes
obszar administracji religijnejc

prowincja kościelna (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_200

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_34
s. 114: urząd generalnego superintendenta równoważny z sakrą biskupią
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some kościół krajowy (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c

przedmieściec back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_43

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Przedmieście z zasady jest częścią miejscowości: miasta. W miastach obwarowanych obrębem miasta była linia fortyfikacji, szczególnie murów. Przedmieście mogło mieć różny stopień odrębności prawnej względem miasta. Jest fenomenem charakterystycznym raczej dla epoki przedprzemysłowej. Większość przedmieść, szczególnie od schyłku XVIII w., była wcielana prawnie i następnie funkcjonalnie i morfologicznie do miasta; nazwa zazwyczaj zanikała lub nabierała innego znaczenia. Należy odróżnić od przedmieścia osady przedmiejskie, które były w znacznym stopniu niezależne od miasta właściwego lub wręcz sprawowały funkcje centralne względem niego, np. ze względu na siedzibę władz. Taka sytuacja była częsta w okresie lokacyjnym w przypadku większych ośrodków (gród książęcy i katedra poza gminą lokacyjną).
has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc
forms part ofop some miastoc

Przemianac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E81_Transformation

This class comprises the events that result in the simultaneous destruction of one or more than one E77 Persistent Item and the creation of one or more than one E77 Persistent Item that preserves recognizable substance from the first one(s) but has fundamentally different nature and identity. Although the old and the new instances of E77 Persistent Item are treated as discrete entities having separate, unique identities, they are causally connected through the E81 Transformation; the destruction of the old E77 Persistent Item(s) directly causes the creation of the new one(s) using or preserving some relevant substance. Instances of E81 Transformation are therefore distinct from re-classifications (documented using E17 Type Assignment) or modifications (documented using E11 Modification) of objects that do not fundamentally change their nature or identity. Characteristic cases are reconstructions and repurposing of historical buildings or ruins, fires leaving buildings in ruins, taxidermy of specimen in natural history and the reorganization of a corporate body into a new one.
has super-classes
Początek istnieniac
Koniec istnieniac
is in domain of
resulted inop, transformedop
is in range of
resulted fromop, was transformed byop

przykahałek (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_216

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_39
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some gmina (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)c

Przypisanie atrybutuc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E13_Attribute_Assignment

This class comprises the actions of making assertions about properties of an object or any relation between two items or concepts. This class allows the documentation of how the respective assignment came about, and whose opinion it was. All the attributes or properties assigned in such an action can also be seen as directly attached to the respective item or concept, possibly as a collection of contradictory values. All cases of properties in this model that are also described indirectly through an action are characterised as "short cuts" of this action. This redundant modelling of two alternative views is preferred because many implementations may have good reasons to model either the action or the short cut, and the relation between both alternatives can be captured by simple rules. In particular, the class describes the actions of people making propositions and statements during certain museum procedures, e.g. the person and date when a condition statement was made, an identifier was assigned, the museum object was measured, etc. Which kinds of such assignments and statements need to be documented explicitly in structures of a schema rather than free text, depends on if this information should be accessible by structured queries.
has super-classes
Działaniec
has sub-classes
Ocena stanuc, Pomiarc, Przypisanie identyfikatorac, Przypisanie typuc
is in domain of
assignedop, assigned attribute toop
is in range of
was assigned byop, was attributed byop

Przypisanie identyfikatorac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E15_Identifier_Assignment

This class comprises activities that result in the allocation of an identifier to an instance of E1 CRM Entity. An E15 Identifier Assignment may include the creation of the identifier from multiple constituents, which themselves may be instances of E41 Appellation. The syntax and kinds of constituents to be used may be declared in a rule constituting an instance of E29 Design or Procedure. Examples of such identifiers include Find Numbers, Inventory Numbers, uniform titles in the sense of librarianship and Digital Object Identifiers (DOI). Documenting the act of identifier assignment and deassignment is especially useful when objects change custody or the identification system of an organization is changed. In order to keep track of the identity of things in such cases, it is important to document by whom, when and for what purpose an identifier is assigned to an item. The fact that an identifier is a preferred one for an organisation can be expressed by using the property E1 CRM Entity. P48 has preferred identifier (is preferred identifier of): E42 Identifier. It can better be expressed in a context independent form by assigning a suitable E55 Type, such as “preferred identifier assignment”, to the respective instance of E15 Identifier Assignment via the P2 has type property.
has super-classes
Przypisanie atrybutuc
is in domain of
assignedop, deassignedop, used constituentop
is in range of
was assigned byop, was deassigned byop, was used inop

Przypisanie typuc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E17_Type_Assignment

This class comprises the actions of classifying items of whatever kind. Such items include objects, specimens, people, actions and concepts. This class allows for the documentation of the context of classification acts in cases where the value of the classification depends on the personal opinion of the classifier, and the date that the classification was made. This class also encompasses the notion of "determination," i.e. the systematic and molecular identification of a specimen in biology.
has super-classes
Przypisanie atrybutuc
is in domain of
assignedop, classifiedop
is in range of
was assigned byop, was classified byop

przysiółekc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_44

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
(mereologicznie) niesamodzielna miejscowośćc
has sub-classes
przysiółek koloniic, przysiółek osadyc, przysiółek wsic

przysiółek koloniic back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_73

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Przysiółek kolonii jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Przysiółki kolonii występują głównie w lubelskim. W sumie są to 72 obiekty.
is equivalent to
przysiółekc and (jednostka osadnicza jest częściąop some koloniac)
has super-classes
przysiółekc
ma funkcję właściwąop value funkcja rolnicza

przysiółek osadyc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_74

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Przysiółek osady jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Przysiółki osady występują główniezachodnio-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim. W sumie jest 80 takich obiektów.
is equivalent to
przysiółekc and (jednostka osadnicza jest częściąop some osadac)
has super-classes
przysiółekc

przysiółek wsic back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_75

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Brak oficjalnej definicji w "Ustawie o nazwach urzędowych miejscowości i jednostek fizjograficznych".
is equivalent to
przysiółekc and (jednostka osadnicza jest częściąop some wieśc)
has super-classes
przysiółekc
ma funkcję właściwąop value funkcja rolnicza

przystanek kolejowyc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_45

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Występuje jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego w spisie (prz. kol.; prz.. k.); na mapach jako „p.” – przystanek lub „hp.” (ger Haltepunkt). W BDOT10k w klasie obiekt związany z komunikacją.
has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
miejsce transportuc
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
is composed ofop some przystanek kolejowy - obiektc
feature codeop value s. r s t p
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza

przystanek kolejowy - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_119

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Odrębność funkcjonalna – jasno określona (obsługa podróżnych).Odrębność morfologiczna – najczęściej na mapach jako znak nieskalowy obszaru przystanku i podpis objaśniający, przeważnie bez nazwy własnej (jedynie skrót).Odrębność przestrzenna – w zależności od położenia linii kolejowej względem miejscowości przystanki znajdują się albo w oddaleniu (wtedy często mają podaną nazwę, taką jak miejscowość) lub na obszarze miejscowości (bez nazwy; tylko sygnatura i skrót objaśniający). Przystanek kolejowy raczej nie powinien być traktowany jako miejscowość, chyba że w wyjątkowych przypadkach, gdy spełnione są wszystkie warunki konstytutywne miejscowości.
has super-classes
budynekc

pustkowiec back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_46

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
has super-classes
była miejscowośćc

Region czasoprzestrzenic back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E92_Spacetime_Volume

This class comprises 4 dimensional point sets (volumes) in physical spacetime regardless its true geometric form. They may derive their identity from being the extent of a material phenomenon or from being the interpretation of an expression defining an extent in spacetime. Intersections of instances of E92 Spacetime Volume, Place and Timespan are also regarded as instances of E92 Spacetime Volume. An instance of E92 Spacetime Volume is either contiguous or composed of a finite number of contiguous subsets. Its boundaries may be fuzzy due to the properties of the phenomena it derives from or due to the limited precision up to which defining expression can be identified with a real extent in spacetime. The duration of existence of an instance of a spacetime volume is trivially its projection on time.
has super-classes
Byt CRMc
has sub-classes
Obecnośćc, Obiekt przestrzennyc, Okresc, Rzecz fizycznac
is in domain of
containsop, falls withinop, had presenceop, has spatial projectionop, has temporal projectionop, is separated fromop, overlaps withop
is in range of
containsop, falls withinop, is separated fromop, is spatial projection ofop, is temporal projection ofop, overlaps withop, was a presence ofop

rejencja (Królestwo Prus (1806-1919))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_42

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_7
Utworzona w 1808 roku jako pierwszy stopień reform administracyjnych państwa wprowadzonych przez Steina i Hardenberga
is equivalent to
forms part ofop some prowincja (Królestwo Prus (1806-1919))c
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

rejencja (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_29

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_4
Utworzona w 1808 roku jako pierwszy stopień reform administracyjnych państwa wprowadzonych przez Steina i Hardenberga
is equivalent to
rejencja (Królestwo Prus (1806-1919))c
forms part ofop some prowincja (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

religiac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_90

has super-classes
Grupac
has members
religia chrześcijańskani, religia mojżeszowani

Rozwiązaniec back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E68_Dissolution

This class comprises the events that result in the formal or informal termination of an E74 Group of people. If the dissolution was deliberate, the Dissolution event should also be instantiated as an E7 Activity.
has super-classes
Koniec istnieniac
is in domain of
dissolvedop
is in range of
was dissolved byop

Ruchc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E9_Move

This class comprises changes of the physical location of the instances of E19 Physical Object. Note, that the class E9 Move inherits the property P7 took place at (witnessed): E53 Place. This property should be used to describe the trajectory or a larger area within which a move takes place, whereas the properties P26 moved to (was destination of), P27 moved from (was origin of) describe the start and end points only. Moves may also be documented to consist of other moves (via P9 consists of (forms part of)), in order to describe intermediate stages on a trajectory. In that case, start and end points of the partial moves should match appropriately between each other and with the overall event.
has super-classes
Działaniec
is in domain of
movedop, moved fromop, moved toop
is in range of
moved byop, was destination ofop, was origin ofop

rumunekc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_106

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Kategoria występuje na mapach – np. Kwatermistrzostwie, to jednak jest to kategoria bardzo rzadka.
has super-classes
właściwa miejscowośćc
(mereologicznie) samodzielna miejscowośćc
osadac
ma funkcję właściwąop value funkcja rolnicza

rytc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_92

has super-classes
Grupac
forms part ofop exactly 1 wyznaniec
has members
czesko-braterskini, ewangelickini, ewangelicko-augsburskini, ewangelicko-reformowanyni, greckini, obrządek ormiańskini, obrządek łacińskini

Rzeczc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E70_Thing

This general class comprises discrete, identifiable, instances of E77 Persistent Item that are documented as single units, that either consist of matter or depend on being carried by matter and are characterized by relative stability. They may be intellectual products or physical things. They may for instance have a solid physical form, an electronic encoding, or they may be a logical concept or structure.
has super-classes
Byt trwający w czasiec
has sub-classes
Obiekt prawnyc, Wytwórc
is in domain of
features are also found onop, had as general useop, has dimensionop, shows features ofop, was used forop
is in range of
features are also found onop, is dimension ofop, shows features ofop, used specific objectop, was use ofop

Rzecz fizycznac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E18_Physical_Thing

This class comprises all persistent physical items with a relatively stable form, man-made or natural. Depending on the existence of natural boundaries of such things, the CRM distinguishes the instances of E19 Physical Object from instances of E26 Physical Feature, such as holes, rivers, pieces of land etc. Most instances of E19 Physical Object can be moved (if not too heavy), whereas features are integral to the surrounding matter. An instance of E18 Physical Thing occupies not only a particular geometric space, but in the course of its existence it also forms a trajectory through spacetime, which occupies a real, that is phenomenal, volume in spacetime. We include in the occupied space the space filled by the matter of the physical thing and all its inner spaces, such as the interior of a box. Physical things consisting of aggregations of physically unconnected objects, such as a set of chessmen, occupy a number of individually contiguous spacetime volumes equal to the number of unconnected objects that constitute the set. We model E18 Physical Thing to be a subclass of E72 Legal Object and of E92 Spacetime volume. The latter is intended as a phenomenal spacetime volume as defined in CRMgeo (Doerr and Hiebel 2013). By virtue of this multiple inheritance we can discuss the physical extent of an E18 Physical Thing without representing each instance of it together with an instance of its associated spacetime volume. This model combines two quite different kinds of substance: an instance of E18 Physical Thing is matter while a spacetime volume is an aggregation of points in spacetime. However, the real spatiotemporal extent of an instance of E18 Physical Thing is regarded to be unique to it, due to all its details and fuzziness; its identity and existence depends uniquely on the identity of the instance of E18 Physical Thing. Therefore this multiple inheritance is unambiguous and effective and furthermore corresponds to the intuitions of natural language. The CIDOC CRM is generally not concerned with amounts of matter in fluid or gaseous states.
has super-classes
Obiekt prawnyc
Region czasoprzestrzenic
has sub-classes
Cecha fizycznac, Obiekt fizycznyc, Wytwór fizycznyc
is in domain of
carriesop, changed ownership throughop, consists ofop, custody transferred throughop, forms part ofop, has conditionop, has current keeperop, has current ownerop, has former or current keeperop, has former or current locationop, has former or current ownerop, has sectionop, has section definitionop, is composed ofop, occupiesop, provides reference space forop, was added byop, was assessed byop, was destroyed byop, was removed byop, witnessedop
is in range of
addedop, concernedop, defines sectionop, destroyedop, forms part ofop, is at rest relative toop, is carried byop, is composed ofop, is condition ofop, is current keeper ofop, is current owner ofop, is former or current keeper ofop, is former or current location ofop, is former or current owner ofop, is incorporated inop, is located on or withinop, is occupied byop, removedop, took place on or withinop, transferred custody ofop, transferred title ofop

schronisko turystycznec back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_76

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
W BDOT10k schronisko turystyczne wyróżnione jest jako budynek, kompleks usług hotelarskich oraz miejscowość; w PRNG jako „schronisko turystyczne”.Na mapach WIG – schronisko [zagospodarowane lub niezagospodarowane odmiennym znakiem] („schr.”), niemieckich – Jugenherberge (schronisko młodzieżowe, „Jg. Hb.”), Winterhutte (schron zimowy, „Wint. H.”), Schutzhutte (schronisko). Brak u Bystrzyckiego.
has super-classes
właściwa miejscowośćc
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
feature codeop value s. r h s e
ma funkcję właściwąop value funkcja zapewnienia odpoczynku i noclegu dla turystów

schronisko turystyczne - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_117

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Mimo że dziś figuruje jako rodzaj miejscowości (PRNG, BDOT10k), wydaje się, że schronisko turystyczne nie było w interesującym nas okresie uznawane za miejscowość. Świadczy o tym brak wyróżnienia tej kategorii w spisie Bystrzyckiego, jak również sposób prezentacji na mapach: bez nazwy własnej, jedynie sygnatura i skrótem objaśniającym. Pojęciowo kategoria zbliżona do szałasów pasterskich i karczem (patrz przykład).
has super-classes
budynek mieszkalnyc

seniorat (Kościół ewangelicki w Galicji 1781-1918)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_213

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_38
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some superintendentura (Kościół ewangelicki w Galicji 1781-1918)c

seniorat (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_187

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_32
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some inspekcja-superintendentura-prepozytura (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c

smolarniac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_47

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Jeżeli wokół smolarni utrwaliła się zabudowa mieszkalna to smolarnia mogła stanowić rodzaj odrębnej osady leśnej. Granica między smolarnią jako obiektem gospodarczym a smolarnią jako rodzajem osady leśnej była płynna. Była uzależniona od sezonowości i stałości zamieszkiwania.
has super-classes
miejsce produkcjic
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
osadac
is composed ofop some smolarnia - obiektc
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza - gospodarka leśna

smolarnia - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_123

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
W większości analizowanych przypadków, jeżeli smolarnia była odrębna morfologicznie, to miała tę samą nazwę, co sąsiadująca wieś lub inna miejscowość. Sporadycznie cechowała ją odrębność nazewnicza.
has super-classes
budynekc

stacja kolejowac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_48

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Stacja kolejowa występuje jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego w spisie (st. kol.; st. k.); na mapach oznaczana skrótem objaśniającym „St.” lub „St. tow.” (stacja towarowa), „H.st.” (ger Haltestation);w BDOT10k w klasie kompleks komunikacyjny.
has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
miejsce transportuc
is composed ofop some stacja kolejowa - obiektc
feature codeop value s. r s t n
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza

stacja kolejowa - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_118

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Odrębność funkcjonalna – jasno określona (obsługa podróżnych).Odrębność morfologiczna – najczęściej na mapach jako znak nieskalowy i podpis objaśniający.Odrębność przestrzenna – w zależności od położenia linii kolejowej względem miejscowości stacje znajdują się albo w oddaleniu (wtedy często mają podaną nazwę, taką jak miejscowość oraz liczbę domów) lub na obszarze miejscowości (bez nazwy; tylko sygnatura i skrót objaśniający).Stacja kolejowa może być częścią miejscowości (Czekanów) albo osobną miejscowością (Chrośnica) wyodrębnioną przestrzennie. Jeżeli stacja leży w oddaleniu od głównej miejscowości (wówczas na mapie WIG ma podaną liczbę domów, a nie tylko skrót objaśniający „st.”). Nazwa stacji nigdy nie jest nazwą własną, a jedynie nazwą głównej miejscowości.
has super-classes
budynekc

Stanc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E3_Condition_State

This class comprises the states of objects characterised by a certain condition over a time-span. An instance of this class describes the prevailing physical condition of any material object or feature during a specific E52 Time Span. In general, the time-span for which a certain condition can be asserted may be shorter than the real time-span, for which this condition held. The nature of that condition can be described using P2 has type. For example, the E3 Condition State “condition of the SS Great Britain between 22 September 1846 and 27 August 1847” can be characterized as E55 Type “wrecked”.
has super-classes
Byt czasowyc
is in domain of
consists ofop, forms part ofop, is condition ofop, was identified byop
is in range of
consists ofop, forms part ofop, has conditionop, has identifiedop

starostwo (Księstwo Siewierskie (1443-1790))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_278

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_22
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

starostwo (Prusy Książęce (1525-1701))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_270

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_45
"Ujednolicone (po 1499) wcześniejsze komturstwa, prokuratorie, wójtostwa; na ich czele stali starostowie (na czele starostwa Szaki stał tradycyjnie wójt krajowy Sambii (Landvogt von Samland), a starosta Rybaków nosił tytuł wójta Sambii (Vogt von Samland). Niektóre starostwa dzieliły się na komornictwa: komornictwo Dolno w starostwie Przezmark, komornictwo Orzysz w starostwie Ryn, komornictwo Laptau (i inne) w starostwie Rybaki. Wg ustaleń J. Skibińskiego ""Najniższymi ogniwami pruskiej administracji terenowej w pierwszej połowie XVII wieku były komornictwa (urzędy kameralne), zwane w późniejszym okresie urzędami domenalnymi (Domänenämter)"". Starostwo Wystruć ze względu na dużą powierzchnię i brak wielkiej własności ziemskiej podzielono na 13 starostw sołtysich (Schulzenämter). Liczba starostw nie była stała: Jerzy Skibiński wylicza, że wg recesu sejmu krajowego z 1566 roku było ich łącznie 39, dane z diariuszy sejmowych z 1663 roku wskazują 47 starostw, na początku XVIII wieku z kolei doliczono się 45 starostw."
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some okręg (Prusy Książęce (1525-1701))c

stolica obszaru administracyjnego (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_286

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_41
Kraków i Lwów podlegały odpowiednio namiestnictwu we Lwowie i rządowi krajowemu w Krakowie
has super-classes
cyrkuł-stolica obszaru dworskiego (Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866))c

superintendentura (Kościół ewangelicki w Galicji 1781-1918)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_214

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_38
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some konsystorz (Kościół ewangelicki w Galicji 1781-1918)c

superintendentura (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_198

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_34
typ wprowadzony ze względu na podział niechtórych okręgów kościelnych (Kirchenkreis), np. Tilsit-Ragnit, na dwa "Superintendenturbezirke" w 1937 r.
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some okręg kościelny (Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939)c

superintendentura (Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce 1849-1939)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_207

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_36
od 1936 diecezja, seniorzy diecezji, seniorat
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some konsystorz generalny (Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce 1849-1939)c

superintendentura (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_192

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_32
has super-classes
inspekcja-superintendentura-prepozytura (Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817)c

superintendentura (Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce 1849-1939)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_210

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_37
has super-classes
obszar administracji religijnejc
forms part ofop some konsystorz generalny (Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce 1849-1939)c

Symbol na mapiec back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_60

has super-classes
Opis miejscac
is in range of
jest przedstawiony za pomocą symbolu
has members
archidiakonat-dziekania-prepozytura-terytoriumni, część (człon) państwa złożonegoni, dekanat-archiprezbiterat-wikariat okręgowyni, diecezjani, filia, przykahałekni, gmina, obszar dworski, dominiumni, gubernium, wolne państwo stanowe, księstwo zależne, dzielnica, marchia, hrabstwo, margrabstwoni, konfederacjani, metropoliani, parafia, gminani, patriarchatni, państwo złożone,cesarstwo,monarchia złożona,państwo związkoweni, państwo złożone,cesarstwo,papiestwo, monarchia złożona,państwo związkoweni, państwo, królestwo, samodzielne księstwo, marchia, kraj koronny, elektorat, wolne miastoni, powiat, komturstwo, okręgni, prowincja, starostwo generalne, generalne gubernatorstwoni, senioratni, województwo, gubernia, komitat, obwód, rejencja, landwójtostwoni, wójtostwo, okręg, prokuratorstwoni, ziemia, cyrkuł, obwód, departamentni

system administracjic back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_21

has super-classes
variable entity
Wytwórc
Obiekt prawnyc
is in domain of
kończy obowiązywać wdp, zaczyna obowiązywać oddp
has members
Cesarstwo Rosyjskie (1775-1917)ni, Elektorat Saksonii (1545-1805)ni, Gubernium Morawsko-Śląskie (1783-1848)ni, Jednota Braci Czeskich w Polsceni, Kościół ewangelicki w Galicji 1781-1918ni, Kościół ewangelicki w Królestwie Polskim 1828-1849ni, Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939ni, Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce 1849-1939ni, Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817ni, Kościół ewangelicko-augsburski w Rzeczypospolitej Obojga Narodówni, Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce 1849-1939ni, Kościół ewangelicko-reformowany w Prusach 1713-1817ni, Kościół kalwiński w Rzeczypospolitej Obojga Narodówni, Kościół katolicki ob. greckiegoni, Kościół katolicki ob. ormiańskiegoni, Kościół katolicki ob. łacińskiegoni, Kościół prawosławnyni, Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848)ni, Królestwo Galicji i Lodomerii (1849-1866)ni, Królestwo Galicji i Lodomerii (1867-1918)ni, Królestwo Polskie (1370-1568)ni, Królestwo Polskie (1815-1836)ni, Królestwo Polskie (1837-1866)ni, Królestwo Polskie (1867-1918)ni, Królestwo Prus (1713-1805)ni, Królestwo Prus (1806-1919)ni, Królestwo Saksonii (1815-1918)ni, Królestwo Węgier (1200-1918)ni, Księstwo Górnego i Dolnego Śląska (1849-1918)ni, Księstwo Pomorskie (1230-1648)ni, Księstwo Siewierskie (1443-1790)ni, Księstwo Warszawskie (1807-1815)ni, Marchia Brandenburska (1323-1540)ni, Marchia Brandenburska (1540-1713)ni, Państwo Krzyżackie (1226-1525)ni, Prusy Książęce (1525-1701)ni, Republika Słowacka (1996-2020)ni, Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795)ni, Rzeczpospolita Polska (1918-1939)ni, Rzeczpospolita Polska (1999-2016)ni, Stolica Apostolskani, System średniowieczny (do XIV w.)ni, Wielkie Księstwo Litewskie (1385-1569)ni, Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)ni, Wolne Państwo Prusy (1920-1945)ni, Wolne Państwo Saksonia (1919-1945)ni, Śląsk (1372-1782)ni, Święte Cesarstwo Rzymskie (962-1806)ni, Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodówni

Sąd (w sensie logicznym)c back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E89_Propositional_Object

This class comprises immaterial items, including but not limited to stories, plots, procedural prescriptions, algorithms, laws of physics or images that are, or represent in some sense, sets of propositions about real or imaginary things and that are documented as single units or serve as topics of discourse. This class also comprises items that are “about” something in the sense of a subject. In the wider sense, this class includes expressions of psychological value such as non-figural art and musical themes. However, conceptual items such as types and classes are not instances of E89 Propositional Object. This should not be confused with the definition of a type, which is indeed an instance of E89 Propositional Object.
has super-classes
Obiekt pojęciowyc
has sub-classes
Obiekt informacyjnyc, Uprawnieniec
is in domain of
has componentop, is aboutop, is component ofop, refers toop
is in range of
has componentop, is component ofop, is referred to byop, is subject ofop

targc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_92

has super-classes
miejsce wymiany handlowejc
feature codeop value s. m k t

tartakc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_50

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Jeżeli wokół tartaku utrwaliła się zabudowa mieszkalna to tartak mógł stanowić rodzaj odrębnej osady leśnej lub osady młyńskiej. Granica między tartakiem jako obiektem gospodarczym a tartakiem jako rodzajem osady była płynna. Była uzależniona od sezonowości i stałości zamieszkiwania.
has super-classes
miejsce produkcjic
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
is composed ofop some tartak - obiektc
feature codeop value s. m l s w
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza

tartak - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_133

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
W większości analizowanych przypadków, jeżeli tartak był odrębny morfologicznie, to miał tę samą nazwę, co sąsiadująca wieś lub inna miejscowość, np. leśniczówka. Sporadycznie cechowała go odrębność nazewnicza.
has super-classes
budynekc

terytorium (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_156

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_26
has super-classes
archidiakonat-dziekania-prepozytura-terytorium (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c

torfiarniac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_51

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Jeżeli wokół torfiarni utrwaliła się zabudowa mieszkalna to torfiarnia mogła stanowić rodzaj odrębnej osady górniczej lub osady fabrycznej. Granica między torfiarnią jako obiektem gospodarczym a torfiarnią jako rodzajem osady była płynna. Była uzależniona od sezonowości i stałości zamieszkiwania.
has super-classes
miejsce produkcjic
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
is composed ofop some torfiarnia - obiektc
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza

torfiarnia - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_134

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
We wszystkich analizowanych przypadkach z tzw. skorowidza Bystrzyckiego z 1931 r. torfiarnie posiadały takie same nazwy jak osada lub osady leżąca obok niej (wieś i torfiarnia, folwark i torfiarnia).
has super-classes
budynekc

Trwaniec back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E52_Time-Span

This class comprises abstract temporal extents, in the sense of Galilean physics, having a beginning, an end and a duration. Time Span has no other semantic connotations. Time-Spans are used to define the temporal extent of instances of E4 Period, E5 Event and any other phenomena valid for a certain time. An E52 Time-Span may be identified by one or more instances of E49 Time Appellation. Since our knowledge of history is imperfect, instances of E52 Time-Span can best be considered as approximations of the actual Time-Spans of temporal entities. The properties of E52 Time-Span are intended to allow these approximations to be expressed precisely. An extreme case of approximation, might, for example, define an E52 Time-Span having unknown beginning, end and duration. Used as a common E52 Time-Span for two events, it would nevertheless define them as being simultaneous, even if nothing else was known. Automatic processing and querying of instances of E52 Time-Span is facilitated if data can be parsed into an E61 Time Primitive.
has super-classes
Byt CRMc
is in domain of
at some time withindp, begin of the begindp, begin of the enddp, beginning is qualified bydp, containsop, end is qualified bydp, end of the begindp, end of the enddp, falls withinop, had at least durationop, had at most durationop, is identified byop, is temporal projection ofop, is time-span ofop, ongoing throughoutdp, was time-span ofop
is in range of
containsop, duringop, falls withinop, has temporal projectionop, has time-spanop, identifiesop, was maximum duration ofop, was minimum duration ofop

twierdzac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_52

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Twierdza mogła być samodzielną jednostką osadniczą lub obiektem w obrębie większej jednostki.
has super-classes
właściwa miejscowośćc
feature codeop value s. f t
ma funkcję właściwąop value funkcja obronna

Tworzeniec back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E66_Formation

This class comprises events that result in the formation of a formal or informal E74 Group of people, such as a club, society, association, corporation or nation. E66 Formation does not include the arbitrary aggregation of people who do not act as a collective. The formation of an instance of E74 Group does not require that the group is populated with members at the time of formation. In order to express the joining of members at the time of formation, the respective activity should be simultaneously an instance of both E66 Formation and E85 Joining.
has super-classes
Początek istnieniac
Działaniec
is in domain of
has formedop, was formed fromop
is in range of
participated inop, was formed byop

Typc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55_Type

This class comprises concepts denoted by terms from thesauri and controlled vocabularies used to characterize and classify instances of CRM classes. Instances of E55 Type represent concepts in contrast to instances of E41 Appellation which are used to name instances of CRM classes. E55 Type is the CRM’s interface to domain specific ontologies and thesauri. These can be represented in the CRM as subclasses of E55 Type, forming hierarchies of terms, i.e. instances of E55 Type linked via P127 has broader term (has narrower term). Such hierarchies may be extended with additional properties.
has super-classes
Obiekt pojęciowyc
has sub-classes
Jednostka miaryc, Językc, Materiałc
is in domain of
defines typical parts ofop, defines typical wholes forop, has broader termop, has narrower termop, is exemplified byop, is type ofop, was assigned byop, was created byop, was intention ofop, was purpose ofop, was technique ofop, was type of object used inop, was use ofop
is in range of
assignedop, created typeop, defines typical parts ofop, defines typical wholes forop, exemplifiesop, had as general useop, had general purposeop, has broader termop, has narrower termop, has typeop, used general techniqueop, used object of typeop, was intended forop

Tytułc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E35_Title

This class comprises the names assigned to works, such as texts, artworks or pieces of music. Titles are proper noun phrases or verbal phrases, and should not be confused with generic object names such as “chair”, “painting” or “book” (the latter are common nouns that stand for instances of E55 Type). Titles may be assigned by the creator of the work itself, or by a social group. This class also comprises the translations of titles that are used as surrogates for the original titles in different social contexts.
has super-classes
Obiekt lingwistycznyc
Opisc
is in domain of
is title ofop
is in range of
has titleop

Uprawnieniec back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E30_Right

This class comprises legal privileges concerning material and immaterial things or their derivatives. These include reproduction and property rights
has super-classes
Sąd (w sensie logicznym)c
is in domain of
applies toop, is possessed byop
is in range of
is subject toop, possessesop

uroczyskoc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_54

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Uroczysko, ponieważ posiadało odrębną nazwę i było wydzielone przestrzennie, mogło być miejscowością (uroczysko zamieszkane) lub jednostką osadniczą (uroczysko niezamieszkane, uroczysko opuszczone). Ta druga kategoria była dominująca. Jako kategoria miejscowości (obok wsi, miasta, folwarku etc.) wymieniane jest w rejestrach dotyczących wschodnich województw dawnej Rzeczypospolitej. Liczba mieszkańców nie przekraczała zazwyczaj kilkunastu osób. Obecnie uroczysko jest rodzajem obiektu fizjograficznego w klasie obiektów "Inny obiekt fizjograficzny" w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych. Podstawowym kryterium wyodrębniającym uroczysko od innych miejscowości lub jednostek osadniczych w aspekcie funkcjonalnym jest jego związek z organizacją produkcji leśnej lub rolniczej. Poszczególne części obszarów leśnych lub rolnych dla lepszej orientacji w przestrzeni otrzymywały swoje nazwy własne. Nie wykluczało to też procesu osiedlania się a tym samym przekształcania uroczyska w rodzaj miejscowości. Odrębność morfologiczna uroczysk ze względu na charakter granic naturalnych (bagna, polany etc.) jest rozmyta. Od strony prawnej status uroczyska jest dość niejasny, gdyż termin ten był używany także w odniesieniu do różnego typu osad leśnych lub części lasów takich jak bory czy ostępy.
has super-classes
była miejscowośćc
ma funkcję właściwąop value funkcja gospodarcza

urząd dominialny (Marchia Brandenburska (1540-1713))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_121

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_21
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some landwójtostwo (Marchia Brandenburska (1540-1713))c

Usunięcie częścic back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E80_Part_Removal

This class comprises the activities that result in an instance of E18 Physical Thing being decreased by the removal of a part. Typical scenarios include the detachment of an accessory, the removal of a component or part of a composite object, or the deaccessioning of an object from a curated E78 Collection. If the E80 Part Removal results in the total decomposition of the original object into pieces, such that the whole ceases to exist, the activity should instead be modelled as an E81 Transformation, i.e. a simultaneous destruction and production. In cases where the part removed has no discernible identity prior to its removal but does have an identity subsequent to its removal, the activity should be regarded as both E80 Part Removal and E12 Production. This class of activities forms a basis for reasoning about the history, and continuity of identity over time, of objects that are removed from other objects, such as precious gemstones being extracted from different items of jewelry, or cultural artifacts being deaccessioned from different museum collections over their lifespan.
has super-classes
Modyfikacjac
is in domain of
diminishedop, removedop
is in range of
was diminished byop, was removed byop

uzdrowiskoc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_53

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Odrębność funkcjonalna – jasno zdefiniowana funkcja, miejscowość związana z obsługa kuracjuszy; wydaje się, że nie jest to najistotniejsze kryterium (np. Ciechocinek u Bystrzyckiego jest miastem, a nie uzdrowiskiem). Odrębność morfologiczna – luźna zabudowa (uzdrowiskowa), najczęściej pośród lasu (Czarniecka Góra, Miłowody); Nałęczów u Bystrzyckiego również jest określany jako uzdrowisko, a cechuje się zabudową zwartą (patrz: mapy WIG). Odrębność przestrzenna – wyraźna w przy Czarnieckiej Górze i Miłowodach (uzdrowiska położone pośród lasu).
has super-classes
właściwa miejscowośćc
feature codeop value s. s p a
ma funkcję właściwąop value funkcja obsługi kuracjuszy

wieśc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_2

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Wieś może posiadać zwartą (np. wsie lokowane na prawie niemieckim np. ulicówki, łańcuchówki) lub rozproszoną zabudowę (często kolonie olęderskie w XVIII w. lub wczesnośredniowieczne osady jednodworcze). Wieś może dominować (być jednostką nadrzędną osadniczo) w stosunku do innych jednostek takich jak np. przysiółek, osada młyńska; jest także zależna od pana gruntowego, który sprawuje nad nią nadzór własnościowy. Mieszkańcy wszystkich jednostek składających się na wieś tworzą jedną wspólnotę wiejską. W badaniach nad wsią rozróżnia się także pojęcie wsi opustoszałej, czyli takiej, która fizycznie przestała pełnić swoje funkcje w wyniku zdarzeń o charakterze losowym, środowiskowym, politycznym lub gospodarczym. W literaturze przedmiotu funkcjonuje także określenie wieś zaginiona, które odnosi się do wsi, w których nie wznowiono osadnictwa. W języku niemieckim w XIX wieku mogły funkcjonować równolegle dwa terminy – Pfarrdorf i Kirchdorf. Pierwszy oznaczał raczej większą wieś z kościołem parafialnym, zaś drugi mniejszą wieś z kościołem pomocniczym. Terminy te nie były jednak ścisłe i używane konsekwentnie, np. na mapie Gilly’ego z lat 1802-1803 występują tylko kategorie: Kirchdorf oraz Dorf ohne Kirche.
has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
feature codeop value p. p p l f
ma funkcję właściwąop value funkcja rolnicza
has sub-classes
wieś kościelnac

wieś kościelnac back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_83

is equivalent to
wieśc and (is composed ofop some kościół - obiektc)
has super-classes
wieśc

wikariat okręgowy (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_152

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_26
has super-classes
dekanat-archiprezbiterat-wikariat okręgowy (Kościół katolicki ob. łacińskiego)c

więzieniec back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_55

has super-classes
dedykowana miejscowośćc
właściwa miejscowośćc
feature codeop value s. p r n

województwoc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_8

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_1
has super-classes
województwo (Rzeczpospolita Polska (1918-1939))c

województwo (Królestwo Polskie (1370-1568))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_266

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_44
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some prowincja (Królestwo Polskie (1370-1568))c

województwo (Królestwo Polskie (1815-1836))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_245

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_43
W 1815 wprowadzono podział na województwa, który pokrywał się z Departamentami z Księstwa Warszawskiego (M. Kallas, s. 238). W 1837 na mocy ukazu carskiego wprowadzono gubernie w miejsce województw.
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some królestwo (Królestwo Polskie (1815-1836)) (Królestwo Polskie (1815-1836))c

województwo (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_82

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_14
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some prowincja (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))c

województwo (Rzeczpospolita Polska (1918-1939))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_11

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_1
Ustawy z lat 1919-1925 decydowały o utworzeniu poszczególnych województw (jako ostatnie zostało utworzone woj. wileńskie); na poziomie województwa (III stopień) klasyfikowane było także w ramach podziału terytorialnego administracji zespolonej miasto Warszawa, Mielcarek, s. 52.
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
has sub-classes
miasto Warszawac, województwoc

województwo (Rzeczpospolita Polska (1999-2016))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_47

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_3
has super-classes
obszar administracji świeckiejc

wołość (Wielkie Księstwo Litewskie (1385-1569))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_222

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_40
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some ziemia (Wielkie Księstwo Litewskie (1385-1569))c

Współrzędne przestrzennec back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E47_Spatial_Coordinates

This class comprises the textual or numeric information required to locate specific instances of E53 Place within schemes of spatial identification. Coordinates are a specific form of E44 Place Appellation, that is, a means of referring to a particular E53 Place. Coordinates are not restricted to longitude, latitude and altitude. Any regular system of reference that maps onto an E19 Physical Object can be used to generate coordinates.
has super-classes
Opis miejscac

Wymiarc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E54_Dimension

This class comprises quantifiable properties that can be measured by some calibrated means and can be approximated by values, i.e. points or regions in a mathematical or conceptual space, such as natural or real numbers, RGB values etc. An instance of E54 Dimension represents the true quantity, independent from its numerical approximation, e.g. in inches or in cm. The properties of the class E54 Dimension allow for expressing the numerical approximation of the values of an instance of E54 Dimension. If the true values belong to a non-discrete space, such as spatial distances, it is recommended to record them as approximations by intervals or regions of indeterminacy enclosing the assumed true values. For instance, a length of 5 cm may be recorded as 4.5-5.5 cm, according to the precision of the respective observation. Note, that interoperability of values described in different units depends critically on the representation as value regions. Numerical approximations in archaic instances of E58 Measurement Unit used in historical records should be preserved. Equivalents corresponding to current knowledge should be recorded as additional instances of E54 Dimension as appropriate.
has super-classes
Byt CRMc
is in domain of
has unitop, has valuedp, is dimension ofop, was maximum duration ofop, was minimum duration ofop, was observed inop
is in range of
had at least durationop, had at most durationop, has dimensionop, is unit ofop, observed dimensionop

Wytworzeniec back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E65_Creation

This class comprises events that result in the creation of conceptual items or immaterial products, such as legends, poems, texts, music, images, movies, laws, types etc.
has super-classes
Początek istnieniac
Działaniec
has sub-classes
Wytworzenie typuc
is in domain of
has createdop
is in range of
was created byop

Wytworzenie typuc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E83_Type_Creation

This class comprises activities formally defining new types of items. It is typically a rigorous scholarly or scientific process that ensures a type is exhaustively described and appropriately named. In some cases, particularly in archaeology and the life sciences, E83 Type Creation requires the identification of an exemplary specimen and the publication of the type definition in an appropriate scholarly forum. The activity of E83 Type Creation is central to research in the life sciences, where a type would be referred to as a “taxon,” the type description as a “protologue,” and the exemplary specimens as “orgininal element” or “holotype”.
has super-classes
Wytworzeniec
is in domain of
created typeop, was based onop
is in range of
supported type creationop, was created byop

Wytwórc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E71_Man-Made_Thing

This class comprises discrete, identifiable man-made items that are documented as single units. These items are either intellectual products or man-made physical things, and are characterized by relative stability. They may for instance have a solid physical form, an electronic encoding, or they may be logical concepts or structures.
has super-classes
Rzeczc
has sub-classes
Obiekt pojęciowyc, Wytwór fizycznyc, jednostka podziału administracyjnegoc, system administracjic
is in domain of
has titleop, was intended forop, was made forop
is in range of
is title ofop, was intended use ofop, was intention ofop

Wytwór fizycznyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E24_Physical_Man-Made_Thing

This class comprises all persistent physical items that are purposely created by human activity. This class comprises man-made objects, such as a swords, and man-made features, such as rock art. No assumptions are made as to the extent of modification required to justify regarding an object as man-made. For example, a “cup and ring” carving on bedrock is regarded as instance of E24 Physical Man-Made Thing.
has super-classes
Rzecz fizycznac
Wytwórc
has sub-classes
Artefaktc, Cecha artefaktualnac, Zbiórc
is in domain of
depictsop, shows visual itemop, was augmented byop, was diminished byop, was modified byop, was produced byop
is in range of
augmentedop, diminishedop, has modifiedop, has producedop, is depicted byop, is shown byop

wyznaniec back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/object_91

has super-classes
Grupac
forms part ofop exactly 1 religiac
has members
wyznanie katolickieni, wyznanie prawosławneni, wyznanie protestanckieni

wójtostwoc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_110

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
O odrębności wójtostwa decyduje kryterium nazewnicze, które jest efektem jego statusu prawnego.
has super-classes
dedykowana miejscowośćc
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
ma funkcję właściwąop value funkcja rolnicza

wójtostwo (Królestwo Prus (1806-1919))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_38

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_7
Od 1.01. 1873 z wyłączeniem Prowincji Poznańskiej. W Prowincji Poznańskiej w l 1818-1833 w okręgach wiejskich (Bezirke), łączących kilka gmin, władzę wójtowską sprawowali właściciele dóbr ziemskich. Od 1833 roku do 1918 pełnili te funkcje okręgowi komisarze policji.
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some powiat (Królestwo Prus (1806-1919))c

wójtostwo (Marchia Brandenburska (1323-1540))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_127

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_23
Vogtei (wójtostwo) i równolegle lub na ich bazie powstający Kreis (powiat) ziemski oraz Amt zwany również Domänenamt (okręg, urząd dominialny)
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some landwójtostwo (Marchia Brandenburska (1323-1540))c

wójtostwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_136

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_25
Od XIV w. J. Tandecki, Struktury i podziały administracyjne w zakonie krzyżackim w Inflantach, [w:] Zakon Krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały admiinistracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku, red. R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2013, s. 171: "Od samego początku istnienia terytorium zakonnego w Inflantach podstawowymi jednostkami jego ustroju administracyjnego były wójtostwa (Vogtei) i komturstwa (Komturei), będące zarazem siedzibami krzyżackich konwentów zakonnych"
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some komturstwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c
has sub-classes
prokuratorstwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c, wójtostwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c

wójtostwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_137

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_25
has super-classes
wójtostwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c

wójtostwo (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_25

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_4
"Od 1.01. 1873 z wyłączeniem Prowincji Poznańskiej. W Prowincji Poznańskiej w l 1818-1833 w okręgach wiejskich (Bezirke), łączących kilka gmin, władzę wójtowską sprawowali właściciele dóbr ziemskich. Od 1833 roku do 1918 pełnili te funkcje okręgowi komisarze policji."
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some powiat (Wolne Państwo Prusy (1920-1945))c

władztwo biskupa i kapituły (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_141

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_25
has super-classes
komturstwo (Państwo Krzyżackie (1226-1525))c

właściwa miejscowośćc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_1000

Miejscowość właściwa jest taką miejscowością, której funkcja podstawowa polega na byciu miejscem zamieszkania.
is equivalent to
miejscowośćc and (ma funkcję właściwąop value funkcja mieszkalna)
has super-classes
miejscowośćc
has sub-classes
część koloniic, część miastac, część osadyc, część przysiółkac, część wsic, dzielnicac, folwarkc, gródc, koloniac, koszaryc, letniskoc, leśniczówkac, miastoc, osada klasztornac, osiedlec, plebaniac, przedmieściec, przysiółekc, rumunekc, schronisko turystycznec, twierdzac, uzdrowiskoc, wieśc, więzieniec, zamekc

zamekc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_1

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Zamek mógł być jednostką osadniczą lub obiektem w obrębie innej jednostki.
has super-classes
właściwa miejscowośćc
is composed ofop some zamek - obiektc
feature codeop value s. c s t l
ma funkcję właściwąop value funkcja obronna

zamek - obiektc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_114

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Chronologicznie funkcjonalnym poprzednikiem zamku był gród (niemurowany i bez budynków łączących funkcje obronne i rezydencjonalne), a następcą pałac (bez funkcji obronnych) i twierdza (nie musiała być założeniem zwartym i bez budynków łączących funkcje obronne i rezydencjonalne). W epoce nowożytnej i później zamki w coraz mniejszym stopniu pełniły funkcje militarne, ale zachowywały ciągłość funkcji rezydencjonalnych lub, nowopowstałe, w architekturze naśladowały budowle obronne i z tego względu były nazywane zamkami.
has super-classes
budynek mieszkalnyc

zaścianekc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_56

is defined by
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
https://raw.githubusercontent.com/ontohgis/ontology/master/ontohgis.ttl
Zaścianki są najbardziej charakterystyczne dla Mazowsza, Podlasia i obszarów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
has super-classes
ogólnie dostępna miejscowośćc
(mereologicznie) prosta miejscowośćc
ma funkcję właściwąop value funkcja rolnicza

Zbiórc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E78_Collection

This class comprises aggregations of instances of E18 Physical Thing that are assembled and maintained ("curated" and "preserved", in museological terminology) by one or more instances of E39 Actor over time for a specific purpose and audience, and according to a particular collection development plan. Items may be added or removed from an E78 Collection in pursuit of this plan. This class should not be confused with the E39 Actor maintaining the E78 Collection often referred to with the name of the E78 Collection (e.g. “The Wallace Collection decided…”). Collective objects in the general sense, like a tomb full of gifts, a folder with stamps or a set of chessmen, should be documented as instances of E19 Physical Object, and not as instances of E78 Collection. This is because they form wholes either because they are physically bound together or because they are kept together for their functionality.
has super-classes
Wytwór fizycznyc
is in domain of
has current or former curatorop, was curated byop
is in range of
curatedop, is current or former curator ofop

Zdarzeniec back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E5_Event

This class comprises changes of states in cultural, social or physical systems, regardless of scale, brought about by a series or group of coherent physical, cultural, technological or legal phenomena. Such changes of state will affect instances of E77 Persistent Item or its subclasses. The distinction between an E5 Event and an E4 Period is partly a question of the scale of observation. Viewed at a coarse level of detail, an E5 Event is an ‘instantaneous’ change of state. At a fine level, the E5 Event can be analysed into its component phenomena within a space and time frame, and as such can be seen as an E4 Period. The reverse is not necessarily the case: not all instances of E4 Period give rise to a noteworthy change of state.
has super-classes
Okresc
has sub-classes
Działaniec, Koniec istnieniac, Początek istnieniac
is in domain of
had participantop, occurred in the presence ofop, was purpose ofop
is in range of
had specific purposeop, participated inop, was present atop

zgromadzenie gminne (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_235

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_42
dekret królewski z 19.12.1807 (J. Goclon, s. 107)
has super-classes
gmina (Księstwo Warszawskie (1807-1815))c

ziemia (Królestwo Polskie (1370-1568))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_265

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_44
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some województwo (Królestwo Polskie (1370-1568))c
has sub-classes
ziemia (Wielkie Księstwo Litewskie (1385-1569))c

ziemia (Księstwo Pomorskie (1230-1648))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_117

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_20
Dawne opola przekształcono w niewielkie jednostki terytorialne (Land), stanowiące zespół dóbr panującego, lub obszary będące lennami wielkich feudałów. Władzę sprawują wójtowie.
has super-classes
miasto-ziemia (Księstwo Pomorskie (1230-1648))c

ziemia (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_81

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_14
Korona: nie zawsze występuje; wedle literatury po około poł. XV w. ziemie, które zachowały cała strukturę urzędów ziemskich (razem z wojewodą) przekształciły się w województwa; te, których struktura była niepełna nie zmieniły się
has super-classes
obszar administracji świeckiejc
forms part ofop some województwo (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))c

ziemia (Wielkie Księstwo Litewskie (1385-1569))c back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_223

is defined by
https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_40
has super-classes
ziemia (Królestwo Polskie (1370-1568))c
forms part ofop some księstwo (Wielkie Księstwo Litewskie (1385-1569))c

Zmiana właścicielac back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E10_Transfer_of_Custody

This class comprises transfers of physical custody of objects between instances of E39 Actor. The recording of the donor and/or recipient is optional. It is possible that in an instance of E10 Transfer of Custody there is either no donor or no recipient. Depending on the circumstances it may describe: 1. the beginning of custody 2. the end of custody 3. the transfer of custody 4. the receipt of custody from an unknown source 5. the declared loss of an object The distinction between the legal responsibility for custody and the actual physical possession of the object should be expressed using the property P2 has type (is type of). A specific case of transfer of custody is theft. The interpretation of the museum notion of "accession" differs between institutions. The CRM therefore models legal ownership and physical custody separately. Institutions will then model their specific notions of accession and deaccession as combinations of these.
has super-classes
Działaniec
is in domain of
custody received byop, custody surrendered byop, transferred custody ofop
is in range of
custody transferred throughop, received custody throughop, surrendered custody throughop

Znakc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E37_Mark

This class comprises symbols, signs, signatures or short texts applied to instances of E24 Physical Man-Made Thing by arbitrary techniques in order to indicate the creator, owner, dedications, purpose, etc. This class specifically excludes features that have no semantic significance, such as scratches or tool marks. These should be documented as instances of E25 Man-Made Feature.
has super-classes
Obiekt wizualnyc
has sub-classes
Napisc

Zniszczeniec back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E6_Destruction

This class comprises events that destroy one or more instances of E18 Physical Thing such that they lose their identity as the subjects of documentation. Some destruction events are intentional, while others are independent of human activity. Intentional destruction may be documented by classifying the event as both an E6 Destruction and E7 Activity. The decision to document an object as destroyed, transformed or modified is context sensitive: 1. If the matter remaining from the destruction is not documented, the event is modelled solely as E6 Destruction. 2. An event should also be documented using E81 Transformation if it results in the destruction of one or more objects and the simultaneous production of others using parts or material from the original. In this case, the new items have separate identities. Matter is preserved, but identity is not. 3. When the initial identity of the changed instance of E18 Physical Thing is preserved, the event should be documented as E11 Modification.
has super-classes
Koniec istnieniac
is in domain of
destroyedop
is in range of
was destroyed byop

Śmierćc back to ToC or Class ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E69_Death

This class comprises the deaths of human beings. If a person is killed, their death should be instantiated as E69 Death and as E7 Activity. The death or perishing of other living beings should be documented using E64 End of Existence.
has super-classes
Koniec istnieniac
is in domain of
was death ofop
is in range of
died inop

źródłoc back to ToC or Class ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/source

has super-classes
Dokumentc
jest opublikowane podp some date time
jest opublikowane przeddp some date time
is in domain of
jest opublikowane podp, jest opublikowane przeddp
is in range of
jest wspomniany w źródle

Object Properties

about inop back to ToC or Object Property ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/InverseIAO_0000136

acquired title throughop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P22i_acquired_title_through

has super-properties
performedop
has domain
Aktorc
has range
Nabyciec

addedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P111_added

This property identifies the E18 Physical Thing that is added during an E79 Part Addition activity

administersop back to ToC or Object Property ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrativeUnitAdministerSettlementPart

administrative unit is administered by administrative unitop back to ToC or Object Property ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/administrativeUnitIsAdministeredByAdministrativeUnit

applies toop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P104i_applies_to

has domain
Uprawnieniec
has range
Obiekt prawnyc

assignedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P141_assigned

This property indicates the attribute that was assigned or the item that was related to the item denoted by a property P140 assigned attribute to in an Attribute assignment action.
has sub-properties
assignedop, assignedop, deassignedop, has identifiedop, observed dimensionop
has domain
Przypisanie atrybutuc
has range
Byt CRMc

assignedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P37_assigned

This property records the identifier that was assigned to an item in an Identifier Assignment activity. The same identifier may be assigned on more than one occasion. An Identifier might be created prior to an assignment.
has super-properties
assignedop
has domain
Przypisanie identyfikatorac
has range
Identyfikatorc

assignedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P42_assigned

This property records the type that was assigned to an entity by an E17 Type Assignment activity. Type assignment events allow a more detailed path from E1 CRM Entity through P41 classified (was classified by), E17 Type Assignment, P42 assigned (was assigned by) to E55 Type for assigning types to objects compared to the shortcut offered by P2 has type (is type of). For example, a fragment of an antique vessel could be assigned the type “attic red figured belly handled amphora” by expert A. The same fragment could be assigned the type “shoulder handled amphora” by expert B. A Type may be intellectually constructed independent from assigning an instance of it.
has super-properties
assignedop
has domain
Przypisanie typuc
has range
Typc

assigned attribute toop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P140_assigned_attribute_to

This property indicates the item to which an attribute or relation is assigned.
has sub-properties
classifiedop, concernedop, measuredop
has domain
Przypisanie atrybutuc
has range
Byt CRMc

atop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P167_at

This property points to a wider area in which my thing /event was…
has domain
Obecnośćc
has range
Miejscec

augmentedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P110_augmented

This property identifies the E24 Physical Man-Made Thing that is added to (augmented) in an E79 Part Addition. Although a Part Addition event normally concerns only one item of Physical Man-Made Thing, it is possible to imagine circumstances under which more than one item might be added to (augmented). For example, the artist Jackson Pollock trailing paint onto multiple canvasses.
has super-properties
has modifiedop
has domain
Dodanie częścic
has range
Wytwór fizycznyc

bears featureop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P56_bears_feature

This property links an instance of E19 Physical Object to an instance of E26 Physical Feature that it bears. An E26 Physical Feature can only exist on one object. One object may bear more than one E26 Physical Feature. An E27 Site should be considered as an E26 Physical Feature on the surface of the Earth. An instance B of E26 Physical Feature being a detail of the structure of another instance A of E26 Physical Feature can be linked to B by use of the property P46 is composed of (forms part of). This implies that the subfeature B is P56i found on the same E19 Physical Object as A. P56 bears feature (is found on) is a shortcut. A more detailed representation can make use of the fully developed (i.e. indirect) path from E19 Physical Object through P59 has section (is located on or Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model 149 within), E53 Place, P53 has former or current location (is former or current location of) to E26 Physical Feature.
has super-properties
is composed ofop
has domain
Obiekt fizycznyc
has range
Cecha fizycznac

borders withop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P122_borders_with

This symmetric property allows the instances of E53 Place which share common borders to be related as such. This property is purely spatial, in contrast to Allen operators, which are purely temporal.
has domain
Miejscec
has range
Miejscec

brought into existenceop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P92_brought_into_existence

This property allows an E63 Beginning of Existence event to be linked to the E77 Persistent Item brought into existence by it. It allows a “start” to be attached to any Persistent Item being documented i.e. E70 Thing, E72 Legal Object, E39 Actor, E41 Appellation, E51 Contact Point and E55 Type

brought into lifeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P98_brought_into_life

This property links an E67Birth event to an E21 Person in the role of offspring. Twins, triplets etc. are brought into life by the same Birth event. This is not intended for use with general Natural History material, only people. There is no explicit method for modelling conception and gestation except by using extensions.
has super-properties
brought into existenceop
has domain
Narodzinyc
has range
Osobac

by motherop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P96_by_mother

This property links an E67 Birth event to an E21 Person as a participant in the role of birth-giving mother. Note that biological fathers are not necessarily participants in the Birth (see P97 from father (was father for)). The Person being born is linked to the Birth with the property P98 brought into life (was born). This is not intended for use with general natural history material, only people. There is no explicit method for modelling conception and gestation except by using extensions. This is a sub-property of P11 had participant (participated in).
has super-properties
had participantop
has domain
Narodzinyc
has range
Osobac

carried out byop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14_carried_out_by

This property describes the active participation of an E39 Actor in an E7 Activity. It implies causal or legal responsibility. The P14.1 in the role of property of the property allows the nature of an Actor’s participation to be specified.

carriesop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P128_carries

This property identifies an E90 Symbolic Object carried by an instance of E18 Physical Thing.
has super-properties
shows features ofop
has sub-properties
shows visual itemop
has domain
Rzecz fizycznac
has range
Obiekt symbolicznyc

changed ownership throughop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P24i_changed_ownership_through

has domain
Rzecz fizycznac
has range
Nabyciec

classifiedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P41_classified

This property records the item to which a type was assigned in an E17 Type Assignment activity. Any instance of a CRM entity may be assigned a type through type assignment. Type assignment events allow a more detailed path from E1 CRM Entity through P41 classified (was classified), E17 Type Assignment, P42 assigned (was assigned by) to E55 Type for assigning types to objects compared to the shortcut offered by P2 has type (is type of).
has super-properties
assigned attribute toop
has domain
Przypisanie typuc
has range
Byt CRMc

concernedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P34_concerned

This property identifies the E18 Physical Thing that was assessed during an E14 Condition Assessment activity. Conditions may be assessed either by direct observation or using recorded evidence. In the latter case the E18 Physical Thing does not need to be present or extant.
has super-properties
assigned attribute toop
has domain
Ocena stanuc
has range
Rzecz fizycznac

consists ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P45_consists_of

This property identifies the instances of E57 Materials of which an instance of E18 Physical Thing is composed. All physical things consist of physical materials. P45 consists of (is incorporated in) allows the different Materials to be recorded. P45 consists of (is incorporated in) refers here to observed Material as opposed to the consumed raw material. A Material, such as a theoretical alloy, may not have any physical instances
has domain
Rzecz fizycznac
has range
Materiałc

consists ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P5_consists_of

This property describes the decomposition of an E3 Condition State into discrete, subsidiary states. It is assumed that the sub-states into which the condition state is analysed form a logical whole - although the entire story may not be completely known – and that the sub-states are in fact constitutive of the general condition state. For example, a general condition state of “in ruins” may be decomposed into the individual stages of decay
has domain
Stanc
has range
Stanc

consists ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P9_consists_of

This property associates an instance of E4 Period with another instance of E4 Period that is defined by a subset of the phenomena that define the former. Therefore the spacetime volume of the latter must fall within the spacetime volume of the former.
has super-properties
containsop
has domain
Okresc
has range
Okresc

containsop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P10i_contains

has sub-properties
consists ofop
has domain
Region czasoprzestrzenic
has range
Region czasoprzestrzenic

containsop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P86i_contains

has domain
Trwaniec
has range
Trwaniec

containsop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P89i_contains

has domain
Miejscec
has range
Miejscec

continuedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P134_continued

This property associates two instances of E7 Activity, where the domain is considered as an intentional continuation of the range. A continuation of an activity may happen when the continued activity is still ongoing or after the continued activity has completely ended. The continuing activity may have started already before it decided to continue the other one. Continuation implies a coherence of intentions and outcomes of the involved activities.
has super-properties
was influenced byop
has domain
Działaniec
has range
Działaniec

created typeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P135_created_type

This property identifies the E55 Type, which is created in an E83Type Creation activity.
has super-properties
has createdop
has domain
Wytworzenie typuc
has range
Typc

Creatorop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/dc/terms/creator

has super-properties
Contributorop
is inverse of
jest utworzony przezop
is also defined as
annotation property, named individual

curatedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P147_curated

This property associates an instance of E87 Curation Activity with the instance of E78 Collection that is subject of that curation activity.
has domain
Ochronac
has range
Zbiórc

currently holdsop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P55i_currently_holds

has super-properties
is former or current location ofop
has domain
Miejscec
has range
Obiekt fizycznyc

custody received byop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P29_custody_received_by

This property identifies the E39 Actor or Actors who receive custody of an instance of E18 Physical Thing in an E10 Transfer of Custody activity. The property will typically describe Actors receiving custody of an object when it is handed over from another Actor’s care. On occasion, physical custody may be received involuntarily or illegally – through accident, unsolicited donation, or theft. In reality, custody is either transferred to someone or from someone, or both.
has super-properties
carried out byop
has domain
Zmiana właścicielac
has range
Aktorc

custody surrendered byop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P28_custody_surrendered_by

This property identifies the E39 Actor or Actors who surrender custody of an instance of E18 Physical Thing in an E10 Transfer of Custody activity. The property will typically describe an Actor surrendering custody of an object when it is handed over to someone else’s care. On occasion, physical custody may be surrendered involuntarily – through accident, loss or theft. In reality, custody is either transferred to someone or from someone, or both.
has super-properties
carried out byop
has domain
Zmiana właścicielac
has range
Aktorc

custody transferred throughop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P30i_custody_transferred_through

deassignedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P38_deassigned

This property records the identifier that was deassigned from an instance of E1 CRM Entity. Deassignment of an identifier may be necessary when an item is taken out of an inventory, a new numbering system is introduced or items are merged or split up. The same identifier may be deassigned on more than one occasion.
has super-properties
assignedop
has domain
Przypisanie identyfikatorac
has range
Identyfikatorc

defines sectionop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P58i_defines_section

has domain
Opis granicyc
has range
Rzecz fizycznac

defines typical parts ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P150_defines_typical_parts_of

This property associates an instance of E55 Type “A” with an instance of E55 Type “B”, when items of type “A” typically form part of items of type “B”, such as “car motors” and “cars”. It allows types to be organised into hierarchies based on one type describing a typical part of another. This property is equivalent to "broader term partitive (BTP)" as defined in ISO 2788 and “broaderPartitive” in SKOS.
has domain
Typc
has range
Typc

defines typical wholes forop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P150i_defines_typical_wholes_for

has domain
Typc
has range
Typc

depictsop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P62_depicts

This property identifies something that is depicted by an instance of E24 Physical Man-Made Thing. Depicting is meant in the sense that the surface of the E24 Physical Man-Made Thing shows, through its passive optical qualities or form, a representation of the entity depicted. It does not pertain to inscriptions or any other information encoding. This property is a shortcut of the more fully developed path from E24 Physical Man-Made Thing through P65 shows visual item (is shown by), E36 Visual Item, P138 represents (has representation) to E1 CRM Entity. P62.1 mode of depiction allows the nature of the depiction to be refined.
has domain
Wytwór fizycznyc
has range
Byt CRMc

deskrypcja została ontologicznie zweryfikowana przezop back to ToC or Object Property ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/hasOntologicalVerificator

has super-properties
Contributorop
is also defined as
annotation property

deskrypcja została przetłumaczona przezop back to ToC or Object Property ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/hasTranslator

has super-properties
Contributorop
is also defined as
annotation property

destroyedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P13_destroyed

This property allows specific instances of E18 Physical Thing that have been destroyed to be related to a destruction event. Destruction implies the end of an item’s life as a subject of cultural documentation – the physical matter of which the item was composed may in fact continue to exist. A destruction event may be contiguous with a Production that brings into existence a derived object composed partly of matter from the destroyed object.
has super-properties
took out of existenceop
has domain
Zniszczeniec
has range
Rzecz fizycznac

died inop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P100i_died_in

has super-properties
was taken out of existence byop
has domain
Osobac
has range
Śmierćc

diminishedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P112_diminished

This property identifies the E24 Physical Man-Made Thing that was diminished by E80 Part Removal. Although a Part removal activity normally concerns only one item of Physical Man-Made Thing, it is possible to imagine circumstances under which more than one item might be diminished by a single Part Removal activity.
has super-properties
has modifiedop
has domain
Usunięcie częścic
has range
Wytwór fizycznyc

dissolvedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P99_dissolved

This property links the disbanding or E68 Dissolution of an E74 Group to the Group itself.
has super-properties
had participantop
took out of existenceop
has domain
Rozwiązaniec
has range
Grupac

documentsop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P70_documents

This property describes the CRM Entities documented by instances of E31 Document. Documents may describe any conceivable entity, hence the link to the highest-level entity in the CRM hierarchy. This property is intended for cases where a reference is regarded as being of a documentary character, in the scholarly or scientific sense.
has super-properties
refers toop
has domain
Dokumentc
has range
Byt CRMc

duringop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P164_during

This property relates an instance of E93 Presence with an arbitrary instance of E52 Time-Span that defines the section of the spacetime volume that this instance of E93 Presence is related to by the property P166 was a presence of (had presence).
has super-properties
has temporal projectionop
has domain
Obecnośćc
has range
Trwaniec

employedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P126_employed

This property identifies E57 Material employed in an E11 Modification. The E57 Material used during the E11 Modification does not necessarily become incorporated into the E24 Physical Man-Made Thing that forms the subject of the E11 Modification.
has domain
Modyfikacjac
has range
Materiałc

exemplifiesop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P137_exemplifies

This property allows an item to be declared as a particular example of an E55 Type or taxon The P137.1 in the taxonomic role property of P137 exemplifies (is exemplified by) allows differentiation of taxonomic roles. The taxonomic role renders the specific relationship of this example to the Type, such as "prototypical", "archetypical", "lectotype", etc. The taxonomic role "lectotype" is not associated with the Type Creation (E83) itself, but selected in a later phase.
has super-properties
has typeop
has domain
Byt CRMc
has range
Typc

falls withinop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P10_falls_within

This property associates an instance of E92 Spacetime Volume with another instance of E92 Spacetime Volume that falls within the latter. In other words, all points in the former are also points in the latter.
has sub-properties
forms part ofop
has domain
Region czasoprzestrzenic
has range
Region czasoprzestrzenic

falls withinop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P86_falls_within

This property describes the inclusion relationship between two instances of E52 Time-Span. This property supports the notion that a Time-Span’s temporal extent falls within the temporal extent of another Time-Span. It addresses temporal containment only, and no contextual link between the two instances of Time-Span is implied.
has domain
Trwaniec
has range
Trwaniec

falls withinop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P89_falls_within

This property identifies an instance of E53 Place that falls wholly within the extent of another E53 Place. It addresses spatial containment only, and does not imply any relationship between things or phenomena occupying these places.
has domain
Miejscec
has range
Miejscec

feature contains featureop back to ToC or Object Property ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/featureContainsFeature

has sub-properties
administersop, ma część (jednostkę osadniczą)op, supervisesop
has domain
Cechac
has range
Cechac
has sub-property chains
ma charakterystykę przestrzennąop o eh containsop o jest charakterystyką przestrzennąop

feature is contained in featureop back to ToC or Object Property ToC

IRI: https://onto.kul.pl/ontohgis/featureIsContainedInFeature

features are also found onop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P130i_features_are_also_found_on

has sub-properties
has translationop, is carried byop
has domain
Rzeczc
has range
Rzeczc

finishesop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P115_finishes

This property allows the ending point for a E2 Temporal Entity to be situated by reference to the ending point of another temporal entity of longer duration. This property is only necessary if the time span is unknown (otherwise the relationship can be calculated). This property is the same as the "finishes / finished-by" relationships of Allen’s temporal logic (Allen, 1983, pp. 832-843).
has domain
Byt czasowyc
has range
Byt czasowyc

foresees use ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P68_foresees_use_of

This property identifies an E57 Material foreseeen to be used by an E29 Design or Procedure. E29 Designs and procedures commonly foresee the use of particular E57 Materials. The fabrication of adobe bricks, for example, requires straw, clay and water. This property enables this to be documented. This property is not intended for the documentation of E57 Materials that were used on a particular occasion when an instance of E29 Design or Procedure was executed.
has super-properties
refers toop
has domain
Projekt lub Procedurac
has range
Materiałc

forms part ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P106i_forms_part_of

has sub-properties
is incorporated inop
has domain
Obiekt symbolicznyc
has range
Obiekt symbolicznyc

forms part ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P46i_forms_part_of

forms part ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P5i_forms_part_of

has domain
Stanc
has range
Stanc

forms part ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P9i_forms_part_of

has super-properties
falls withinop
has domain
Okresc
has range
Okresc

from fatherop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P97_from_father

This property links an E67 Birth event to an E21 Person in the role of biological father. Note that biological fathers are not seen as necessary participants in the Birth, whereas birth-giving mothers are (see P96 by mother (gave birth)). The Person being born is linked to the Birth with the property P98 brought into life (was born). This is not intended for use with general natural history material, only people. There is no explicit method for modelling conception and gestation except by using extensions. A Birth event is normally (but not always) associated with one biological father.
has domain
Narodzinyc
has range
Osobac

gained member byop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P144i_gained_member_by

has super-properties
participated inop
has domain
Grupac
has range
Dołączeniec

gave birthop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P96i_gave_birth

has super-properties
participated inop
has domain
Osobac
has range
Narodzinyc

had as general useop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P101_had_as_general_use

This property links an instance of E70 Thing to an E55 Type of usage. It allows the relationship between particular things, both physical and immaterial, and general methods and techniques of use to be documented. Thus it can be asserted that a baseball bat had a general use for sport and a specific use for threatening people during the Great Train Robbery.
has domain
Rzeczc
has range
Typc

had at least durationop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P83_had_at_least_duration

This property describes the minimum length of time covered by an E52 Time-Span. It allows an E52 Time-Span to be associated with an E54 Dimension representing it’s minimum duration (i.e. it’s inner boundary) independent from the actual beginning and end.
has domain
Trwaniec
has range
Wymiarc

had at most durationop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P84_had_at_most_duration

This property describes the maximum length of time covered by an E52 Time-Span. It allows an E52 Time-Span to be associated with an E54 Dimension representing it’s maximum duration (i.e. it’s outer boundary) independent from the actual beginning and end.
has domain
Trwaniec
has range
Wymiarc

had general purposeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P21_had_general_purpose

This property describes an intentional relationship between an E7 Activity and some general goal or purpose. This may involve activities intended as preparation for some type of activity or event. P21had general purpose (was purpose of) differs from P20 had specific purpose (was purpose of) in that no occurrence of an event is implied as the purpose.
has domain
Działaniec
has range
Typc

had participantop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P11_had_participant

This property describes the active or passive participation of instances of E39 Actors in an E5 Event. It connects the life-line of the related E39 Actor with the E53 Place and E50 Date of the event. The property implies that the Actor was involved in the event but does not imply any causal relationship. The subject of a portrait can be said to have participated in the creation of the portrait.
has super-properties
occurred in the presence ofop
has sub-properties
by motherop, carried out byop, dissolvedop, joinedop, joined withop, separatedop, separated fromop, was formed fromop
has domain
Zdarzeniec
has range
Aktorc

had presenceop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P166i_had_presence

had specific purposeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P20_had_specific_purpose

This property identifies the relationship between a preparatory activity and the event it is intended to be preparation for. This includes activities, orders and other organisational actions, taken in preparation for other activities or events. P20 had specific purpose (was purpose of) implies that an activity succeeded in achieving its aim. If it does not succeed, such as the setting of a trap that did not catch anything, one may document the unrealized intention using P21 had general purpose (was purpose of):E55 Type and/or P33 used specific technique (was used by): E29 Design or Procedure.
has domain
Działaniec
has range
Zdarzeniec

has alternative formop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P139_has_alternative_form

This property establishes a relationship of equivalence between two instances of E41 Appellation independent from any item identified by them. It is a dynamic asymmetric relationship, where the range expresses the derivative, if such a direction can be established. Otherwise, the relationship is symmetric. The relationship is not transitive. The equivalence applies to all cases of use of an instance of E41 Appellation. Multiple names assigned to an object, which are not equivalent for all things identified with a specific instance of E41 Appellation, should be modelled as repeated values of P1 is identified by (identifies). P139.1 has type allows the type of derivation, such as “transliteration from Latin 1 to ASCII” be refined..
has domain
Opisc
has range
Opisc

has broader termop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P127_has_broader_term

This property identifies a super-Type to which an E55 Type is related. It allows Types to be organised into hierarchies. This is the sense of "broader term generic (BTG)" as defined in ISO 2788
has domain
Typc
has range
Typc

has componentop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P148_has_component

This property associates an instance of E89 Propositional Object with a structural part of it that is by itself an instance of E89 Propositional Object.

has conditionop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P44_has_condition

This property records an E3 Condition State for some E18 Physical Thing. It is a shortcut of the more fully developed path from E18 Physical Thing through P34 concerned (was assessed by), E14 Condition Assessment P35 has identified (was identified by) to E3 Condition State. It offers no information about how and when the E3 Condition State was established, nor by whom. An instance of Condition State is specific to an instance of Physical Thing.
has domain
Rzecz fizycznac
has range
Stanc

has contact pointop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P76_has_contact_point

This property identifies an E51 Contact Point of any type that provides access to an E39 Actor by any communication method, such as e-mail or fax.
has domain
Aktorc
has range
Kontaktc

has createdop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P94_has_created

This property allows a conceptual E65 Creation to be linked to the E28 Conceptual Object created by it. It represents the act of conceiving the intellectual content of the E28 Conceptual Object. It does not represent the act of creating the first physical carrier of the E28 Conceptual Object. As an example, this is the composition of a poem, not its commitment to paper.
has super-properties
brought into existenceop
has sub-properties
created typeop
has domain
Wytworzeniec
has range
Obiekt pojęciowyc

has current keeperop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P50_has_current_keeper

This property identifies the E39 Actor or Actors who had custody of an instance of E18 Physical Thing at the time of validity of the record or database containing the statement that uses this property. P50 has current keeper (is current keeper of) is a shortcut for the more detailed path from E18 Physical Thing through P30 transferred custody of (custody transferred through), E10 Transfer of Custody, P29 custody received by (received custody through) to E39 Actor.
has super-properties
has former or current keeperop
has domain
Rzecz fizycznac
has range
Aktorc

has current locationop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P55_has_current_location

This property records the location of an E19 Physical Object at the time of validity of the record or database containing the statement that uses this property. This property is a specialisation of P53 has former or current location (is former or current location of). It indicates that the E53 Place associated with the E19 Physical Object is the current location of the object. The property does not allow any indication of how long the Object has been at the current location. P55 has current location (currently holds) is a shortcut. A more detailed representation can make use of the fully developed (i.e. indirect) path from E19 Physical Object through P25 moved (moved by), E9 Move P26 moved to (was destination of) to E53 Place if and only if this Move is the most recent.
has super-properties
has former or current locationop
has domain
Obiekt fizycznyc
has range
Miejscec

has current or former curatorop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P109_has_current_or_former_curator

This property identifies the E39 Actor or Actors who assume or have assumed overall curatorial responsibility for an E78 Collection. It does not allow a history of curation to be recorded. This would require use of an Event initiating a curator being responsible for a Collection.
has super-properties
has former or current keeperop
has domain
Zbiórc
has range
Aktorc

has current or former memberop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P107_has_current_or_former_member

This property relates an E39 Actor to the E74 Group of which that E39 Actor is a member. Groups, Legal Bodies and Persons, may all be members of Groups. A Group necessarily consists of more than one member. This property is a shortcut of the more fully developed path from E74 Group through P144 joined with (gained member by), E85 Joining, P143 joined (was joined by) to E39 Actor The property P107.1 kind of member can be used to specify the type of membership or the role the member has in the group.
has domain
Grupac
has range
Aktorc

has current or former residenceop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P74_has_current_or_former_residence

This property describes the current or former E53 Place of residence of an E39 Actor. The residence may be either the Place where the Actor resides, or a legally registered address of any kind.
has domain
Aktorc
has range
Miejscec

has current ownerop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P52_has_current_owner

This property identifies the E21 Person, E74 Group or E40 Legal Body that was the owner of an instance of E18 Physical Thing at the time of validity of the record or database containing the statement that uses this property. P52 has current owner (is current owner of) is a shortcut for the more detailed path from E18 Physical Thing through P24 transferred title of (changed ownership through), E8 Acquisition, P22 transferred title to (acquired title through) to E39 Actor, if and only if this acquisition event is the most recent.
has super-properties
right held byop
has former or current ownerop
has domain
Rzecz fizycznac
has range
Aktorc

has current permanent locationop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P54_has_current_permanent_location

This property records the foreseen permanent location of an instance of E19 Physical Object at the time of validity of the record or database containing the statement that uses this property. P54 has current permanent location (is current permanent location of) is similar to P55 has current location (currently holds). However, it indicates the E53 Place currently reserved for an object, such as the permanent storage location or a permanent exhibit location. The object may be temporarily removed from the permanent location, for example when used in temporary exhibitions or loaned to another institution. The object may never actually be located at its permanent location.
has domain
Obiekt fizycznyc
has range
Miejscec

has dimensionop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P43_has_dimension

This property records a E54 Dimension of some E70 Thing. It is a shortcut of the more fully developed path from E70 Thing through P39 measured (was measured by), E16 Measurement P40 observed dimension (was observed in) to E54 Dimension. It offers no information about how and when an E54 Dimension was established, nor by whom. An instance of E54 Dimension is specific to an instance of E70 Thing.
has domain
Rzeczc
has range
Wymiarc

has formedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P95_has_formed

This property links the founding or E66 Formation for an E74 Group with the Group itself.
has super-properties
brought into existenceop
has domain
Tworzeniec
has range
Grupac

has former or current keeperop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P49_has_former_or_current_keeper

This property identifies the E39 Actor or Actors who have or have had custody of an instance of E18 Physical Thing at some time. This property leaves open the question if parts of this physical thing have been added or removed during the time-spans it has been under the custody of this actor, but it is required that at least a part which can unambiguously be identified as representing the whole has been under this custody for its whole time. The way, in which a representative part is defined, should ensure that it is unambiguous who keeps a part and who the whole and should be consistent with the identity criteria of the kept instance of E18 Physical Thing. The distinction with P50 has current keeper (is current keeper of) is that P49 has former or current keeper (is former or current keeper of) leaves open the question as to whether the specified keepers are current. P49 has former or current keeper (is former or current keeper of) is a shortcut for the more detailed path from E18 Physical Thing through P30 transferred custody of (custody transferred through), E10 Transfer of Custody, P28 custody surrendered by (surrendered custody through) or P29 custody received by (received custody through) to E39 Actor.
has sub-properties
has current keeperop, has current or former curatorop
has domain
Rzecz fizycznac
has range
Aktorc

has former or current locationop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P53_has_former_or_current_location

This property allows an instance of E53 Place to be associated as the former or current location of an instance of E18 Physical Thing. In the case of E19 Physical Objects, the property does not allow any indication of the Time-Span during which the Physical Object was located at this Place, nor if this is the current location. In the case of immobile objects, the Place would normally correspond to the Place of creation. P53 has former or current location (is former or current location of) is a shortcut. A more detailed representation can make use of the fully developed (i.e. indirect) path from E19 Physical Object through P25 moved (moved by), E9 Move, P26 moved to (was destination of) or P27 moved from (was origin of) to E53 Place.
has sub-properties
has current locationop
has domain
Rzecz fizycznac
has range
Miejscec

has former or current ownerop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P51_has_former_or_current_owner

This property identifies the E39 Actor that is or has been the legal owner (i.e. title holder) of an instance of E18 Physical Thing at some time. The distinction with P52 has current owner (is current owner of) is that P51 has former or current owner (is former or current owner of) does not indicate whether the specified owners are current. P51 has former or current owner (is former or current owner of) is a shortcut for the more detailed path from E18 Physical Thing through P24 transferred title of (changed ownership through), E8 Acquisition, P23 transferred title from (surrendered title through), or P22 transferred title to (acquired title through) to E39 Actor.
has sub-properties
has current ownerop
has domain
Rzecz fizycznac
has range
Aktorc

has identifiedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P35_has_identified

This property identifies the E3 Condition State that was observed in an E14 Condition Assessment activity.
has super-properties
assignedop
has domain
Ocena stanuc
has range
Stanc

has languageop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P72_has_language

This property describes the E56 Language of an E33 Linguistic Object. Linguistic Objects are composed in one or more human Languages. This property allows these languages to be documented.
has domain
Obiekt lingwistycznyc
has range
Językc

has modifiedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P31_has_modified

This property identifies the E24 Physical Man-Made Thing modified in an E11 Modification. If a modification is applied to a non-man-made object, it is regarded as an E22 Man-Made Object from that time onwards.
has super-properties
occurred in the presence ofop
has sub-properties
augmentedop, diminishedop, has producedop
has domain
Modyfikacjac
has range
Wytwór fizycznyc

has narrower termop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P127i_has_narrower_term

has domain
Typc
has range
Typc

has parentop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P152_has_parent

This property associates an instance of E21 Person with another instance of E21 Person who plays the role of the first instance’s parent, regardless of whether the relationship is biological parenthood, assumed or pretended biological parenthood or an equivalent legal status of rights and obligations obtained by a social or legal act. This property is, among others, a shortcut of the fully developed paths from ‘E21Person’ through ‘P98i was born’, ‘E67 Birth’, ‘P96 by mother’ to ‘E21 Person’, and from ‘E21Person’ through ‘P98i was born’, ‘E67 Birth’, ‘P97 from father’ to ‘E21 Person’.
has domain
Osobac
has range
Osobac

has preferred identifierop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P48_has_preferred_identifier

This property records the preferred E42 Identifier that was used to identify an instance of E1 CRM Entity at the time this property was recorded. More than one preferred identifier may have been assigned to an item over time. Use of this property requires an external mechanism for assigning temporal validity to the respective CRM instance. P48 has preferred identifier (is preferred identifier of), is a shortcut for the path from E1 CRM Entity through P140 assigned attribute to (was attributed by), E15 Identifier Assignment, P37 assigned (was assigned by) to E42 Identifier. The fact that an identifier is a preferred one for an organisation can be better expressed in a context independent form by assigning a suitable E55 Type to the respective instance of E15 Identifier Assignment using the P2 has type property.
has super-properties
is identified byop
has domain
Byt CRMc
has range
Identyfikatorc

has producedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P108_has_produced

This property identifies the E24 Physical Man-Made Thing that came into existence as a result of an E12 Production. The identity of an instance of E24 Physical Man-Made Thing is not defined by its matter, but by its existence as a subject of documentation. An E12 Production can result in the creation of multiple instances of E24 Physical Man-Made Thing.
has super-properties
has modifiedop
brought into existenceop
has domain
Produkcjac
has range
Wytwór fizycznyc

has representationop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P138i_has_representation

has super-properties
is referred to byop
has domain
Byt CRMc
has range
Obiekt wizualnyc

has right onop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P105i_has_right_on

has sub-properties
is current owner ofop
has domain
Aktorc
has range
Obiekt prawnyc

has sectionop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P59_has_section

This property links an area to the instance of E18 Physical Thing upon which it is found. It is typically used when a named E46 Section Definition is not appropriate. E18 Physical Thing may be subdivided into arbitrary regions. P59 has section (is located on or within) is a shortcut. If the E53 Place is identified by a Section Definition, a more detailed representation can make use of the fully developed (i.e. indirect) path from E18 Physical Thing through P58 has section definition (defines section), E46 Section Definition, P87 is identified by (identifies) to E53 Place. A Place can only be located on or within one Physical Object.
has sub-properties
provides reference space forop
has domain
Rzecz fizycznac
has range
Miejscec

has section definitionop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P58_has_section_definition

This property links an area (section) named by a E46 Section Definition to the instance of E18 Physical Thing upon which it is found. The CRM handles sections as locations (instances of E53 Place) within or on E18 Physical Thing that are identified by E46 Section Definitions. Sections need not be discrete and separable components or parts of an object. This is part of a more developed path from E18 Physical Thing through P58, E46 Section Definition, P87 is identified by (identifies) that allows a more precise definition of a location found on an object than the shortcut P59 has section (is located on or within). A particular instance of a Section Definition only applies to one instance of Physical Thing.
has domain
Rzecz fizycznac
has range
Opis granicyc

has spatial projectionop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P161_has_spatial_projection

This property associates an instance of a E92 Spacetime Volume with an instance of E53 Place that is the result of the spatial projection of the instance of a E92 Spacetime Volume on a reference space. In general there can be more than one useful reference space to describe the spatial projection of a spacetime volume, such as that of a battle ship versus that of the seafloor. Therefore the projection is not unique. This is part of the fully developed path that is shortcut by P7took place at (witnessed).The more fully developed path from E4 Period through P161 has spatial projection, E53 Place, P89 falls within (contains) to E53 Place.
has sub-properties
occupiesop
has domain
Region czasoprzestrzenic
has range
Miejscec

has temporal projectionop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P160_has_temporal_projection

This property describes the temporal projection of an instance of an E92 Spacetime Volume. The property P4 has time-span is the same as P160 has temporal projection if it is used to document an instance of E4 Period or any subclass of it.
has sub-properties
duringop
has domain
Region czasoprzestrzenic
has range
Trwaniec

has time-spanop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P4_has_time-span

This property describes the temporal confinement of an instance of an E2 Temporal Entity. The related E52 Time-Span is understood as the real Time-Span during which the phenomena were active, which make up the temporal entity instance. It does not convey any other meaning than a positioning on the “time-line” of chronology. The Time-Span in turn is approximated by a set of dates (E61 Time Primitive). A temporal entity can have in reality only one Time-Span, but there may exist alternative opinions about it, which we would express by assigning multiple Time-Spans. Related temporal entities may share a Time-Span. Time-Spans may have completely unknown dates but other descriptions by which we can infer knowledge.
has domain
Byt czasowyc
has range
Trwaniec

has titleop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P102_has_title

This property describes the E35 Title applied to an instance of E71 Man-Made Thing. The E55 Type of Title is assigned in a sub property. The P102.1 has type property of the P102 has title (is title of) property enables the relationship between the Title and the thing to be further clarified, for example, if the Title was a given Title, a supplied Title etc. It allows any man-made material or immaterial thing to be given a Title. It is possible to imagine a Title being created without a specific object in mind.
has super-properties
is identified byop
has domain
Wytwórc
has range
Tytułc

has translationop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P73_has_translation

This property describes the source and target of instances of E33Linguistic Object involved in a translation. When a Linguistic Object is translated into a new language it becomes a new Linguistic Object, despite being conceptually similar to the source object.

has typeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P2_has_type

This property allows sub typing of CRM entities - a form of specialisation – through the use of a terminological hierarchy, or thesaurus. The CRM is intended to focus on the high-level entities and relationships needed to describe data structures. Consequently, it does not specialise entities any further than is required for this immediate purpose. However, entities in the isA hierarchy of the CRM may by specialised into any number of sub entities, which can be defined in the E55 Type hierarchy. E51 Contact Point, for example, may be specialised into “e-mail address”, “telephone number”, “post office box”, “URL” etc. none of which figures explicitly in the CRM hierarchy. Sub typing obviously requires consistency between the meaning of the terms assigned and the more general intent of the CRM entity in question.
has sub-properties
exemplifiesop
has domain
Byt CRMc
has range
Typc

has unitop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P91_has_unit

This property shows the type of unit an E54 Dimension was expressed in.
has domain
Wymiarc
has range
Jednostka miaryc

identifiesop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P131i_identifies

has super-properties
identifiesop
has domain
Opis aktorac
has range
Aktorc

identifiesop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P149i_identifies

has super-properties
identifiesop
has domain
Opis obiektu pojęciowegoc
has range
Obiekt pojęciowyc

identifiesop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P1i_identifies

has sub-properties
identifiesop, identifiesop, identifiesop, identifiesop, is preferred identifier ofop, is title ofop
has domain
Opisc
has range
Byt CRMc

identifiesop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P78i_identifies

has super-properties
identifiesop
has domain
Opis czasuc
has range
Trwaniec

identifiesop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P87i_identifies

has super-properties
identifiesop
has domain
Opis miejscac
has range
Miejscec

includesop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P117i_includes

has domain
Byt czasowyc
has range
Byt czasowyc

incorporatesop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P165_incorporates

This property associates an instance of E73 Information Object with an instance of E90 Symbolic Object (or any of its subclasses) that was included in it. This property makes it possible to recognise the autonomous status of the incorporated signs, which were created in a distinct context, and can be incorporated in many distinct self-contained expressions, and to highlight the difference between structural and accidental whole-part relationships between conceptual entities. It accounts for many cultural facts that are quite frequent and significant: the inclusion of a poem in an anthology, the re-use of an operatic aria in a new opera, the use of a reproduction of a painting for a book cover or a CD booklet, the integration of textual quotations, the presence of lyrics in a song that sets those lyrics to music, the presence of the text of a play in a movie based on that play, etc. In particular, this property allows for modelling relationships of different levels of symbolic specificity, such as the natural language words making up a particular text, the characters making up the words and punctuation, the choice of fonts and page layout for the characters. A digital photograph of a manuscript page incorporates the text of the manuscript page.
has super-properties
is composed ofop
has domain
Obiekt informacyjnyc
has range
Obiekt symbolicznyc

influencedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P15i_influenced

has sub-properties
motivatedop, supported type creationop, was continued byop, was used forop
has domain
Byt CRMc
has range
Działaniec

is aboutop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P129_is_about

This property documents that an E89 Propositional Object has as subject an instance of E1 CRM Entity.
has super-properties
refers toop
has domain
Sąd (w sensie logicznym)c
has range
Byt CRMc

is associated withop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P69_is_associated_with

This property generalises relationships like whole-part, sequence, prerequisite or inspired by between instances of E29 Design or Procedure. Any instance of E29 Design or Procedure may be associated with other designs or procedures. The property is considered to be symmetrical unless otherwise indicated by P69.1 has type. The P69.1 has type property of P69 has association with allows the nature of the association to be specified reading from domain to range; examples of types of association between instances of E29 Design or Procedure include: has part, follows, requires, etc. The property can typically be used to model the decomposition of the description of a complete workflow into a series of separate procedures.

is at rest relative toop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P157_is_at_rest_relative_to

This property associates an instance of P53 Place with the instance of E18 Physical Thing that determines a reference space for this instance of P53 Place by being at rest with respect to this reference space. The relative stability of form of an E18 Physical Thing defines its default reference space. The reference space is not spatially limited to the referred thing. For example, a ship determines a reference space in terms of which other ships in its neighbourhood may be described. Larger constellations of matter, such as continental plates, may comprise many physical features that are at rest with them and define the same reference space.
has super-properties
is located on or withinop
has domain
Miejscec
has range
Rzecz fizycznac

is carried byop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P128i_is_carried_by

has super-properties
features are also found onop
has sub-properties
is shown byop
has domain
Obiekt symbolicznyc
has range
Rzecz fizycznac

is component ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P148i_is_component_of

is composed ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P106_is_composed_of

This property associates an instance of E90 Symbolic Object with a part of it that is by itself an instance of E90 Symbolic Object, such as fragments of texts or clippings from an image.
has sub-properties
incorporatesop
has domain
Obiekt symbolicznyc
has range
Obiekt symbolicznyc

is composed ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P46_is_composed_of

This property allows instances of E18 Physical Thing to be analysed into component elements. Component elements, since they are themselves instances of E18 Physical Thing, may be further analysed into sub-components, thereby creating a hierarchy of part decomposition. An instance of E18 Physical Thing may be shared between multiple wholes, for example two buildings may share a common wall. This property does not specify when and for how long a component element resided in the respective whole. If a component is not part of a whole from the beginning of existence or until the end of existence of the whole, the classes E79 Part Addition and E90 Part Removal can be used to document when a component became part of a particular whole and/or when it stopped being a part of it. For the time-span of being part of the respective whole, the component is completely contained in the place the whole occupies. This property is intended to describe specific components that are individually documented, rather than general aspects. Overall descriptions of the structure of an instance of E18 Physical Thing are captured by the P3 has note property. The instances of E57 Material of which an item of E18 Physical Thing is composed should be documented using P45 consists of (is incorporated in).

is condition ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P44i_is_condition_of

has domain
Stanc
has range
Rzecz fizycznac

is current keeper ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P50i_is_current_keeper_of

has super-properties
is former or current keeper ofop
has domain
Aktorc
has range
Rzecz fizycznac

is current or former curator ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P109i_is_current_or_former_curator_of

has super-properties
is former or current keeper ofop
has domain
Aktorc
has range
Zbiórc

is current or former member ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P107i_is_current_or_former_member_of

has domain
Aktorc
has range
Grupac

is current or former residence ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P74i_is_current_or_former_residence_of

has domain
Miejscec
has range
Aktorc

is current owner ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P52i_is_current_owner_of

has super-properties
has right onop
is former or current owner ofop
has domain
Aktorc
has range
Rzecz fizycznac

is current permanent location ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P54i_is_current_permanent_location_of

has domain
Miejscec
has range
Obiekt fizycznyc

is depicted byop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P62i_is_depicted_by

has domain
Byt CRMc
has range
Wytwór fizycznyc

is dimension ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P43i_is_dimension_of

has domain
Wymiarc
has range
Rzeczc

is documented inop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P70i_is_documented_in

has super-properties
is referred to byop
has domain
Byt CRMc
has range
Dokumentc

is equal in time toop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P114_is_equal_in_time_to

This symmetric property allows the instances of E2 Temporal Entity with the same E52 Time-Span to be equated. This property is only necessary if the time span is unknown (otherwise the equivalence can be calculated). This property is the same as the "equal" relationship of Allen’s temporal logic (Allen, 1983, pp. 832-843).
has domain
Byt czasowyc
has range
Byt czasowyc

is exemplified byop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P137i_is_exemplified_by

has super-properties
is type ofop
has domain
Typc
has range
Byt CRMc

is finished byop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P115i_is_finished_by

has domain
Byt czasowyc
has range
Byt czasowyc

is former or current keeper ofop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P49i_is_former_or_current_keeper_of

has sub-properties
is current keeper ofop, is current or former curator ofop
has domain